Passed

Test Clang 5.0.2 / lldb-api.lang/objc/ivar-IMP.TestObjCiVarIMP.py (from lldb-api)

Took 7.1 sec.