FailedConsole Output

Skipping 32,837 KB.. Full Log
0000000000000028 0x000f0000 Protocol
  [ 819]  819  X Code      0x00007fff660d4bd2          0x00000000000001ec 0x000f0000 __objc_personality_v0
  [ 820]  820  X Code      0x00007fff660d5e64          0x0000000000000022 0x000f0000 _class_getIvarMemoryManagement
  [ 821]  821  X Code      0x00007fff660dc6cc          0x0000000000000022 0x000f0000 _class_isFutureClass
  [ 822]  822  X Code      0x00007fff660e1c4d          0x0000000000000010 0x000f0000 _objcInit
  [ 823]  823  X Code      0x00007fff660d7718          0x000000000000017e 0x000f0000 _objc_addWillInitializeClassFunc
  [ 824]  824  X Code      0x00007fff660e3d32          0x000000000000012d 0x000f0000 _objc_atfork_child
  [ 825]  825  X Code      0x00007fff660e3b65          0x00000000000001cd 0x000f0000 _objc_atfork_parent
  [ 826]  826  X Code      0x00007fff660e3952          0x0000000000000213 0x000f0000 _objc_atfork_prepare
  [ 827]  827  X Code      0x00007fff660e5445          0x0000000000000005 0x000f0000 _objc_autoreleasePoolPop
  [ 828]  828  X Code      0x00007fff660e544a          0x0000000000000008 0x000f0000 _objc_autoreleasePoolPrint
  [ 829]  829  X Code      0x00007fff660e5440          0x0000000000000005 0x000f0000 _objc_autoreleasePoolPush
  [ 830]  830  X Code      0x00007fff660e5452          0x000000000000000d 0x000f0000 _objc_deallocOnMainThreadHelper
  [ 831]  831  X Data      0x00007fff660e73f0          0x0000000000004010 0x000f0000 _objc_empty_cache
  [ 832]  832  X Code      0x00007fff660dc6ee          0x00000000000001a0 0x000f0000 _objc_flush_caches
  [ 833]  833  X Code      0x00007fff660e0f22          0x0000000000000025 0x000f0000 _objc_getClassForTag
  [ 834]  834  X Code      0x00007fff660e0ec0          0x0000000000000008 0x000f0000 _objc_getFreedObjectClass
  [ 835]  835  X Code      0x00007fff660c2f4e          0x00000000000004fb 0x000f0000 _objc_init
  [ 836]  836  X Code      0x00007fff660c8bc0          0x0000000000000040 0x000f0000 _objc_msgForward
  [ 837]  837  X Code      0x00007fff660c8c00          0x0000000000000040 0x000f0000 _objc_msgForward_stret
  [ 838]  838  X Code      0x00007fff660dbfa0          0x000000000000013b 0x000f0000 _objc_realizeClassFromSwift
  [ 839]  839  X Code      0x00007fff660ca7b3          0x00000000000000cb 0x000f0000 _objc_registerTaggedPointerClass
  [ 840]  840  X Code      0x00007fff660cad68          0x000000000000002c 0x000f0000 _objc_rootAlloc
  [ 841]  841  X Code      0x00007fff660d1dae          0x000000000000008a 0x000f0000 _objc_rootAllocWithZone
  [ 842]  842  X Code      0x00007fff660ce6cb          0x000000000000006d 0x000f0000 _objc_rootAutorelease
  [ 843]  843  X Code      0x00007fff660c9d48          0x0000000000000044 0x000f0000 _objc_rootDealloc
  [ 844]  844  X Code      0x00007fff660e5277          0x0000000000000012 0x000f0000 _objc_rootFinalize
  [ 845]  845  X Code      0x00007fff660d4a62          0x0000000000000006 0x000f0000 _objc_rootHash
  [ 846]  846  X Code      0x00007fff660e5289          0x0000000000000011 0x000f0000 _objc_rootInit
  [ 847]  847  X Code      0x00007fff660d5759          0x0000000000000029 0x000f0000 _objc_rootIsDeallocating
  [ 848]  848  X Code      0x00007fff660d1ea0          0x0000000000000082 0x000f0000 _objc_rootRelease
  [ 849]  849  X Code      0x00007fff660cdb4a          0x0000000000000087 0x000f0000 _objc_rootReleaseWasZero
  [ 850]  850  X Code      0x00007fff660cdb02          0x0000000000000048 0x000f0000 _objc_rootRetain
  [ 851]  851  X Code      0x00007fff660d3128          0x00000000000001d9 0x000f0000 _objc_rootRetainCount
  [ 852]  852  X Code      0x00007fff660d5782          0x000000000000007e 0x000f0000 _objc_rootTryRetain
  [ 853]  853  X Code      0x00007fff660d459d          0x000000000000000d 0x000f0000 _objc_rootZone
  [ 854]  854  X Code      0x00007fff660ca87e          0x0000000000000012 0x000f0000 _objc_setBadAllocHandler
  [ 855]  855  X Code      0x00007fff660d7d7a          0x00000000000000cc 0x000f0000 _objc_setClassCopyFixupHandler
  [ 856]  856  X Code      0x00007fff660ce3b6          0x00000000000000cb 0x000f0000 _protocol_getMethodTypeEncoding
  [ 857]  857  X Code      0x00007fff660d36bb          0x0000000000000399 0x000f0000 class_addIvar
  [ 858]  858  X Code      0x00007fff660d0972          0x00000000000000d1 0x000f0000 class_addMethod
  [ 859]  859  X Code      0x00007fff660dff39          0x00000000000000f7 0x000f0000 class_addMethodsBulk
  [ 860]  860  X Code      0x00007fff660e03f2          0x0000000000000011 0x000f0000 class_addProperty
  [ 861]  861  X Code      0x00007fff660d415c          0x000000000000010e 0x000f0000 class_addProtocol
  [ 862]  862  X Code      0x00007fff660cd31f          0x0000000000000269 0x000f0000 class_conformsToProtocol
  [ 863]  863  X Code      0x00007fff660de57a          0x00000000000000f3 0x000f0000 class_copyImpCache
  [ 864]  864  X Code      0x00007fff660d12a4          0x000000000000011d 0x000f0000 class_copyIvarList
  [ 865]  865  X Code      0x00007fff660d1975          0x0000000000000178 0x000f0000 class_copyMethodList
  [ 866]  866  X Code      0x00007fff660d13d8          0x00000000000002a6 0x000f0000 class_copyPropertyList
  [ 867]  867  X Code      0x00007fff660d0fa0          0x00000000000002e0 0x000f0000 class_copyProtocolList
  [ 868]  868  X Code      0x00007fff660c7c8e          0x0000000000000082 0x000f0000 class_createInstance
  [ 869]  869  X Code      0x00007fff660d44b4          0x00000000000000b5 0x000f0000 class_createInstanceFromZone
  [ 870]  870  X Code      0x00007fff660e0dd3          0x00000000000000e6 0x000f0000 class_createInstances
  [ 871]  871  X Code      0x00007fff660d01a5          0x0000000000000035 0x000f0000 class_getClassMethod
  [ 872]  872  X Code      0x00007fff660d629d          0x0000000000000024 0x000f0000 class_getClassVariable
  [ 873]  873  X Code      0x00007fff660cd295          0x0000000000000030 0x000f0000 class_getImageName
  [ 874]  874  X Code      0x00007fff660cfde7          0x00000000000000ae 0x000f0000 class_getInstanceMethod
  [ 875]  875  X Code      0x00007fff660d2f83          0x0000000000000038 0x000f0000 class_getInstanceSize
  [ 876]  876  X Code      0x00007fff660d2b8d          0x000000000000001d 0x000f0000 class_getInstanceVariable
  [ 877]  877  X Code      0x00007fff660d2c50          0x000000000000003a 0x000f0000 class_getIvarLayout
  [ 878]  878  X Code      0x00007fff660cc804          0x000000000000002d 0x000f0000 class_getMethodImplementation
  [ 879]  879  X Code      0x00007fff660d5e27          0x000000000000003d 0x000f0000 class_getMethodImplementation_stret
  [ 880]  880  X Code      0x00007fff660cc831          0x0000000000000021 0x000f0000 class_getName
  [ 881]  881  X Code      0x00007fff660d3a66          0x0000000000000248 0x000f0000 class_getProperty
  [ 882]  882  X Code      0x00007fff660cbd64          0x0000000000000014 0x000f0000 class_getSuperclass
  [ 883]  883  X Code      0x00007fff660cd839          0x000000000000003c 0x000f0000 class_getVersion
  [ 884]  884  X Code      0x00007fff660cfd10          0x0000000000000038 0x000f0000 class_getWeakIvarLayout
  [ 885]  885  X Code      0x00007fff660ccd91          0x0000000000000015 0x000f0000 class_isMetaClass
  [ 886]  886  X Code      0x00007fff660d630c          0x0000000000000066 0x000f0000 class_lookupMethod
  [ 887]  887  X Code      0x00007fff660d4096          0x00000000000000c6 0x000f0000 class_replaceMethod
  [ 888]  888  X Code      0x00007fff660e0318          0x00000000000000da 0x000f0000 class_replaceMethodsBulk
  [ 889]  889  X Code      0x00007fff660e05ce          0x000000000000000b 0x000f0000 class_replaceProperty
  [ 890]  890  X Code      0x00007fff660d62c1          0x000000000000004b 0x000f0000 class_respondsToMethod
  [ 891]  891  X Code      0x00007fff660cd242          0x000000000000000f 0x000f0000 class_respondsToSelector
  [ 892]  892  X Code      0x00007fff660dfba0          0x00000000000001c5 0x000f0000 class_setIvarLayout
  [ 893]  893  X Code      0x00007fff660cb5b9          0x0000000000000105 0x000f0000 class_setSuperclass
  [ 894]  894  X Code      0x00007fff660cb710          0x00000000000000f2 0x000f0000 class_setVersion
  [ 895]  895  X Code      0x00007fff660dfd65          0x00000000000001d4 0x000f0000 class_setWeakIvarLayout
  [ 896]  896  X Code      0x00007fff660df5cb          0x0000000000000020 0x000f0000 gdb_class_getClass
  [ 897]  897  X Data      0x00007fff8d786cf8          0x0000000000000008 0x000f0000 gdb_objc_realized_classes
  [ 898]  898  X Code      0x00007fff660df5eb          0x0000000000000055 0x000f0000 gdb_object_getClass
  [ 899]  899  X Code      0x00007fff660e41c0          0x00000000000000a0 0x000f0000 imp_getBlock
  [ 900]  900  X Code      0x00007fff660d0827          0x000000000000014b 0x000f0000 imp_implementationWithBlock
  [ 901]  901  X Code      0x00007fff660e42b0          0x00000000000000ef 0x000f0000 imp_removeBlock
  [ 902]  902  X Code      0x00007fff660d6372          0x0000000000000050 0x000f0000 instrumentObjcMessageSends
  [ 903]  903  X Code      0x00007fff660cfce4          0x0000000000000011 0x000f0000 ivar_getName
  [ 904]  904  X Code      0x00007fff660cfcf5          0x000000000000001b 0x000f0000 ivar_getOffset
  [ 905]  905  X Code      0x00007fff660d13c1          0x0000000000000017 0x000f0000 ivar_getTypeEncoding
  [ 906]  906  X Code      0x00007fff660d1aed          0x0000000000000098 0x000f0000 method_copyArgumentType
  [ 907]  907  X Code      0x00007fff660d04ce          0x0000000000000073 0x000f0000 method_copyReturnType
  [ 908]  908  X Code      0x00007fff660d5607          0x000000000000013a 0x000f0000 method_exchangeImplementations
  [ 909]  909  X Code      0x00007fff660cfeda          0x00000000000000ab 0x000f0000 method_getArgumentType
  [ 910]  910  X Code      0x00007fff660d1b85          0x00000000000001db 0x000f0000 method_getDescription
  [ 911]  911  X Code      0x00007fff660cfe95          0x0000000000000045 0x000f0000 method_getImplementation
  [ 912]  912  X Code      0x00007fff660d04a4          0x000000000000002a 0x000f0000 method_getName
  [ 913]  913  X Code      0x00007fff660d0418          0x000000000000008c 0x000f0000 method_getNumberOfArguments
  [ 914]  914  X Code      0x00007fff660d3cae          0x0000000000000089 0x000f0000 method_getReturnType
  [ 915]  915  X Code      0x00007fff660cff85          0x000000000000002c 0x000f0000 method_getTypeEncoding
  [ 916]  916  X Code      0x00007fff660c8e00          0x00000000000000c0 0x000f0000 method_invoke
  [ 917]  917  X Code      0x00007fff660c8ec0          0x000000000000009e 0x000f0000 method_invoke_stret
  [ 918]  918  X Code      0x00007fff660d0e76          0x00000000000000af 0x000f0000 method_setImplementation
  [ 919]  919  X Code      0x00007fff660d1f51          0x000000000000081f 0x000f0000 objc_addExceptionHandler
  [ 920]  920  X Code      0x00007fff660e380c          0x000000000000013e 0x000f0000 objc_addLoadImageFunc
  [ 921]  921  X Code      0x00007fff660e4fec          0x000000000000002c 0x000f0000 objc_alloc
  [ 922]  922  X Code      0x00007fff660e5018          0x000000000000002e 0x000f0000 objc_allocWithZone
  [ 923]  923  X Code      0x00007fff660e5046          0x0000000000000045 0x000f0000 objc_alloc_init
  [ 924]  924  X Code      0x00007fff660d05ea          0x0000000000000121 0x000f0000 objc_allocateClassPair
  [ 925]  925  X Code      0x00007fff660dd906          0x0000000000000146 0x000f0000 objc_allocateProtocol
  [ 926]  926  X Code      0x00007fff660d5d8c          0x0000000000000009 0x000f0000 objc_allocate_object
  [ 927]  927  X Code      0x00007fff660e21d7          0x00000000000001a1 0x000f0000 objc_appRequiresGC
  [ 928]  928  X Code      0x00007fff660d5d96          0x0000000000000001 0x000f0000 objc_assertRegisteredThreadWithCollector
  [ 929]  929  X Code      0x00007fff660cad9b          0x0000000000000011 0x000f0000 objc_assign_global
  [ 930]  930  X Code      0x00007fff660cbaf9          0x0000000000000013 0x000f0000 objc_assign_ivar
  [ 931]  931  X Code      0x00007fff660cad44          0x0000000000000010 0x000f0000 objc_assign_strongCast
  [ 932]  932  X Code      0x00007fff660d5d72          0x0000000000000013 0x000f0000 objc_assign_threadlocal
  [ 933]  933  X Code      0x00007fff660cdc25          0x000000000000000c 0x000f0000 objc_assign_weak
  [ 934]  934  X Code      0x00007fff660d5d54          0x000000000000001e 0x000f0000 objc_atomicCompareAndSwapGlobal
  [ 935]  935  X Code      0x00007fff660d36a4          0x0000000000000017 0x000f0000 objc_atomicCompareAndSwapGlobalBarrier
  [ 936]  936  X Code      0x00007fff660d4f04          0x0000000000000014 0x000f0000 objc_atomicCompareAndSwapInstanceVariable
  [ 937]  937  X Code      0x00007fff660d3a54          0x0000000000000012 0x000f0000 objc_atomicCompareAndSwapInstanceVariableBarrier
  [ 938]  938  X Code      0x00007fff660d2a84          0x0000000000000012 0x000f0000 objc_atomicCompareAndSwapPtr
  [ 939]  939  X Code      0x00007fff660ccc54          0x000000000000001b 0x000f0000 objc_atomicCompareAndSwapPtrBarrier
  [ 940]  940  X Code      0x00007fff660ccd00          0x0000000000000091 0x000f0000 objc_autorelease
  [ 941]  941  X Code      0x00007fff660ca34d          0x00000000000000f5 0x000f0000 objc_autoreleasePoolPop
  [ 942]  942  X Code      0x00007fff660ca2e6          0x0000000000000067 0x000f0000 objc_autoreleasePoolPush
  [ 943]  943  X Code      0x00007fff660cd119          0x0000000000000059 0x000f0000 objc_autoreleaseReturnValue
  [ 944]  944  X Code      0x00007fff660d4dbe          0x0000000000000039 0x000f0000 objc_begin_catch
  [ 945]  945  X Data      0x00007fff660eb478          0x0000000000000098 0x000f0000 objc_class_abi_version
  [ 946]  946  X Code      0x00007fff660d4405          0x0000000000000025 0x000f0000 objc_clear_deallocating
  [ 947]  947  X Code      0x00007fff660d5d85          0x0000000000000001 0x000f0000 objc_clear_stack
  [ 948]  948  X Code      0x00007fff660d5d4d          0x0000000000000004 0x000f0000 objc_collect
  [ 949]  949  X Code      0x00007fff660d5d97          0x0000000000000003 0x000f0000 objc_collect_init
  [ 950]  950  X Code      0x00007fff660d5d9a          0x0000000000000003 0x000f0000 objc_collectableZone
  [ 951]  951  X Code      0x00007fff660c7c7e          0x0000000000000010 0x000f0000 objc_collectingEnabled
  [ 952]  952  X Code      0x00007fff660d5d86          0x0000000000000003 0x000f0000 objc_collecting_enabled
  [ 953]  953  X Code      0x00007fff660d3646          0x000000000000005e 0x000f0000 objc_constructInstance
  [ 954]  954  X Code      0x00007fff660de4e5          0x0000000000000095 0x000f0000 objc_copyClassList
  [ 955]  955  X Code      0x00007fff660d2e87          0x00000000000000fc 0x000f0000 objc_copyClassNamesForImage
  [ 956]  956  X Code      0x00007fff660df173          0x00000000000000e5 0x000f0000 objc_copyClassNamesForImageHeader
  [ 957]  957  X Code      0x00007fff660e329e          0x000000000000007e 0x000f0000 objc_copyCppObjectAtomic
  [ 958]  958  X Code      0x00007fff660d2cb5          0x0000000000000141 0x000f0000 objc_copyImageNames
  [ 959]  959  X Code      0x00007fff660de66d          0x000000000000038f 0x000f0000 objc_copyProtocolList
  [ 960]  960  X Code      0x00007fff660de349          0x0000000000000090 0x000f0000 objc_copyRealizedClassList
  [ 961]  961  X Code      0x00007fff660d2baa          0x00000000000000a6 0x000f0000 objc_copyStruct
  [ 962]  962  X Code      0x00007fff660cf696          0x0000000000000033 0x000f0000 objc_copyWeak
  [ 963]  963  X Data      0x00007fff660eb46c          0x0000000000000004 0x000f0000 objc_debug_autoreleasepoolpage_child_offset
  [ 964]  964  X Data      0x00007fff660eb470          0x0000000000000004 0x000f0000 objc_debug_autoreleasepoolpage_depth_offset
  [ 965]  965  X Data      0x00007fff660eb474          0x0000000000000004 0x000f0000 objc_debug_autoreleasepoolpage_hiwat_offset
  [ 966]  966  X Data      0x00007fff660eb45c          0x0000000000000004 0x000f0000 objc_debug_autoreleasepoolpage_magic_offset
  [ 967]  967  X Data      0x00007fff660eb460          0x0000000000000004 0x000f0000 objc_debug_autoreleasepoolpage_next_offset
  [ 968]  968  X Data      0x00007fff660eb468          0x0000000000000004 0x000f0000 objc_debug_autoreleasepoolpage_parent_offset
  [ 969]  969  X Data      0x00007fff660eb464          0x0000000000000004 0x000f0000 objc_debug_autoreleasepoolpage_thread_offset
  [ 970]  970  X Code      0x00007fff660df258          0x0000000000000014 0x000f0000 objc_debug_class_getNameRaw
  [ 971]  971  X Data      0x00007fff660eb400          0x0000000000000008 0x000f0000 objc_debug_class_rw_data_mask
  [ 972]  972  X Data      0x00007fff660eb418          0x0000000000000008 0x000f0000 objc_debug_indexed_isa_index_mask
  [ 973]  973  X Data      0x00007fff660eb420          0x0000000000000008 0x000f0000 objc_debug_indexed_isa_index_shift
  [ 974]  974  X Data      0x00007fff660eb408          0x0000000000000008 0x000f0000 objc_debug_indexed_isa_magic_mask
  [ 975]  975  X Data      0x00007fff660eb410          0x0000000000000008 0x000f0000 objc_debug_indexed_isa_magic_value
  [ 976]  976  X Data      0x00007fff660eb428          0x0000000000000008 0x000f0000 objc_debug_isa_class_mask
  [ 977]  977  X Data      0x00007fff660eb430          0x0000000000000008 0x000f0000 objc_debug_isa_magic_mask
  [ 978]  978  X Data      0x00007fff660eb438          0x0000000000000008 0x000f0000 objc_debug_isa_magic_value
  [ 979]  979  X Data      0x00007fff8d786d00          0x0000000000000008 0x000f0000 objc_debug_realized_class_generation_count
  [ 980]  980  X Data      0x00007fff660eb440          0x0000000000000008 0x000f0000 objc_debug_swift_stable_abi_bit
  [ 981]  981  X Data      0x00007fff8d786290          0x0000000000000080 0x000f0000 objc_debug_taggedpointer_classes
  [ 982]  982  X Data      0x00007fff8d786310          0x0000000000000800 0x000f0000 objc_debug_taggedpointer_ext_classes
  [ 983]  983  X Data      0x00007fff8d786bd8          0x0000000000000008 0x000f0000 objc_debug_taggedpointer_ext_mask
  [ 984]  984  X Data      0x00007fff8d786d18          0x0000000000000004 0x000f0000 objc_debug_taggedpointer_ext_payload_lshift
  [ 985]  985  X Data      0x00007fff8d786bf0          0x0000000000000008 0x000f0000 objc_debug_taggedpointer_ext_payload_rshift
  [ 986]  986  X Data      0x00007fff8d786be8          0x0000000000000008 0x000f0000 objc_debug_taggedpointer_ext_slot_mask
  [ 987]  987  X Data      0x00007fff8d786be0          0x0000000000000008 0x000f0000 objc_debug_taggedpointer_ext_slot_shift
  [ 988]  988  X Data      0x00007fff8d786bc0          0x0000000000000008 0x000f0000 objc_debug_taggedpointer_mask
  [ 989]  989  X Data      0x00007fff8d786d08          0x0000000000000008 0x000f0000 objc_debug_taggedpointer_obfuscator
  [ 990]  990  X Data      0x00007fff8d786d14          0x0000000000000004 0x000f0000 objc_debug_taggedpointer_payload_lshift
  [ 991]  991  X Data      0x00007fff8d786bd0          0x0000000000000008 0x000f0000 objc_debug_taggedpointer_payload_rshift
  [ 992]  992  X Data      0x00007fff8d786bc8          0x0000000000000008 0x000f0000 objc_debug_taggedpointer_slot_mask
  [ 993]  993  X Data      0x00007fff8d786d10          0x0000000000000004 0x000f0000 objc_debug_taggedpointer_slot_shift
  [ 994]  994  X Code      0x00007fff660cefe2          0x00000000000000ba 0x000f0000 objc_destroyWeak
  [ 995]  995  X Code      0x00007fff660c9dbe          0x00000000000000aa 0x000f0000 objc_destructInstance
  [ 996]  996  X Code      0x00007fff660e0b39          0x000000000000029a 0x000f0000 objc_disposeClassPair
  [ 997]  997  X Code      0x00007fff660d5da0          0x0000000000000003 0x000f0000 objc_dumpHeap
  [ 998]  998  X Code      0x00007fff660e05ef          0x0000000000000431 0x000f0000 objc_duplicateClass
  [ 999]  999  X Data      0x00007fff8d784498          0x0000000000000068 0x000f0000 objc_ehtype_vtable
  [ 1000]  1000  X Code      0x00007fff660d4e25          0x0000000000000027 0x000f0000 objc_end_catch
  [ 1001]  1001  X Code      0x00007fff660e1ca4          0x0000000000000033 0x000f0000 objc_enumerationMutation
  [ 1002]  1002  X Code      0x00007fff660d4df7          0x000000000000002e 0x000f0000 objc_exception_rethrow
  [ 1003]  1003  X Code      0x00007fff660d4a6e          0x0000000000000164 0x000f0000 objc_exception_throw
  [ 1004]  1004  X Code      0x00007fff660cd251          0x0000000000000007 0x000f0000 objc_finalizeOnMainThread
  [ 1005]  1005  X Code      0x00007fff660d0a43          0x000000000000014f 0x000f0000 objc_getAssociatedObject
  [ 1006]  1006  X Code      0x00007fff660cbb1b          0x000000000000000d 0x000f0000 objc_getClass
  [ 1007]  1007  X Code      0x00007fff660d462e          0x0000000000000133 0x000f0000 objc_getClassList
  [ 1008]  1008  X Code      0x00007fff660ca8f5          0x000000000000027d 0x000f0000 objc_getFutureClass
  [ 1009]  1009  X Code      0x00007fff660e0f9e          0x0000000000000048 0x000f0000 objc_getMetaClass
  [ 1010]  1010  X Code      0x00007fff660cd588          0x00000000000000f4 0x000f0000 objc_getProperty
  [ 1011]  1011  X Code      0x00007fff660cfd55          0x0000000000000092 0x000f0000 objc_getProtocol
  [ 1012]  1012  X Code      0x00007fff660e0f57          0x0000000000000047 0x000f0000 objc_getRequiredClass
  [ 1013]  1013  X Data      0x00007fff8d786ce8          0x0000000000000008 0x000f0000 objc_indexed_classes
  [ 1014]  1014  X Data      0x00007fff8d786cf0          0x0000000000000008 0x000f0000 objc_indexed_classes_count
  [ 1015]  1015  X Code      0x00007fff660cec11          0x00000000000001ca 0x000f0000 objc_initWeak
  [ 1016]  1016  X Code      0x00007fff660e4d42          0x00000000000001c2 0x000f0000 objc_initWeakOrNil
  [ 1017]  1017  X Code      0x00007fff660cadb5          0x0000000000000105 0x000f0000 objc_initializeClassPair
  [ 1018]  1018  X Code      0x00007fff660d5d9d          0x0000000000000003 0x000f0000 objc_isAuto
  [ 1019]  1019  X Code      0x00007fff660d0b92          0x000000000000000c 0x000f0000 objc_is_finalized
  [ 1020]  1020  X Code      0x00007fff660d83d6          0x0000000000000028 0x000f0000 objc_loadClassref
  [ 1021]  1021  X Code      0x00007fff660d0c7a          0x0000000000000021 0x000f0000 objc_loadWeak
  [ 1022]  1022  X Code      0x00007fff660ceddb          0x0000000000000207 0x000f0000 objc_loadWeakRetained
  [ 1023]  1023  X Code      0x00007fff660ca442          0x000000000000000c 0x000f0000 objc_lookUpClass
  [ 1024]  1024  X Code      0x00007fff660cadac          0x0000000000000009 0x000f0000 objc_memmove_collectable
  [ 1025]  1025  X Code      0x00007fff660d4952          0x0000000000000051 0x000f0000 objc_moveWeak
  [ 1026]  1026  X Code      0x00007fff660c7f40          0x00000000000000c0 0x000f0000 objc_msgLookup
  [ 1027]  1027  X Code      0x00007fff660c8140          0x0000000000000080 0x000f0000 objc_msgLookupSuper2
  [ 1028]  1028  X Code      0x00007fff660c8900          0x0000000000000080 0x000f0000 objc_msgLookupSuper2_stret
  [ 1029]  1029  X Code      0x00007fff660c8500          0x00000000000000c0 0x000f0000 objc_msgLookup_fp2ret
  [ 1030]  1030  X Code      0x00007fff660c8300          0x00000000000000c0 0x000f0000 objc_msgLookup_fpret
  [ 1031]  1031  X Code      0x00007fff660c8700          0x00000000000000c0 0x000f0000 objc_msgLookup_stret
  [ 1032]  1032  X Code      0x00007fff660c7e40          0x0000000000000100 0x000f0000 objc_msgSend
  [ 1033]  1033  X Code      0x00007fff660c8040          0x0000000000000080 0x000f0000 objc_msgSendSuper
  [ 1034]  1034  X Code      0x00007fff660c80c0          0x0000000000000080 0x000f0000 objc_msgSendSuper2
  [ 1035]  1035  X Code      0x00007fff660c8c80          0x0000000000000040 0x000f0000 objc_msgSendSuper2_debug
  [ 1036]  1036  X Code      0x00007fff660c81c0          0x0000000000000004 0x000f0000 objc_msgSendSuper2_fixup
  [ 1037]  1037  X Code      0x00007fff660c8880          0x0000000000000080 0x000f0000 objc_msgSendSuper2_stret
  [ 1038]  1038  X Code      0x00007fff660c8d00          0x0000000000000040 0x000f0000 objc_msgSendSuper2_stret_debug
  [ 1039]  1039  X Code      0x00007fff660c8980          0x0000000000000004 0x000f0000 objc_msgSendSuper2_stret_fixup
  [ 1040]  1040  X Code      0x00007fff660c8800          0x0000000000000080 0x000f0000 objc_msgSendSuper_stret
  [ 1041]  1041  X Code      0x00007fff660c8c40          0x0000000000000040 0x000f0000 objc_msgSend_debug
  [ 1042]  1042  X Code      0x00007fff660c8000          0x0000000000000004 0x000f0000 objc_msgSend_fixup
  [ 1043]  1043  X Code      0x00007fff660c8400          0x0000000000000100 0x000f0000 objc_msgSend_fp2ret
  [ 1044]  1044  X Code      0x00007fff660c8d80          0x0000000000000040 0x000f0000 objc_msgSend_fp2ret_debug
  [ 1045]  1045  X Code      0x00007fff660c85c0          0x0000000000000004 0x000f0000 objc_msgSend_fp2ret_fixup
  [ 1046]  1046  X Code      0x00007fff660c8200          0x0000000000000100 0x000f0000 objc_msgSend_fpret
  [ 1047]  1047  X Code      0x00007fff660c8d40          0x0000000000000040 0x000f0000 objc_msgSend_fpret_debug
  [ 1048]  1048  X Code      0x00007fff660c83c0          0x0000000000000004 0x000f0000 objc_msgSend_fpret_fixup
  [ 1049]  1049  X Code      0x00007fff660c8dc0          0x0000000000000040 0x000f0000 objc_msgSend_noarg
  [ 1050]  1050  X Code      0x00007fff660c8600          0x0000000000000100 0x000f0000 objc_msgSend_stret
  [ 1051]  1051  X Code      0x00007fff660c8cc0          0x0000000000000040 0x000f0000 objc_msgSend_stret_debug
  [ 1052]  1052  X Code      0x00007fff660c87c0          0x0000000000000004 0x000f0000 objc_msgSend_stret_fixup
  [ 1053]  1053  X Code      0x00007fff660e5117          0x0000000000000071 0x000f0000 objc_opt_class
  [ 1054]  1054  X Code      0x00007fff660e5188          0x000000000000007d 0x000f0000 objc_opt_isKindOfClass
  [ 1055]  1055  X Code      0x00007fff660e508b          0x000000000000005a 0x000f0000 objc_opt_new
  [ 1056]  1056  X Code      0x00007fff660e5205          0x0000000000000072 0x000f0000 objc_opt_respondsToSelector
  [ 1057]  1057  X Code      0x00007fff660e50e5          0x0000000000000032 0x000f0000 objc_opt_self
  [ 1058]  1058  X Code      0x00007fff660e0a20          0x0000000000000119 0x000f0000 objc_readClassPair
  [ 1059]  1059  X Code      0x00007fff660cdc31          0x000000000000000d 0x000f0000 objc_read_weak
  [ 1060]  1060  X Code      0x00007fff660cb254          0x000000000000022a 0x000f0000 objc_registerClassPair
  [ 1061]  1061  X Code      0x00007fff660dda4c          0x0000000000000230 0x000f0000 objc_registerProtocol
  [ 1062]  1062  X Code      0x00007fff660ce9e4          0x0000000000000002 0x000f0000 objc_registerThreadWithCollector
  [ 1063]  1063  X Code      0x00007fff660c9ca0          0x000000000000009f 0x000f0000 objc_release
  [ 1064]  1064  X Code      0x00007fff660cdbfa          0x000000000000002b 0x000f0000 objc_removeAssociatedObjects
  [ 1065]  1065  X Code      0x00007fff660d2934          0x0000000000000150 0x000f0000 objc_removeExceptionHandler
  [ 1066]  1066  X Code      0x00007fff660c7d10          0x0000000000000070 0x000f0000 objc_retain
  [ 1067]  1067  X Code      0x00007fff660ccce0          0x0000000000000020 0x000f0000 objc_retainAutorelease
  [ 1068]  1068  X Code      0x00007fff660cd172          0x000000000000004c 0x000f0000 objc_retainAutoreleaseReturnValue
  [ 1069]  1069  X Code      0x00007fff660cbb6a          0x000000000000002e 0x000f0000 objc_retainAutoreleasedReturnValue
  [ 1070]  1070  X Code      0x00007fff660d0596          0x0000000000000010 0x000f0000 objc_retainBlock
  [ 1071]  1071  X Code      0x00007fff660e4d21          0x0000000000000021 0x000f0000 objc_retain_autorelease
  [ 1072]  1072  X Code      0x00007fff660e545f          0x0000000000000004 0x000f0000 objc_retainedObject
  [ 1073]  1073  X Code      0x00007fff660d0581          0x0000000000000015 0x000f0000 objc_setAssociatedObject
  [ 1074]  1074  X Code      0x00007fff660d5d52          0x0000000000000001 0x000f0000 objc_setCollectionRatio
  [ 1075]  1075  X Code      0x00007fff660d5d51          0x0000000000000001 0x000f0000 objc_setCollectionThreshold
  [ 1076]  1076  X Code      0x00007fff660ca8eb          0x000000000000000a 0x000f0000 objc_setEnumerationMutationHandler
  [ 1077]  1077  X Code      0x00007fff660ca8a3          0x000000000000000f 0x000f0000 objc_setExceptionMatcher
  [ 1078]  1078  X Code      0x00007fff660ca890          0x0000000000000013 0x000f0000 objc_setExceptionPreprocessor
  [ 1079]  1079  X Code      0x00007fff660ca8ce          0x000000000000001d 0x000f0000 objc_setForwardHandler
  [ 1080]  1080  X Code      0x00007fff660e05d9          0x0000000000000016 0x000f0000 objc_setHook_getClass
  [ 1081]  1081  X Code      0x00007fff660e1c5d          0x0000000000000016 0x000f0000 objc_setHook_getImageName
  [ 1082]  1082  X Code      0x00007fff660e1cd7          0x0000000000000016 0x000f0000 objc_setHook_setAssociatedObject
  [ 1083]  1083  X Code      0x00007fff660cd875          0x0000000000000106 0x000f0000 objc_setProperty
  [ 1084]  1084  X Code      0x00007fff660cf508          0x00000000000000d1 0x000f0000 objc_setProperty_atomic
  [ 1085]  1085  X Code      0x00007fff660cf5d9          0x00000000000000bd 0x000f0000 objc_setProperty_atomic_copy
  [ 1086]  1086  X Code      0x00007fff660d3364          0x000000000000004a 0x000f0000 objc_setProperty_nonatomic
  [ 1087]  1087  X Code      0x00007fff660d05a6          0x0000000000000044 0x000f0000 objc_setProperty_nonatomic_copy
  [ 1088]  1088  X Code      0x00007fff660ca8b2          0x000000000000001c 0x000f0000 objc_setUncaughtExceptionHandler
  [ 1089]  1089  X Code      0x00007fff660d5d8a          0x0000000000000001 0x000f0000 objc_set_collection_ratio
  [ 1090]  1090  X Code      0x00007fff660d5d89          0x0000000000000001 0x000f0000 objc_set_collection_threshold
  [ 1091]  1091  X Code      0x00007fff660e4d1b          0x0000000000000006 0x000f0000 objc_should_deallocate
  [ 1092]  1092  X Code      0x00007fff660d5d53          0x0000000000000001 0x000f0000 objc_startCollectorThread
  [ 1093]  1093  X Code      0x00007fff660d5d8b          0x0000000000000001 0x000f0000 objc_start_collector_thread
  [ 1094]  1094  X Code      0x00007fff660cbb28          0x0000000000000042 0x000f0000 objc_storeStrong
  [ 1095]  1095  X Code      0x00007fff660cbd78          0x000000000000022f 0x000f0000 objc_storeWeak
  [ 1096]  1096  X Code      0x00007fff660ccda6          0x000000000000023a 0x000f0000 objc_storeWeakOrNil
  [ 1097]  1097  X Code      0x00007fff660cc424          0x000000000000003f 0x000f0000 objc_sync_enter
  [ 1098]  1098  X Code      0x00007fff660cc7c1          0x0000000000000043 0x000f0000 objc_sync_exit
  [ 1099]  1099  X Code      0x00007fff660e3071          0x0000000000000048 0x000f0000 objc_sync_try_enter
  [ 1100]  1100  X Code      0x00007fff660d6868          0x000000000000000d 0x000f0000 objc_terminate
  [ 1101]  1101  X Code      0x00007fff660d5d95          0x0000000000000001 0x000f0000 objc_unregisterThreadWithCollector
  [ 1102]  1102  X Code      0x00007fff660e5463          0x0000000000000004 0x000f0000 objc_unretainedObject
  [ 1103]  1103  X Code      0x00007fff660e5467          0x0000000000000005 0x000f0000 objc_unretainedPointer
  [ 1104]  1104  X Code      0x00007fff660e470a          0x0000000000000038 0x000f0000 objc_unsafeClaimAutoreleasedReturnValue
  [ 1105]  1105  X Code      0x00007fff660cf09c          0x0000000000000024 0x000f0000 object_copy
  [ 1106]  1106  X Code      0x00007fff660e0eb9          0x0000000000000007 0x000f0000 object_copyFromZone
  [ 1107]  1107  X Code      0x00007fff660c9d8c          0x0000000000000032 0x000f0000 object_dispose
  [ 1108]  1108  X Code      0x00007fff660cacf4          0x0000000000000050 0x000f0000 object_getClass
  [ 1109]  1109  X Code      0x00007fff660d1e38          0x0000000000000068 0x000f0000 object_getClassName
  [ 1110]  1110  X Code      0x00007fff660cb844          0x0000000000000065 0x000f0000 object_getIndexedIvars
  [ 1111]  1111  X Code      0x00007fff660d6230          0x000000000000006d 0x000f0000 object_getInstanceVariable
  [ 1112]  1112  X Code      0x00007fff660d4e98          0x000000000000006c 0x000f0000 object_getIvar
  [ 1113]  1113  X Code      0x00007fff660cdc6c          0x000000000000007f 0x000f0000 object_getMethodImplementation
  [ 1114]  1114  X Code      0x00007fff660d5dd1          0x0000000000000056 0x000f0000 object_getMethodImplementation_stret
  [ 1115]  1115  X Code      0x00007fff660d5da3          0x000000000000002e 0x000f0000 object_isClass
  [ 1116]  1116  X Code      0x00007fff660cab72          0x0000000000000182 0x000f0000 object_setClass
  [ 1117]  1117  X Code      0x00007fff660cfa7e          0x00000000000000bc 0x000f0000 object_setInstanceVariable
  [ 1118]  1118  X Code      0x00007fff660d6177          0x00000000000000b9 0x000f0000 object_setInstanceVariableWithStrongDefault
  [ 1119]  1119  X Code      0x00007fff660cfc50          0x0000000000000094 0x000f0000 object_setIvar
  [ 1120]  1120  X Code      0x00007fff660d60dc          0x000000000000009b 0x000f0000 object_setIvarWithStrongDefault
  [ 1121]  1121  X Code      0x00007fff660d1687          0x0000000000000156 0x000f0000 property_copyAttributeList
  [ 1122]  1122  X Code      0x00007fff660dd571          0x00000000000000cd 0x000f0000 property_copyAttributeValue
  [ 1123]  1123  X Code      0x00007fff660d1f22          0x0000000000000011 0x000f0000 property_getAttributes
  [ 1124]  1124  X Code      0x00007fff660d167e          0x0000000000000009 0x000f0000 property_getName
  [ 1125]  1125  X Code      0x00007fff660dddad          0x0000000000000155 0x000f0000 protocol_addMethodDescription
  [ 1126]  1126  X Code      0x00007fff660ddfdf          0x0000000000000137 0x000f0000 protocol_addProperty
  [ 1127]  1127  X Code      0x00007fff660ddc7c          0x0000000000000131 0x000f0000 protocol_addProtocol
  [ 1128]  1128  X Code      0x00007fff660d2ae8          0x0000000000000095 0x000f0000 protocol_conformsToProtocol
  [ 1129]  1129  X Code      0x00007fff660ce198          0x000000000000016c 0x000f0000 protocol_copyMethodDescriptionList
  [ 1130]  1130  X Code      0x00007fff660dd8f5          0x0000000000000011 0x000f0000 protocol_copyPropertyList
  [ 1131]  1131  X Code      0x00007fff660dd7f8          0x00000000000000fd 0x000f0000 protocol_copyPropertyList2
  [ 1132]  1132  X Code      0x00007fff660ce034          0x0000000000000164 0x000f0000 protocol_copyProtocolList
  [ 1133]  1133  X Code      0x00007fff660ce738          0x0000000000000053 0x000f0000 protocol_getMethodDescription
  [ 1134]  1134  X Code      0x00007fff660ce647          0x0000000000000019 0x000f0000 protocol_getName
  [ 1135]  1135  X Code      0x00007fff660dd63e          0x00000000000000c8 0x000f0000 protocol_getProperty
  [ 1136]  1136  X Code      0x00007fff660d2a9b          0x000000000000004d 0x000f0000 protocol_isEqual
  [ 1137]  1137  X Code      0x00007fff660cde1c          0x0000000000000016 0x000f0000 sel_getName
  [ 1138]  1138  X Code      0x00007fff660d2fbb          0x0000000000000017 0x000f0000 sel_getUid
  [ 1139]  1139  X Code      0x00007fff660d2c8a          0x0000000000000017 0x000f0000 sel_isEqual
  [ 1140]  1140  X Code      0x00007fff660e2f8b          0x00000000000000e6 0x000f0000 sel_isMapped
  [ 1141]  1141  X Code      0x00007fff660cb57c          0x000000000000001d 0x000f0000 sel_registerName
  [ 1142]  1142   Trampoline   0x00007fff660e6c3a          0x0000000000000006 0x00010300 _Block_copy
  [ 1143]  1143   Trampoline   0x00007fff660e6c40          0x0000000000000006 0x00010300 _Block_has_signature
  [ 1144]  1144   Trampoline   0x00007fff660e6c46          0x0000000000000006 0x00010300 _Block_release
  [ 1145]  1145   Trampoline   0x00007fff660e6c4c          0x0000000000000006 0x00010300 _Block_use_stret
  [ 1146]  1146  X Undefined    0x0000000000000000          0x0000000000000000 0x00010300 _DefaultRuneLocale
  [ 1147]  1147   Trampoline   0x00007fff660e6c52          0x0000000000000006 0x00010300 _Exit
  [ 1148]  1148  X Undefined    0x0000000000000000          0x0000000000000000 0x00010300 _NSConcreteStackBlock
  [ 1149]  1149   Trampoline   0x00007fff660e6c58          0x0000000000000006 0x00010300 _NSGetEnviron
  [ 1150]  1150   Trampoline   0x00007fff660e6c5e          0x0000000000000006 0x00010300 _Unwind_GetCFA
  [ 1151]  1151   Trampoline   0x00007fff660e6c64          0x0000000000000006 0x00010300 _Unwind_GetIP
  [ 1152]  1152   Trampoline   0x00007fff660e6c6a          0x0000000000000006 0x00010300 _Unwind_Resume
  [ 1153]  1153   Trampoline   0x00007fff660e6c70          0x0000000000000006 0x00010100 std::set_terminate(void (*)())
  [ 1154]  1154   Trampoline   0x00007fff660e6c76          0x0000000000000006 0x00010100 std::terminate()
  [ 1155]  1155  X Undefined    0x0000000000000000          0x0000000000000000 0x00010340 ___chkstk_darwin
  [ 1156]  1156   Trampoline   0x00007fff660e6c7c          0x0000000000000006 0x00010300 __bzero
  [ 1157]  1157   Trampoline   0x00007fff660e6c82          0x0000000000000006 0x00010100 __cxa_allocate_exception
  [ 1158]  1158   Trampoline   0x00007fff660e6c88          0x0000000000000006 0x00010100 __cxa_begin_catch
  [ 1159]  1159   Trampoline   0x00007fff660e6c8e          0x0000000000000006 0x00010100 __cxa_current_exception_type
  [ 1160]  1160   Trampoline   0x00007fff660e6c94          0x0000000000000006 0x00010100 __cxa_end_catch
  [ 1161]  1161   Trampoline   0x00007fff660e6c9a          0x0000000000000006 0x00010100 __cxa_rethrow
  [ 1162]  1162   Trampoline   0x00007fff660e6ca0          0x0000000000000006 0x00010100 __cxa_throw
  [ 1163]  1163   Trampoline   0x00007fff660e6ca6          0x0000000000000006 0x00010300 __error
  [ 1164]  1164   Trampoline   0x00007fff660e6cac          0x0000000000000006 0x00010100 __gxx_personality_v0
  [ 1165]  1165  X Undefined    0x0000000000000000          0x0000000000000000 0x00010300 __progname
  [ 1166]  1166   Trampoline   0x00007fff660e6cb2          0x0000000000000006 0x00010300 __stack_chk_fail
  [ 1167]  1167  X Undefined    0x0000000000000000          0x0000000000000000 0x00010300 __stack_chk_guard
  [ 1168]  1168  X Undefined    0x0000000000000000          0x0000000000000000 0x00010300 __stderrp
  [ 1169]  1169   Trampoline   0x00007fff660e6cb8          0x0000000000000006 0x00010300 _dyld_for_each_objc_class
  [ 1170]  1170   Trampoline   0x00007fff660e6cbe          0x0000000000000006 0x00010300 _dyld_for_each_objc_protocol
  [ 1171]  1171   Trampoline   0x00007fff660e6cc4          0x0000000000000006 0x00010300 _dyld_get_objc_selector
  [ 1172]  1172   Trampoline   0x00007fff660e6cca          0x0000000000000006 0x00010300 _dyld_get_shared_cache_range
  [ 1173]  1173   Trampoline   0x00007fff660e6cd0          0x0000000000000006 0x00010300 _dyld_is_memory_immutable
  [ 1174]  1174   Trampoline   0x00007fff660e6cd6          0x0000000000000006 0x00010300 _dyld_objc_notify_register
  [ 1175]  1175   Trampoline   0x00007fff660e6cdc          0x0000000000000006 0x00010300 _simple_asl_log
  [ 1176]  1176   Trampoline   0x00007fff660e6ce2          0x0000000000000006 0x00010300 abort
  [ 1177]  1177   Trampoline   0x00007fff660e6ce8          0x0000000000000006 0x00010300 abort_with_reason
  [ 1178]  1178   Trampoline   0x00007fff660e6cee          0x0000000000000006 0x00010300 arc4random_buf
  [ 1179]  1179   Trampoline   0x00007fff660e6cf4          0x0000000000000006 0x00010300 asprintf
  [ 1180]  1180   Trampoline   0x00007fff660e6cfa          0x0000000000000006 0x00010300 backtrace
  [ 1181]  1181   Trampoline   0x00007fff660e6d00          0x0000000000000006 0x00010300 backtrace_symbols
  [ 1182]  1182   Trampoline   0x00007fff660e6d06          0x0000000000000006 0x00010300 backtrace_symbols_fd
  [ 1183]  1183   Trampoline   0x00007fff660e6d0c          0x0000000000000006 0x00010300 bcopy
  [ 1184]  1184   Trampoline   0x00007fff660e6d12          0x0000000000000006 0x00010300 calloc
  [ 1185]  1185   Trampoline   0x00007fff660e6d18          0x0000000000000006 0x00010300 clock_gettime_nsec_np
  [ 1186]  1186   Trampoline   0x00007fff660e6d1e          0x0000000000000006 0x00010300 close
  [ 1187]  1187   Trampoline   0x00007fff660e6d24          0x0000000000000006 0x00010300 dispatch_queue_get_label
  [ 1188]  1188   Trampoline   0x00007fff660e6d2a          0x0000000000000006 0x00010300 dladdr
  [ 1189]  1189   Trampoline   0x00007fff660e6d30          0x0000000000000006 0x00010300 dlerror
  [ 1190]  1190   Trampoline   0x00007fff660e6d36          0x0000000000000006 0x00010300 dlopen
  [ 1191]  1191   Trampoline   0x00007fff660e6d3c          0x0000000000000006 0x00010300 dlsym
  [ 1192]  1192   Trampoline   0x00007fff660e6d42          0x0000000000000006 0x00010300 dyld_get_program_sdk_version
  [ 1193]  1193   Trampoline   0x00007fff660e6d48          0x0000000000000006 0x00010300 dyld_image_header_containing_address
  [ 1194]  1194   Trampoline   0x00007fff660e6d4e          0x0000000000000006 0x00010300 dyld_image_path_containing_address
  [ 1195]  1195   Trampoline   0x00007fff660e6d54          0x0000000000000006 0x00010300 dyld_shared_cache_some_image_overridden
  [ 1196]  1196   Trampoline   0x00007fff660e6d5a          0x0000000000000006 0x00010300 fileno
  [ 1197]  1197   Trampoline   0x00007fff660e6d60          0x0000000000000006 0x00010300 fls
  [ 1198]  1198   Trampoline   0x00007fff660e6d66          0x0000000000000006 0x00010300 free
  [ 1199]  1199   Trampoline   0x00007fff660e6d6c          0x0000000000000006 0x00010300 fstat$INODE64
  [ 1200]  1200   Trampoline   0x00007fff660e6d72          0x0000000000000006 0x00010300 fsync
  [ 1201]  1201   Trampoline   0x00007fff660e6d78          0x0000000000000006 0x00010300 getenv
  [ 1202]  1202   Trampoline   0x00007fff660e6d7e          0x0000000000000006 0x00010300 geteuid
  [ 1203]  1203   Trampoline   0x00007fff660e6d84          0x0000000000000006 0x00010300 getpid
  [ 1204]  1204   Trampoline   0x00007fff660e6d8a          0x0000000000000006 0x00010300 getsectiondata
  [ 1205]  1205   Trampoline   0x00007fff660e6d90          0x0000000000000006 0x00010300 getsegmentdata
  [ 1206]  1206   Trampoline   0x00007fff660e6d96          0x0000000000000006 0x00010300 issetugid
  [ 1207]  1207   Trampoline   0x00007fff660e6d9c          0x0000000000000006 0x00010300 lstat$INODE64
  [ 1208]  1208   Trampoline   0x00007fff660e6da2          0x0000000000000006 0x00010300 mach_error_string
  [ 1209]  1209   Trampoline   0x00007fff660e6da8          0x0000000000000006 0x00010300 mach_port_deallocate
  [ 1210]  1210  X Undefined    0x0000000000000000          0x0000000000000000 0x00010300 mach_task_self_
  [ 1211]  1211   Trampoline   0x00007fff660e6dae          0x0000000000000006 0x00010300 malloc
  [ 1212]  1212   Trampoline   0x00007fff660e6db4          0x0000000000000006 0x00010300 malloc_default_zone
  [ 1213]  1213   Trampoline   0x00007fff660e6dba          0x0000000000000006 0x00010300 malloc_size
  [ 1214]  1214   Trampoline   0x00007fff660e6dc0          0x0000000000000006 0x00010300 malloc_zone_batch_malloc
  [ 1215]  1215   Trampoline   0x00007fff660e6dc6          0x0000000000000006 0x00010300 malloc_zone_calloc
  [ 1216]  1216   Trampoline   0x00007fff660e6dcc          0x0000000000000006 0x00010300 malloc_zone_from_ptr
  [ 1217]  1217   Trampoline   0x00007fff660e6dd2          0x0000000000000006 0x00010300 malloc_zone_malloc
  [ 1218]  1218   Trampoline   0x00007fff660e6dd8          0x0000000000000006 0x00010300 malloc_zone_memalign
  [ 1219]  1219   Trampoline   0x00007fff660e6dde          0x0000000000000006 0x00010300 memcmp
  [ 1220]  1220   Trampoline   0x00007fff660e6de4          0x0000000000000006 0x00010300 memcpy
  [ 1221]  1221   Trampoline   0x00007fff660e6dea          0x0000000000000006 0x00010300 memmove
  [ 1222]  1222   Trampoline   0x00007fff660e6df0          0x0000000000000006 0x00010300 memset_pattern16
  [ 1223]  1223   Trampoline   0x00007fff660e6dfc          0x0000000000000006 0x00010300 open
  [ 1224]  1224   Trampoline   0x00007fff660e6e02          0x0000000000000006 0x00010300 os_unfair_lock_lock_with_options
  [ 1225]  1225   Trampoline   0x00007fff660e6e08          0x0000000000000006 0x00010300 os_unfair_lock_unlock
  [ 1226]  1226   Trampoline   0x00007fff660e6e0e          0x0000000000000006 0x00010300 os_unfair_recursive_lock_lock_with_options
  [ 1227]  1227   Trampoline   0x00007fff660e6e14          0x0000000000000006 0x00010300 os_unfair_recursive_lock_trylock
  [ 1228]  1228   Trampoline   0x00007fff660e6e1a          0x0000000000000006 0x00010300 os_unfair_recursive_lock_tryunlock4objc
  [ 1229]  1229   Trampoline   0x00007fff660e6e20          0x0000000000000006 0x00010300 os_unfair_recursive_lock_unlock
  [ 1230]  1230   Trampoline   0x00007fff660e6e26          0x0000000000000006 0x00010300 posix_memalign
  [ 1231]  1231   Trampoline   0x00007fff660e6e2c          0x0000000000000006 0x00010300 pread
  [ 1232]  1232   Trampoline   0x00007fff660e6e32          0x0000000000000006 0x00010300 pthread_cond_broadcast
  [ 1233]  1233   Trampoline   0x00007fff660e6e38          0x0000000000000006 0x00010300 pthread_cond_wait
  [ 1234]  1234   Trampoline   0x00007fff660e6e3e          0x0000000000000006 0x00010300 pthread_getname_np
  [ 1235]  1235   Trampoline   0x00007fff660e6e44          0x0000000000000006 0x00010300 pthread_getspecific
  [ 1236]  1236   Trampoline   0x00007fff660e6e4a          0x0000000000000006 0x00010300 pthread_is_threaded_np
  [ 1237]  1237   Trampoline   0x00007fff660e6e50          0x0000000000000006 0x00010300 pthread_key_init_np
  [ 1238]  1238   Trampoline   0x00007fff660e6e56          0x0000000000000006 0x00010300 pthread_mach_thread_np
  [ 1239]  1239   Trampoline   0x00007fff660e6e5c          0x0000000000000006 0x00010300 pthread_mutex_lock
  [ 1240]  1240   Trampoline   0x00007fff660e6e62          0x0000000000000006 0x00010300 pthread_mutex_unlock
  [ 1241]  1241   Trampoline   0x00007fff660e6e68          0x0000000000000006 0x00010300 pthread_setspecific
  [ 1242]  1242   Trampoline   0x00007fff660e6e6e          0x0000000000000006 0x00010300 realloc
  [ 1243]  1243   Trampoline   0x00007fff660e6e74          0x0000000000000006 0x00010300 reallocf
  [ 1244]  1244   Trampoline   0x00007fff660e6e7a          0x0000000000000006 0x00010300 snprintf
  [ 1245]  1245   Trampoline   0x00007fff660e6e80          0x0000000000000006 0x00010300 sprintf
  [ 1246]  1246   Trampoline   0x00007fff660e6e86          0x0000000000000006 0x00010300 strcat
  [ 1247]  1247   Trampoline   0x00007fff660e6e8c          0x0000000000000006 0x00010300 strchr
  [ 1248]  1248   Trampoline   0x00007fff660e6e92          0x0000000000000006 0x00010300 strcmp
  [ 1249]  1249   Trampoline   0x00007fff660e6e98          0x0000000000000006 0x00010300 strcspn
  [ 1250]  1250   Trampoline   0x00007fff660e6e9e          0x0000000000000006 0x00010300 strdup
  [ 1251]  1251   Trampoline   0x00007fff660e6ea4          0x0000000000000006 0x00010300 strlcpy
  [ 1252]  1252   Trampoline   0x00007fff660e6eaa          0x0000000000000006 0x00010300 strlen
  [ 1253]  1253   Trampoline   0x00007fff660e6eb0          0x0000000000000006 0x00010300 strncmp
  [ 1254]  1254   Trampoline   0x00007fff660e6eb6          0x0000000000000006 0x00010300 strncpy
  [ 1255]  1255   Trampoline   0x00007fff660e6ebc          0x0000000000000006 0x00010300 strstr
  [ 1256]  1256   Trampoline   0x00007fff660e6ec2          0x0000000000000006 0x00010300 task_restartable_ranges_register
  [ 1257]  1257   Trampoline   0x00007fff660e6ec8          0x0000000000000006 0x00010300 task_restartable_ranges_synchronize
  [ 1258]  1258   Trampoline   0x00007fff660e6ece          0x0000000000000006 0x00010300 task_threads
  [ 1259]  1259   Trampoline   0x00007fff660e6ed4          0x0000000000000006 0x00010300 thread_get_state
  [ 1260]  1260   Trampoline   0x00007fff660e6eda          0x0000000000000006 0x00010300 unw_get_proc_info
  [ 1261]  1261   Trampoline   0x00007fff660e6ee0          0x0000000000000006 0x00010300 unw_get_reg
  [ 1262]  1262   Trampoline   0x00007fff660e6ee6          0x0000000000000006 0x00010300 unw_getcontext
  [ 1263]  1263   Trampoline   0x00007fff660e6eec          0x0000000000000006 0x00010300 unw_init_local
  [ 1264]  1264   Trampoline   0x00007fff660e6ef2          0x0000000000000006 0x00010300 unw_step
  [ 1265]  1265   Trampoline   0x00007fff660e6ef8          0x0000000000000006 0x00010300 vasprintf
  [ 1266]  1266   Trampoline   0x00007fff660e6efe          0x0000000000000006 0x00010300 vm_allocate
  [ 1267]  1267   Trampoline   0x00007fff660e6f04          0x0000000000000006 0x00010300 vm_deallocate
  [ 1268]  1268   Trampoline   0x00007fff660e6f0a          0x0000000000000006 0x00010300 vm_remap
  [ 1269]  1269   Trampoline   0x00007fff660e6f10          0x0000000000000006 0x00010300 write
  [ 1270]  1270  X Undefined    0x0000000000000000          0x0000000000000000 0x00010300 dyld_stub_binder
  [ 1271]  1271 S Trampoline   0x00007fff660e6df6          0x0000000000000006 0x00000000 objc_release
0x7fe40203c600:  BreakpointList with 0 Breakpoints:
0x7fe40203c660:  BreakpointList with 0 Breakpoints:

Hide Details

Hide Details

Expecting sub string: a.out Matched

Hide Details

Expecting sub string: Target Matched

Hide Details

Expecting sub string: Module Matched

Hide Details

Expecting sub string: Breakpoint Matched

Hide Details

PASS: LLDB (/Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake/lldb-build/bin/clang-x86_64) :: test_get_description_gmodules (TestTargetAPI.TargetAPITestCase) runCmd: settings clear -all output:

Hide Details

runCmd: settings set symbols.enable-external-lookup false output:

Hide Details

runCmd: settings set target.inherit-tcc true output:

Hide Details

runCmd: settings set target.auto-apply-fixits false output:

Hide Details

runCmd: settings set plugin.process.gdb-remote.packet-timeout 60 output:

Hide Details

runCmd: settings set symbols.clang-modules-cache-path "/Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake/lldb-build/lldb-test-build.noindex/module-cache-lldb/lldb-api" output:

Hide Details

runCmd: settings set use-color false output:

Hide Details

runCmd: setting set target.prefer-dynamic-value no-dynamic-values output:

Hide Details

PASS: LLDB (/Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake/lldb-build/bin/clang-x86_64) :: test_get_platform_dsym (TestTargetAPI.TargetAPITestCase) runCmd: settings clear -all output:

Hide Details

runCmd: settings set symbols.enable-external-lookup false output:

Hide Details

runCmd: settings set target.inherit-tcc true output:

Hide Details

runCmd: settings set target.auto-apply-fixits false output:

Hide Details

runCmd: settings set plugin.process.gdb-remote.packet-timeout 60 output:

Hide Details

runCmd: settings set symbols.clang-modules-cache-path "/Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake/lldb-build/lldb-test-build.noindex/module-cache-lldb/lldb-api" output:

Hide Details

runCmd: settings set use-color false output:

Hide Details

runCmd: setting set target.prefer-dynamic-value no-dynamic-values output:

Hide Details

PASS: LLDB (/Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake/lldb-build/bin/clang-x86_64) :: test_get_platform_dwarf (TestTargetAPI.TargetAPITestCase) UNSUPPORTED: LLDB (/Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake/lldb-build/bin/clang-x86_64) :: test_get_platform_dwo (TestTargetAPI.TargetAPITestCase) (test case does not fall in any category of interest for this run) runCmd: settings clear -all output:

Hide Details

runCmd: settings set symbols.enable-external-lookup false output:

Hide Details

runCmd: settings set target.inherit-tcc true output:

Hide Details

runCmd: settings set target.auto-apply-fixits false output:

Hide Details

runCmd: settings set plugin.process.gdb-remote.packet-timeout 60 output:

Hide Details

runCmd: settings set symbols.clang-modules-cache-path "/Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake/lldb-build/lldb-test-build.noindex/module-cache-lldb/lldb-api" output:

Hide Details

runCmd: settings set use-color false output:

Hide Details

runCmd: setting set target.prefer-dynamic-value no-dynamic-values output:

Hide Details

PASS: LLDB (/Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake/lldb-build/bin/clang-x86_64) :: test_get_platform_gmodules (TestTargetAPI.TargetAPITestCase) runCmd: settings clear -all output:

Hide Details

runCmd: settings set symbols.enable-external-lookup false output:

Hide Details

runCmd: settings set target.inherit-tcc true output:

Hide Details

runCmd: settings set target.auto-apply-fixits false output:

Hide Details

runCmd: settings set plugin.process.gdb-remote.packet-timeout 60 output:

Hide Details

runCmd: settings set symbols.clang-modules-cache-path "/Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake/lldb-build/lldb-test-build.noindex/module-cache-lldb/lldb-api" output:

Hide Details

runCmd: settings set use-color false output:

Hide Details

runCmd: setting set target.prefer-dynamic-value no-dynamic-values output:

Hide Details

looking at: a(1) returns 4 b(2) returns 5 a(3) returns 6 env: LLDB_SESSION_DIRNAME=/Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake/test/logs env: COLUMNS=80 env: LLVM_LIBS_DIR=/Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake/lldb-build/./lib env: LLDB_SRC=/Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake/llvm-project/lldb env: LLDBVSCODE_EXEC=/Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake/lldb-build/bin/lldb-vscode env: LLDB_DEBUGSERVER_PATH=/Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake/lldb-build/./bin/debugserver env: OS_ACTIVITY_DT_MODE=enable env: LLDB_COMMAND_TRACE=YES env: LLDB_CAPTURE_REPRODUCER=1 env: LLDB_FRAMEWORK=/Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake/lldb-build/lib env: PATH=/usr/local/bin:/usr/local/sbin:/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin:/usr/bin:/usr/local/bin env: __CF_USER_TEXT_ENCODING=0x1F5:0x0:0x0 env: TMPDIR=/var/folders/09/r4vw4v8n5kb67jl66zvlbljw0000gn/T/ env: LLDB_LIB_DIR=/Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake/lldb-build/bin env: LC_CTYPE=UTF-8 env: __PYVENV_LAUNCHER__=/usr/local/Cellar/python/3.7.1/Frameworks/Python.framework/Versions/3.7/bin/python3.7 env: TERM=vt100 env: LLVM_DISABLE_CRASH_REPORT=1 env: LLDB_IMPLIB_DIR=/Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake/lldb-build/./lib env: LINES=24 env: LLDB_TEST=/Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake/llvm-project/lldb/packages/Python/lldbsuite/test

Hide Details

Hide Details

Expecting sub string: a(1) Matched

Hide Details

Expecting sub string: b(2) Matched

Hide Details

Expecting sub string: a(3) Matched

Hide Details

<bound method SBProcess.Kill of <lldb.SBProcess; proxy of <Swig Object of type 'lldb::SBProcess *' at 0x10fa73e70> >>: success

Hide Details

PASS: LLDB (/Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake/lldb-build/bin/clang-x86_64) :: test_launch_new_process_and_redirect_stdout (TestTargetAPI.TargetAPITestCase) runCmd: settings clear -all output:

Hide Details

runCmd: settings set symbols.enable-external-lookup false output:

Hide Details

runCmd: settings set target.inherit-tcc true output:

Hide Details

runCmd: settings set target.auto-apply-fixits false output:

Hide Details

runCmd: settings set plugin.process.gdb-remote.packet-timeout 60 output:

Hide Details

runCmd: settings set symbols.clang-modules-cache-path "/Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake/lldb-build/lldb-test-build.noindex/module-cache-lldb/lldb-api" output:

Hide Details

runCmd: settings set use-color false output:

Hide Details

runCmd: setting set target.prefer-dynamic-value no-dynamic-values output:

Hide Details

runCmd: run output: Process 67665 exited with status = 0 (0x00000000)

Hide Details

Process 67665 launched: '/Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake/lldb-build/lldb-test-build.noindex/python_api/target/TestTargetAPI.test_launch_simple/b.out' (x86_64)

Hide Details

Hide Details

FAIL: LLDB (/Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake/lldb-build/bin/clang-x86_64) :: test_launch_simple (TestTargetAPI.TargetAPITestCase) <bound method SBProcess.Kill of <lldb.SBProcess; proxy of <Swig Object of type 'lldb::SBProcess *' at 0x110021660> >>: success

Hide Details

runCmd: settings clear -all output:

Hide Details

runCmd: settings set symbols.enable-external-lookup false output:

Hide Details

runCmd: settings set target.inherit-tcc true output:

Hide Details

runCmd: settings set target.auto-apply-fixits false output:

Hide Details

runCmd: settings set plugin.process.gdb-remote.packet-timeout 60 output:

Hide Details

runCmd: settings set symbols.clang-modules-cache-path "/Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake/lldb-build/lldb-test-build.noindex/module-cache-lldb/lldb-api" output:

Hide Details

runCmd: settings set use-color false output:

Hide Details

runCmd: setting set target.prefer-dynamic-value no-dynamic-values output:

Hide Details

<bound method SBProcess.Kill of <lldb.SBProcess; proxy of <Swig Object of type 'lldb::SBProcess *' at 0x10fa73e70> >>: success

Hide Details

PASS: LLDB (/Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake/lldb-build/bin/clang-x86_64) :: test_read_memory_dsym (TestTargetAPI.TargetAPITestCase) runCmd: settings clear -all output:

Hide Details

runCmd: settings set symbols.enable-external-lookup false output:

Hide Details

runCmd: settings set target.inherit-tcc true output:

Hide Details

runCmd: settings set target.auto-apply-fixits false output:

Hide Details

runCmd: settings set plugin.process.gdb-remote.packet-timeout 60 output:

Hide Details

runCmd: settings set symbols.clang-modules-cache-path "/Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake/lldb-build/lldb-test-build.noindex/module-cache-lldb/lldb-api" output:

Hide Details

runCmd: settings set use-color false output:

Hide Details

runCmd: setting set target.prefer-dynamic-value no-dynamic-values output:

Hide Details

<bound method SBProcess.Kill of <lldb.SBProcess; proxy of <Swig Object of type 'lldb::SBProcess *' at 0x110021750> >>: success

Hide Details

PASS: LLDB (/Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake/lldb-build/bin/clang-x86_64) :: test_read_memory_dwarf (TestTargetAPI.TargetAPITestCase) UNSUPPORTED: LLDB (/Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake/lldb-build/bin/clang-x86_64) :: test_read_memory_dwo (TestTargetAPI.TargetAPITestCase) (test case does not fall in any category of interest for this run) runCmd: settings clear -all output:

Hide Details

runCmd: settings set symbols.enable-external-lookup false output:

Hide Details

runCmd: settings set target.inherit-tcc true output:

Hide Details

runCmd: settings set target.auto-apply-fixits false output:

Hide Details

runCmd: settings set plugin.process.gdb-remote.packet-timeout 60 output:

Hide Details

runCmd: settings set symbols.clang-modules-cache-path "/Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake/lldb-build/lldb-test-build.noindex/module-cache-lldb/lldb-api" output:

Hide Details

runCmd: settings set use-color false output:

Hide Details

runCmd: setting set target.prefer-dynamic-value no-dynamic-values output:

Hide Details

<bound method SBProcess.Kill of <lldb.SBProcess; proxy of <Swig Object of type 'lldb::SBProcess *' at 0x10fa73e70> >>: success

Hide Details

PASS: LLDB (/Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake/lldb-build/bin/clang-x86_64) :: test_read_memory_gmodules (TestTargetAPI.TargetAPITestCase) runCmd: settings clear -all output:

Hide Details

runCmd: settings set symbols.enable-external-lookup false output:

Hide Details

runCmd: settings set target.inherit-tcc true output:

Hide Details

runCmd: settings set target.auto-apply-fixits false output:

Hide Details

runCmd: settings set plugin.process.gdb-remote.packet-timeout 60 output:

Hide Details

runCmd: settings set symbols.clang-modules-cache-path "/Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake/lldb-build/lldb-test-build.noindex/module-cache-lldb/lldb-api" output:

Hide Details

runCmd: settings set use-color false output:

Hide Details

runCmd: setting set target.prefer-dynamic-value no-dynamic-values output:

Hide Details

PASS: LLDB (/Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake/lldb-build/bin/clang-x86_64) :: test_resolve_file_address_dsym (TestTargetAPI.TargetAPITestCase) runCmd: settings clear -all output:

Hide Details

runCmd: settings set symbols.enable-external-lookup false output:

Hide Details

runCmd: settings set target.inherit-tcc true output:

Hide Details

runCmd: settings set target.auto-apply-fixits false output:

Hide Details

runCmd: settings set plugin.process.gdb-remote.packet-timeout 60 output:

Hide Details

runCmd: settings set symbols.clang-modules-cache-path "/Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake/lldb-build/lldb-test-build.noindex/module-cache-lldb/lldb-api" output:

Hide Details

runCmd: settings set use-color false output:

Hide Details

runCmd: setting set target.prefer-dynamic-value no-dynamic-values output:

Hide Details

PASS: LLDB (/Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake/lldb-build/bin/clang-x86_64) :: test_resolve_file_address_dwarf (TestTargetAPI.TargetAPITestCase) UNSUPPORTED: LLDB (/Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake/lldb-build/bin/clang-x86_64) :: test_resolve_file_address_dwo (TestTargetAPI.TargetAPITestCase) (test case does not fall in any category of interest for this run) runCmd: settings clear -all output:

Hide Details

runCmd: settings set symbols.enable-external-lookup false output:

Hide Details

runCmd: settings set target.inherit-tcc true output:

Hide Details

runCmd: settings set target.auto-apply-fixits false output:

Hide Details

runCmd: settings set plugin.process.gdb-remote.packet-timeout 60 output:

Hide Details

runCmd: settings set symbols.clang-modules-cache-path "/Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake/lldb-build/lldb-test-build.noindex/module-cache-lldb/lldb-api" output:

Hide Details

runCmd: settings set use-color false output:

Hide Details

runCmd: setting set target.prefer-dynamic-value no-dynamic-values output:

Hide Details

PASS: LLDB (/Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake/lldb-build/bin/clang-x86_64) :: test_resolve_file_address_gmodules (TestTargetAPI.TargetAPITestCase) runCmd: settings clear -all output:

Hide Details

runCmd: settings set symbols.enable-external-lookup false output:

Hide Details

runCmd: settings set target.inherit-tcc true output:

Hide Details

runCmd: settings set target.auto-apply-fixits false output:

Hide Details

runCmd: settings set plugin.process.gdb-remote.packet-timeout 60 output:

Hide Details

runCmd: settings set symbols.clang-modules-cache-path "/Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake/lldb-build/lldb-test-build.noindex/module-cache-lldb/lldb-api" output:

Hide Details

runCmd: settings set use-color false output:

Hide Details

runCmd: setting set target.prefer-dynamic-value no-dynamic-values output:

Hide Details

breakpoint1: SBBreakpoint: id = 1, file = 'main.c', line = 21, exact_match = 0, locations = 1

Hide Details

breakpoint2: SBBreakpoint: id = 2, file = 'main.c', line = 26, exact_match = 0, locations = 1

Hide Details

address1: a.out`a + 11 at main.c:21:13

Hide Details

address2: a.out`a + 63 at main.c:26:12

Hide Details

context1: Module: file = "/Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake/lldb-build/lldb-test-build.noindex/python_api/target/TestTargetAPI.test_resolve_symbol_context_with_address_dsym/a.out", arch = "x86_64" CompileUnit: id = {0x00000000}, file = "/Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake/llvm-project/lldb/test/API/python_api/target/main.c", language = "c99" Function: id = {0x7fffffff0000004e}, name = "a", range = [0x0000000100000dd0-0x0000000100000e18) FuncType: id = {0x7fffffff0000004e}, byte-size = 0, decl = main.c:19, compiler_type = "int (int)" Blocks: id = {0x7fffffff0000004e}, range = [0x100000dd0-0x100000e18) LineEntry: [0x0000000100000ddb-0x0000000100000ddf): /Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake/llvm-project/lldb/test/API/python_api/target/main.c:21:13, is_start_of_statement = TRUE, is_prologue_end = TRUE Symbol: id = {0x00000005}, range = [0x0000000100000dd0-0x0000000100000e20), name="a"

Hide Details

context2: Module: file = "/Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake/lldb-build/lldb-test-build.noindex/python_api/target/TestTargetAPI.test_resolve_symbol_context_with_address_dsym/a.out", arch = "x86_64" CompileUnit: id = {0x00000000}, file = "/Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake/llvm-project/lldb/test/API/python_api/target/main.c", language = "c99" Function: id = {0x7fffffff0000004e}, name = "a", range = [0x0000000100000dd0-0x0000000100000e18) FuncType: id = {0x7fffffff0000004e}, byte-size = 0, decl = main.c:19, compiler_type = "int (int)" Blocks: id = {0x7fffffff0000004e}, range = [0x100000dd0-0x100000e18) LineEntry: [0x0000000100000e0f-0x0000000100000e12): /Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake/llvm-project/lldb/test/API/python_api/target/main.c:26:12, is_start_of_statement = TRUE Symbol: id = {0x00000005}, range = [0x0000000100000dd0-0x0000000100000e20), name="a"

Hide Details

symbol1: id = {0x00000005}, range = [0x0000000100000dd0-0x0000000100000e20), name="a"

Hide Details

symbol2: id = {0x00000005}, range = [0x0000000100000dd0-0x0000000100000e20), name="a"

Hide Details

<bound method SBProcess.Kill of <lldb.SBProcess; proxy of <Swig Object of type 'lldb::SBProcess *' at 0x110021660> >>: success

Hide Details

PASS: LLDB (/Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake/lldb-build/bin/clang-x86_64) :: test_resolve_symbol_context_with_address_dsym (TestTargetAPI.TargetAPITestCase) runCmd: settings clear -all output:

Hide Details

runCmd: settings set symbols.enable-external-lookup false output:

Hide Details

runCmd: settings set target.inherit-tcc true output:

Hide Details

runCmd: settings set target.auto-apply-fixits false output:

Hide Details

runCmd: settings set plugin.process.gdb-remote.packet-timeout 60 output:

Hide Details

runCmd: settings set symbols.clang-modules-cache-path "/Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake/lldb-build/lldb-test-build.noindex/module-cache-lldb/lldb-api" output:

Hide Details

runCmd: settings set use-color false output:

Hide Details

runCmd: setting set target.prefer-dynamic-value no-dynamic-values output:

Hide Details

breakpoint1: SBBreakpoint: id = 1, file = 'main.c', line = 21, exact_match = 0, locations = 1

Hide Details

breakpoint2: SBBreakpoint: id = 2, file = 'main.c', line = 26, exact_match = 0, locations = 1

Hide Details

address1: a.out`a + 11 at main.c:21:13

Hide Details

address2: a.out`a + 63 at main.c:26:12

Hide Details

context1: Module: file = "/Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake/lldb-build/lldb-test-build.noindex/python_api/target/TestTargetAPI.test_resolve_symbol_context_with_address_dwarf/a.out", arch = "x86_64" CompileUnit: id = {0x00000000}, file = "/Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake/llvm-project/lldb/test/API/python_api/target/main.c", language = "unknown" Function: id = {0x10000004e}, name = "a", range = [0x0000000100000dd0-0x0000000100000e18) FuncType: id = {0x10000004e}, byte-size = 0, decl = main.c:19, compiler_type = "int (int)" Blocks: id = {0x10000004e}, range = [0x100000dd0-0x100000e18) LineEntry: [0x0000000100000ddb-0x0000000100000ddf): /Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake/llvm-project/lldb/test/API/python_api/target/main.c:21:13, is_start_of_statement = TRUE, is_prologue_end = TRUE Symbol: id = {0x00000005}, range = [0x0000000100000dd0-0x0000000100000e20), name="a"

Hide Details

context2: Module: file = "/Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake/lldb-build/lldb-test-build.noindex/python_api/target/TestTargetAPI.test_resolve_symbol_context_with_address_dwarf/a.out", arch = "x86_64" CompileUnit: id = {0x00000000}, file = "/Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake/llvm-project/lldb/test/API/python_api/target/main.c", language = "unknown" Function: id = {0x10000004e}, name = "a", range = [0x0000000100000dd0-0x0000000100000e18) FuncType: id = {0x10000004e}, byte-size = 0, decl = main.c:19, compiler_type = "int (int)" Blocks: id = {0x10000004e}, range = [0x100000dd0-0x100000e18) LineEntry: [0x0000000100000e0f-0x0000000100000e12): /Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake/llvm-project/lldb/test/API/python_api/target/main.c:26:12, is_start_of_statement = TRUE Symbol: id = {0x00000005}, range = [0x0000000100000dd0-0x0000000100000e20), name="a"

Hide Details

symbol1: id = {0x00000005}, range = [0x0000000100000dd0-0x0000000100000e20), name="a"

Hide Details

symbol2: id = {0x00000005}, range = [0x0000000100000dd0-0x0000000100000e20), name="a"

Hide Details

<bound method SBProcess.Kill of <lldb.SBProcess; proxy of <Swig Object of type 'lldb::SBProcess *' at 0x10fa73a80> >>: success

Hide Details

PASS: LLDB (/Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake/lldb-build/bin/clang-x86_64) :: test_resolve_symbol_context_with_address_dwarf (TestTargetAPI.TargetAPITestCase) UNSUPPORTED: LLDB (/Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake/lldb-build/bin/clang-x86_64) :: test_resolve_symbol_context_with_address_dwo (TestTargetAPI.TargetAPITestCase) (test case does not fall in any category of interest for this run) runCmd: settings clear -all output:

Hide Details

runCmd: settings set symbols.enable-external-lookup false output:

Hide Details

runCmd: settings set target.inherit-tcc true output:

Hide Details

runCmd: settings set target.auto-apply-fixits false output:

Hide Details

runCmd: settings set plugin.process.gdb-remote.packet-timeout 60 output:

Hide Details

runCmd: settings set symbols.clang-modules-cache-path "/Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake/lldb-build/lldb-test-build.noindex/module-cache-lldb/lldb-api" output:

Hide Details

runCmd: settings set use-color false output:

Hide Details

runCmd: setting set target.prefer-dynamic-value no-dynamic-values output:

Hide Details

breakpoint1: SBBreakpoint: id = 1, file = 'main.c', line = 21, exact_match = 0, locations = 1

Hide Details

breakpoint2: SBBreakpoint: id = 2, file = 'main.c', line = 26, exact_match = 0, locations = 1

Hide Details

address1: a.out`a + 11 at main.c:21:13

Hide Details

address2: a.out`a + 63 at main.c:26:12

Hide Details

context1: Module: file = "/Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake/lldb-build/lldb-test-build.noindex/python_api/target/TestTargetAPI.test_resolve_symbol_context_with_address_gmodules/a.out", arch = "x86_64" CompileUnit: id = {0x00000000}, file = "/Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake/llvm-project/lldb/test/API/python_api/target/main.c", language = "unknown" Function: id = {0x100000072}, name = "a", range = [0x0000000100000dd0-0x0000000100000e18) FuncType: id = {0x100000072}, byte-size = 0, decl = main.c:19, compiler_type = "int (int)" Blocks: id = {0x100000072}, range = [0x100000dd0-0x100000e18) LineEntry: [0x0000000100000ddb-0x0000000100000ddf): /Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake/llvm-project/lldb/test/API/python_api/target/main.c:21:13, is_start_of_statement = TRUE, is_prologue_end = TRUE Symbol: id = {0x00000005}, range = [0x0000000100000dd0-0x0000000100000e20), name="a"

Hide Details

context2: Module: file = "/Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake/lldb-build/lldb-test-build.noindex/python_api/target/TestTargetAPI.test_resolve_symbol_context_with_address_gmodules/a.out", arch = "x86_64" CompileUnit: id = {0x00000000}, file = "/Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake/llvm-project/lldb/test/API/python_api/target/main.c", language = "unknown" Function: id = {0x100000072}, name = "a", range = [0x0000000100000dd0-0x0000000100000e18) FuncType: id = {0x100000072}, byte-size = 0, decl = main.c:19, compiler_type = "int (int)" Blocks: id = {0x100000072}, range = [0x100000dd0-0x100000e18) LineEntry: [0x0000000100000e0f-0x0000000100000e12): /Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake/llvm-project/lldb/test/API/python_api/target/main.c:26:12, is_start_of_statement = TRUE Symbol: id = {0x00000005}, range = [0x0000000100000dd0-0x0000000100000e20), name="a"

Hide Details

symbol1: id = {0x00000005}, range = [0x0000000100000dd0-0x0000000100000e20), name="a"

Hide Details

symbol2: id = {0x00000005}, range = [0x0000000100000dd0-0x0000000100000e20), name="a"

Hide Details

<bound method SBProcess.Kill of <lldb.SBProcess; proxy of <Swig Object of type 'lldb::SBProcess *' at 0x110021660> >>: success

Hide Details

PASS: LLDB (/Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake/lldb-build/bin/clang-x86_64) :: test_resolve_symbol_context_with_address_gmodules (TestTargetAPI.TargetAPITestCase) Restore dir to: /Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake/lldb-build/tools/lldb/test ====================================================================== FAIL: test_launch_simple (TestTargetAPI.TargetAPITestCase) ---------------------------------------------------------------------- Traceback (most recent call last): File "/Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake/llvm-project/lldb/packages/Python/lldbsuite/test/decorators.py", line 135, in wrapper return func(*args, **kwargs) File "/Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake/llvm-project/lldb/packages/Python/lldbsuite/test/decorators.py", line 345, in wrapper return func(self, *args, **kwargs) File "/Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake/llvm-project/lldb/test/API/python_api/target/TestTargetAPI.py", line 172, in test_launch_simple self.assertEqual(process.GetState(), lldb.eStateExited) AssertionError: 0 != 10 Config=x86_64-/Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake/lldb-build/bin/clang ---------------------------------------------------------------------- Ran 42 tests in 208.074s

Hide Details

RESULT: FAILED (31 passes, 1 failures, 0 errors, 10 skipped, 0 expected failures, 0 unexpected successes)

Hide Details

--

Hide Details

******************** PASS: lldb-api :: functionalities/data-formatter/data-formatter-stl/libcxx/tuple/TestDataFormatterLibcxxTuple.py (1440 of 2119) PASS: lldb-unit :: DataFormatter/./LLDBFormatterTests/TypeMatcherTests.ExactName (1441 of 2119) PASS: lldb-unit :: UnwindAssembly/x86/./UnwindAssemblyx86Tests/Testx86AssemblyInspectionEngine.TestSpillRegToStackViaMOVx86_64 (1442 of 2119) PASS: lldb-unit :: ScriptInterpreter/Python/./ScriptInterpreterPythonTests/PythonDataObjectsTest.TestPythonBytes (1443 of 2119) UNSUPPORTED: lldb-api :: commands/watchpoints/multi_watchpoint_slots/TestWatchpointMultipleSlots.py (1444 of 2119) PASS: lldb-shell :: ObjectFile/MachO/symtab.yaml (1445 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/UserIDResolver.GetGroupName (1446 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/thread/state_after_expression/TestStateAfterExpression.py (1447 of 2119) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/Breakpad/stack-cfi-arm.yaml (1448 of 2119) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/DWARF/find-method.cpp (1449 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/plugins/python_os_plugin/TestPythonOSPlugin.py (1450 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StreamTest.PutMaxHex64ByteOrderLittle (1451 of 2119) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/Breakpad/unwind-via-stack-cfi.test (1452 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StreamTest.PutRawBytesToBigEndian (1453 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/thread/concurrent_events/TestConcurrentDelayedCrashWithBreakpointWatchpoint.py (1454 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/RangeTest.ContainsAddr (1455 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StringListTest.CopyListEmpty (1456 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/thread/concurrent_events/TestConcurrentNWatchNBreak.py (1457 of 2119) PASS: lldb-api :: commands/watchpoints/watchpoint_commands/command/TestWatchpointCommandPython.py (1458 of 2119) PASS: lldb-shell :: Reproducer/TestDriverOptions.test (1459 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StreamTest.PutCharWhitespace (1460 of 2119) PASS: lldb-unit :: Symbol/./SymbolTests/TestTypeSystemClang.AddMethodToObjCObjectType (1461 of 2119) PASS: lldb-unit :: Language/Highlighting/./HighlighterTests/HighlighterTest.ClangIdentifiers (1462 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StreamTest.PutPtr (1463 of 2119) PASS: lldb-api :: commands/platform/file/close/TestPlatformFileClose.py (1464 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StreamTeeTest.SetStreamAtIndexOverwrite (1465 of 2119) PASS: lldb-api :: python_api/interpreter/TestRunCommandInterpreterAPI.py (1466 of 2119) PASS: lldb-unit :: ObjectFile/Breakpad/./ObjectFileBreakpadTests/ModuleRecord.parse (1467 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/thread/exit_during_expression/TestExitDuringExpression.py (1468 of 2119) PASS: lldb-api :: python_api/hello_world/TestHelloWorld.py (1469 of 2119) PASS: lldb-api :: sample_test/TestSampleTest.py (1470 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/UriParserTest.BracketedHostnamePort (1471 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/breakpoint/breakpoint_conditions/TestBreakpointConditions.py (1472 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/UUIDTest.RelationalOperators (1473 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/breakpoint/breakpoint_ids/TestBreakpointIDs.py (1474 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/data-formatter/stringprinter/TestStringPrinter.py (1475 of 2119) PASS: lldb-api :: lang/objc/objc-ivar-stripped/TestObjCIvarStripped.py (1476 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/data-formatter/type_summary_list_script/TestTypeSummaryListScript.py (1477 of 2119) PASS: lldb-api :: commands/gui/breakpoints/TestGuiBreakpoints.py (1478 of 2119) PASS: lldb-unit :: Expression/./ExpressionTests/CppModuleConfigurationTest.LinuxLocalLibCpp (1479 of 2119) PASS: lldb-shell :: Reproducer/TestMultipleTargets.test (1480 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/BinaryStreamTest.PutULEB128SixBytes (1481 of 2119) PASS: lldb-api :: lang/objcxx/objcxx-ivar-vector/TestIvarVector.py (1482 of 2119) PASS: lldb-api :: python_api/signals/TestSignalsAPI.py (1483 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/FileSpecTest.CopyByAppendingPathComponent (1484 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/ArgsTest.TestMultipleArgs (1485 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/FileSpecTest.RemoveLastPathComponent (1486 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/ArchSpecTest.MergeFrom (1487 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/param_entry_vals/basic_entry_values/TestBasicEntryValues.py (1488 of 2119) PASS: lldb-api :: lang/objc/modules-inline-functions/TestModulesInlineFunctions.py (1489 of 2119) PASS: lldb-api :: lang/mixed/TestMixedLanguages.py (1490 of 2119) PASS: lldb-unit :: ScriptInterpreter/Python/./ScriptInterpreterPythonTests/PythonDataObjectsTest.TestPythonTupleInitializerList2 (1491 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/AnsiTerminal.Incomplete (1492 of 2119) PASS: lldb-api :: lang/cpp/thread_local/TestThreadLocal.py (1493 of 2119) PASS: lldb-unit :: UnwindAssembly/x86/./UnwindAssemblyx86Tests/Testx86AssemblyInspectionEngine.TestPushESI (1494 of 2119) PASS: lldb-shell :: Reproducer/TestCaptureEnvOverride.test (1495 of 2119) PASS: lldb-api :: types/TestCharTypeExpr.py (1496 of 2119) PASS: lldb-api :: commands/watchpoints/watchpoint_on_vectors/TestValueOfVectorVariable.py (1497 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/UriParserTest.TypicalPortPathIPv6 (1498 of 2119) PASS: lldb-unit :: UnwindAssembly/x86/./UnwindAssemblyx86Tests/Testx86AssemblyInspectionEngine.Test32bitFramelessBigStackFrame (1499 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/RangeVector.CombineConsecutiveRanges (1500 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StreamTest.PutHex32ByteOrderLittle (1501 of 2119) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/NativePDB/break-by-function.cpp (1502 of 2119) PASS: lldb-api :: api/listeners/TestListener.py (1503 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/data-formatter/data-formatter-objc/TestDataFormatterObjCNSContainer.py (1504 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/ProcessInfoTest.Constructor (1505 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/thread/thread_exit/TestThreadExit.py (1506 of 2119) UNSUPPORTED: lldb-shell :: Register/x86-64-zmm-read.test (1507 of 2119) PASS: lldb-api :: macosx/thread_suspend/TestInternalThreadSuspension.py (1508 of 2119) UNSUPPORTED: lldb-shell :: ExecControl/StopHook/stop-hook-threads.test (1509 of 2119) PASS: lldb-unit :: UnwindAssembly/x86/./UnwindAssemblyx86Tests/Testx86AssemblyInspectionEngine.Test64bitFramelessSmallStackFrame (1510 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/conditional_break/TestConditionalBreak.py (1511 of 2119) PASS: lldb-unit :: Target/./TargetTests/StackFrameRecognizerTest.NullModuleRegex (1512 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/OptionsWithRawTest.WhitespaceSuffix (1513 of 2119) PASS: lldb-api :: tools/lldb-vscode/stackTrace/TestVSCode_stackTrace.py (1514 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/XcodeSDKTest.MergeTest (1515 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StringExtractorTest.DecodeHexU8_InvalidHex2 (1516 of 2119) PASS: lldb-api :: lang/cpp/gmodules/TestWithModuleDebugging.py (1517 of 2119) PASS: lldb-api :: commands/log/invalid-args/TestInvalidArgsLog.py (1518 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/Predicate.WaitForValueEqualTo (1519 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/DataExtractorTest.GetMaxS64 (1520 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/Flags.AllSet (1521 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/SubsystemRAIITest.SubsystemWithErrorFailure (1522 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StringListTest.InsertStringAtIndexStdString (1523 of 2119) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/DWARF/find-variable-file.cpp (1524 of 2119) UNSUPPORTED: lldb-api :: benchmarks/stepping/TestSteppingSpeed.py (1525 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StringListTest.AppendList (1526 of 2119) PASS: lldb-api :: lang/objc/ptr_refs/TestPtrRefsObjC.py (1527 of 2119) PASS: lldb-api :: macosx/load-kext/TestLoadKext.py (1528 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StringListTest.GetMaxStringLengthEmpty (1529 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/thread/concurrent_events/TestConcurrentCrashWithWatchpoint.py (1530 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StreamTest.PutULEB128 (1531 of 2119) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/DWARF/debug_aranges-empty-section.s (1532 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StreamTest.PutHex64ByteOrderBig (1533 of 2119) PASS: lldb-api :: lang/cpp/call-function/TestCallCPPFunction.py (1534 of 2119) PASS: lldb-unit :: Host/./HostTests/SocketTest.TCPListen0GetPort (1535 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/tail_call_frames/disambiguate_paths_to_common_sink/TestDisambiguatePathsToCommonSink.py (1536 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/UriParserTest.Empty (1537 of 2119) PASS: lldb-shell :: ObjectFile/ELF/PT_LOAD-overlap-PT_INTERP.yaml (1538 of 2119) UNSUPPORTED: lldb-api :: functionalities/tty/TestTerminal.py (1539 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/SubsystemRAIITest.SubsystemWithErrorSuccess (1540 of 2119) PASS: lldb-api :: tools/lldb-server/TestAppleSimulatorOSType.py (1541 of 2119) PASS: lldb-unit :: ScriptInterpreter/Python/./ScriptInterpreterPythonTests/PythonDataObjectsTest.TestPythonIntegerToStructuredInteger (1542 of 2119) PASS: lldb-unit :: Expression/./ExpressionTests/CppModuleConfigurationTest.Sysroot (1543 of 2119) PASS: lldb-api :: commands/target/modules/search-paths/insert/TestTargetModulesSearchpathsInsert.py (1544 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/PassiveReplayTest.InstrumentedBarPtr (1545 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/RangeTest.LessThan (1546 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StringListTest.LongestCommonPrefixDuplicateElement (1547 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/data-formatter/data-formatter-objc/nsstring/TestDataFormatterNSString.py (1548 of 2119) UNSUPPORTED: lldb-shell :: SymbolFile/PDB/variables.test (1549 of 2119) PASS: lldb-unit :: SymbolFile/NativePDB/./SymbolFileNativePDBTests/PDBFPOProgramToDWARFExpressionTests.UnsupportedRASearch (1550 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/BinaryStreamTest.PutULEB128SevenBytes (1551 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StringListTest.ShiftMove (1552 of 2119) UNSUPPORTED: lldb-shell :: Register/x86-64-xmm16-read.test (1553 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StreamTest.QuotedCString (1554 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/thread/concurrent_events/TestConcurrentTwoBreakpointsOneDelaySignal.py (1555 of 2119) UNSUPPORTED: lldb-shell :: Register/x86-64-ymm16-write.test (1556 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StringExtractorTest.GetHexU8_Underflow_NoEof (1557 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/FileSpecTest.FileAndDirectoryComponents (1558 of 2119) PASS: lldb-api :: macosx/safe-to-func-call/TestSafeFuncCalls.py (1559 of 2119) PASS: lldb-unit :: Expression/./ExpressionTests/CppModuleConfigurationTest.UnrelatedLibrary (1560 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/ArgsTest.ReplaceArgumentAtIndexFarOutOfRange (1561 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StringExtractorTest.GetU64LittleEndian (1562 of 2119) PASS: lldb-unit :: Process/gdb-remote/./ProcessGdbRemoteTests/GDBRemoteClientBaseTest.SendContinueDelegateInterface (1563 of 2119) PASS: lldb-shell :: Quit/TestQuitExitCodeHex0.test (1564 of 2119) PASS: lldb-shell :: ObjectFile/wasm/stripped-debug-sections.yaml (1565 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/DataExtractorTest.UncommonAddressSize (1566 of 2119) PASS: lldb-api :: lang/cpp/bool/TestCPPBool.py (1567 of 2119) PASS: lldb-api :: lang/objc/foundation/TestConstStrings.py (1568 of 2119) PASS: lldb-api :: commands/expression/po_verbosity/TestPoVerbosity.py (1569 of 2119) PASS: lldb-api :: python_api/symbol-context/TestSymbolContext.py (1570 of 2119) PASS: lldb-unit :: DataFormatter/./LLDBFormatterTests/StringPrinterTests.SwiftUTF8 (1571 of 2119) PASS: lldb-unit :: ScriptInterpreter/Python/./ScriptInterpreterPythonTests/PythonDataObjectsTest.TestPythonIntegerToStr (1572 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StringListTest.GetMaxStringLengthDecreasingSize (1573 of 2119) UNSUPPORTED: lldb-api :: functionalities/data-formatter/data-formatter-stl/libstdcpp/vector/TestDataFormatterStdVector.py (1574 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/UUIDTest.Validity (1575 of 2119) UNSUPPORTED: lldb-api :: tools/lldb-server/libraries-svr4/TestGdbRemoteLibrariesSvr4Support.py (1576 of 2119) PASS: lldb-api :: macosx/find-dsym/deep-bundle/TestDeepBundle.py (1577 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/VMRange.CollectionContains (1578 of 2119) PASS: lldb-api :: commands/watchpoints/multiple_threads/TestWatchpointMultipleThreads.py (1579 of 2119) PASS: lldb-api :: commands/expression/save_jit_objects/TestSaveJITObjects.py (1580 of 2119) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/DWARF/dwarf5-atomic.s (1581 of 2119) PASS: lldb-shell :: Minidump/memory-region.yaml (1582 of 2119) PASS: lldb-unit :: UnwindAssembly/x86/./UnwindAssemblyx86Tests/Testx86AssemblyInspectionEngine.TestPushRBP (1583 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/CompletionRequest.TryCompleteCurrentArgMode (1584 of 2119) PASS: lldb-api :: commands/process/launch/TestProcessLaunch.py (1585 of 2119) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/DWARF/find-basic-function.cpp (1586 of 2119) PASS: lldb-api :: lang/cpp/function-qualifiers/TestCppFunctionQualifiers.py (1587 of 2119) PASS: lldb-unit :: Expression/./ExpressionTests/CppModuleConfigurationTest.MissingLibCpp (1588 of 2119) PASS: lldb-api :: lang/cpp/char8_t/TestCxxChar8_t.py (1589 of 2119) PASS: lldb-unit :: Host/./HostTests/MainLoopTest.DetectsEOF (1590 of 2119) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/DWARF/clang-ast-from-dwarf-objc-property.m (1591 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StreamTest.ShiftOperatorChars (1592 of 2119) PASS: lldb-api :: commands/expression/function_template_specialization_temp_args/TestFunctionTemplateSpecializationTempArgs.py (1593 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/breakpoint/cpp_exception/TestCPPExceptionBreakpoint.py (1594 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/data-formatter/data-formatter-stl/libcxx/list/TestDataFormatterLibcxxList.py (1595 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StreamTeeTest.Flush (1596 of 2119) PASS: lldb-shell :: Commands/command-script-import.test (1597 of 2119) PASS: lldb-shell :: Commands/command-backtrace.test (1598 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/RangeTest.DefaultConstructor (1599 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/RangeTest.NotEqualInvalid (1600 of 2119) PASS: lldb-api :: commands/expression/import-std-module/shared_ptr/TestSharedPtrFromStdModule.py (1601 of 2119) PASS: lldb-api :: lang/cpp/unicode-literals/TestUnicodeLiterals.py (1602 of 2119) PASS: lldb-api :: macosx/version_zero/TestGetVersionZeroVersion.py (1603 of 2119) PASS: lldb-api :: tools/lldb-vscode/launch/TestVSCode_launch.py (1604 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/FileSpecTest.EqualDotsWindows (1605 of 2119) PASS: lldb-shell :: ScriptInterpreter/None/none.test (1606 of 2119) PASS: lldb-shell :: Driver/TestPositionalArgs.test (1607 of 2119) PASS: lldb-unit :: ObjectFile/PECOFF/./ObjectFilePECOFFTests/PECallFrameInfoTest.Basic_eh (1608 of 2119) PASS: lldb-shell :: ObjectFile/ELF/aarch64-relocations.yaml (1609 of 2119) PASS: lldb-unit :: Symbol/./SymbolTests/LineEntryTest.GetSameLineContiguousAddressRangeNoInlines (1610 of 2119) PASS: lldb-unit :: Symbol/./SymbolTests/TestTypeSystemClang.TestGetEnumIntegerTypeUnexpectedType (1611 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/BinaryStreamTest.PutSLEB128TwoBytes (1612 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/breakpoint/breakpoint_by_line_and_column/TestBreakpointByLineAndColumn.py (1613 of 2119) PASS: lldb-api :: lang/cpp/multiple-inheritance/TestCppMultipleInheritance.py (1614 of 2119) PASS: lldb-api :: lang/objc/print-obj/TestPrintObj.py (1615 of 2119) PASS: lldb-api :: commands/expression/import-std-module/vector-of-vectors/TestVectorOfVectorsFromStdModule.py (1616 of 2119) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/DWARF/DW_AT_low_pc-addrx.s (1617 of 2119) PASS: lldb-unit :: Expression/./ExpressionTests/CppModuleConfigurationTest.UnknownLibCppFile (1618 of 2119) PASS: lldb-shell :: Commands/command-disassemble-process.yaml (1619 of 2119) PASS: lldb-shell :: Settings/TestDisassemblyFormat.test (1620 of 2119) PASS: lldb-shell :: Minidump/memory-region-from-module.yaml (1621 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/testid/TestTestId.py (1622 of 2119) PASS: lldb-api :: commands/process/signal/TestProcessSignal.py (1623 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/data-formatter/data-formatter-objc/TestDataFormatterObjCNSBundle.py (1624 of 2119) PASS: lldb-api :: commands/process/attach/attach_denied/TestAttachDenied.py (1625 of 2119) UNSUPPORTED: lldb-api :: functionalities/darwin_log/basic/TestDarwinLogBasic.py (1626 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/thread/concurrent_events/TestConcurrentSignalBreak.py (1627 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/ReproducerTest.SetReplay (1628 of 2119) PASS: lldb-unit :: UnwindAssembly/x86/./UnwindAssemblyx86Tests/Testx86AssemblyInspectionEngine.TestPushRBX (1629 of 2119) PASS: lldb-shell :: Commands/command-regex-unalias.test (1630 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/postmortem/elf-core/gcore/TestGCore.py (1631 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/data-formatter/data-formatter-objc/TestDataFormatterObjCNSError.py (1632 of 2119) PASS: lldb-unit :: Host/./HostTests/MainLoopTest.UnmonitoredSignal (1633 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/data-formatter/var-in-aggregate-misuse/TestVarInAggregateMisuse.py (1634 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/breakpoint/breakpoint_set_restart/TestBreakpointSetRestart.py (1635 of 2119) PASS: lldb-unit :: Process/minidump/./LLDBMinidumpTests/MinidumpParserTest.GetMiscInfoWindows (1636 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/memory/read/TestMemoryRead.py (1637 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StreamTest.PutCStringWithStringRef (1638 of 2119) PASS: lldb-unit :: UnwindAssembly/x86/./UnwindAssemblyx86Tests/Testx86AssemblyInspectionEngine.TestSubRSP (1639 of 2119) PASS: lldb-unit :: Host/./HostTests/SocketTest.UDPConnect (1640 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/postmortem/elf-core/TestLinuxCore.py (1641 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/ArgsTest.TestSingleArg (1642 of 2119) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/DWARF/debug-types-dwarf5.s (1643 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StreamTest.PutBytesAsRawHex8ToMixedEndian (1644 of 2119) PASS: lldb-unit :: Language/Highlighting/./HighlighterTests/HighlighterTest.ClangComments (1645 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/data-formatter/vector-types/TestVectorTypesFormatting.py (1646 of 2119) PASS: lldb-api :: commands/expression/import-std-module/unique_ptr-dbg-info-content/TestUniquePtrDbgInfoContent.py (1647 of 2119) PASS: lldb-api :: tools/lldb-vscode/breakpoint/TestVSCode_setExceptionBreakpoints.py (1648 of 2119) PASS: lldb-unit :: ScriptInterpreter/Python/./ScriptInterpreterPythonTests/PythonDataObjectsTest.TestPythonCallableInvoke (1649 of 2119) UNSUPPORTED: lldb-api :: functionalities/data-formatter/data-formatter-stl/libstdcpp/tuple/TestDataFormatterStdTuple.py (1650 of 2119) PASS: lldb-unit :: Language/Highlighting/./HighlighterTests/HighlighterTest.ClangCursorPosEndOfLine (1651 of 2119) PASS: lldb-api :: commands/target/stop-hooks/TestStopHooks.py (1652 of 2119) PASS: lldb-unit :: UnwindAssembly/x86/./UnwindAssemblyx86Tests/Testx86AssemblyInspectionEngine.TestPushEDX (1653 of 2119) PASS: lldb-unit :: ScriptInterpreter/Python/./ScriptInterpreterPythonTests/PythonDataObjectsTest.TestCallable (1654 of 2119) PASS: lldb-api :: lang/cpp/template/TestTemplateArgs.py (1655 of 2119) PASS: lldb-unit :: Host/./HostTests/NativeProcessProtocolTest.SetBreakpoint (1656 of 2119) PASS: lldb-shell :: Breakpoint/single-file-split-dwarf.test (1657 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/dlopen_other_executable/TestDlopenOtherExecutable.py (1658 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/ScalarTest.APIntConstructor (1659 of 2119) PASS: lldb-api :: commands/expression/persistent_types/TestPersistentTypes.py (1660 of 2119) PASS: lldb-api :: driver/batch_mode/TestBatchMode.py (1661 of 2119) PASS: lldb-api :: lang/cpp/class_types/TestClassTypesDisassembly.py (1662 of 2119) PASS: lldb-unit :: Interpreter/./InterpreterTests/CompletionTest.FileCompletionAbsolute (1663 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/OptionsWithRawTest.SingleWordSuffix (1664 of 2119) PASS: lldb-api :: commands/disassemble/basic/TestFrameDisassemble.py (1665 of 2119) PASS: lldb-api :: commands/gui/invalid-args/TestInvalidArgsGui.py (1666 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/target_var/TestTargetVar.py (1667 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/BroadcasterTest.BroadcastEvent (1668 of 2119) PASS: lldb-shell :: Reproducer/TestDSYM.test (1669 of 2119) PASS: lldb-unit :: UnwindAssembly/x86/./UnwindAssemblyx86Tests/Testx86AssemblyInspectionEngine.TestStackRealignMSVC_i386 (1670 of 2119) UNSUPPORTED: lldb-shell :: SymbolFile/PDB/pointers.test (1671 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/LogTest.Unregister (1672 of 2119) PASS: lldb-unit :: ScriptInterpreter/Python/./ScriptInterpreterPythonTests/PythonDataObjectsTest.TestPythonInteger (1673 of 2119) PASS: lldb-api :: commands/target/dump-symtab-demangle/TestDumpSymtabDemangle.py (1674 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/thread/concurrent_events/TestConcurrentBreakpointsDelayedBreakpointOneWatchpoint.py (1675 of 2119) PASS: lldb-unit :: SymbolFile/DWARF/./SymbolFileDWARFTests/SymbolFileDWARFTests.TestAbbrevOrder1Start5 (1676 of 2119) PASS: lldb-unit :: API/./APITests/SBCommandInterpreterTest.SingleWordCommand (1677 of 2119) PASS: lldb-unit :: Expression/./ExpressionTests/DWARFExpression.DW_OP_convert (1678 of 2119) PASS: lldb-unit :: Core/./LLDBCoreTests/RichManglingContextTest.SwitchProvider (1679 of 2119) PASS: lldb-unit :: Platform/Android/./AdbClientTests/AdbClientTest.CreateByDeviceId (1680 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StringLexerTest.Next (1681 of 2119) PASS: lldb-api :: commands/frame/select/TestFrameSelect.py (1682 of 2119) PASS: lldb-unit :: debugserver/./debugserverTests/JSON.Parse (1683 of 2119) UNSUPPORTED: lldb-shell :: SymbolFile/NativePDB/ast-functions-msvc.cpp (1684 of 2119) PASS: lldb-api :: python_api/lldbutil/iter/TestRegistersIterator.py (1685 of 2119) UNSUPPORTED: lldb-shell :: SymbolFile/PDB/enums-layout.test (1686 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/Flags.AnyClear (1687 of 2119) PASS: lldb-unit :: UnwindAssembly/x86/./UnwindAssemblyx86Tests/Testx86AssemblyInspectionEngine.TestPopRBPWithREX (1688 of 2119) PASS: lldb-api :: lang/c/unions/TestUnionMembers.py (1689 of 2119) PASS: lldb-unit :: UnwindAssembly/ARM64/./Arm64InstEmulationTests/TestArm64InstEmulation.TestMediumDarwinFunction (1690 of 2119) PASS: lldb-unit :: SymbolFile/NativePDB/./SymbolFileNativePDBTests/PDBFPOProgramToDWARFExpressionTests.UnresolvedDependentCyclicRegisterAssignmentReference (1691 of 2119) PASS: lldb-unit :: Host/./HostTests/MainLoopTest.ReadObject (1692 of 2119) UNSUPPORTED: lldb-api :: linux/mix-dwo-and-regular-objects/TestMixedDwarfBinary.py (1693 of 2119) PASS: lldb-api :: lang/cpp/lambdas/TestLambdas.py (1694 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/FileSpecTest.EqualDotsPosix (1695 of 2119) PASS: lldb-unit :: UnwindAssembly/x86/./UnwindAssemblyx86Tests/Testx86AssemblyInspectionEngine.TestPopR14 (1696 of 2119) PASS: lldb-unit :: Expression/./ExpressionTests/DiagnosticManagerTest.GetStringSeverityLabels (1697 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/OptionsWithRawTest.TerminatedQuote (1698 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/multiword-commands/TestMultiWordCommands.py (1699 of 2119) PASS: lldb-shell :: Quit/TestQuitExitCode0.test (1700 of 2119) PASS: lldb-unit :: ScriptInterpreter/Python/./ScriptInterpreterPythonTests/PythonDataObjectsTest.TestPythonString (1701 of 2119) PASS: lldb-unit :: Process/gdb-remote/./ProcessGdbRemoteTests/GDBRemoteCommunicationServerTest.SendErrorResponse_UnimplementedError (1702 of 2119) PASS: lldb-api :: commands/expression/persistent_ptr_update/TestPersistentPtrUpdate.py (1703 of 2119) PASS: lldb-unit :: Signals/./SignalsTests/UnixSignalsTest.VersionChange (1704 of 2119) PASS: lldb-unit :: Process/minidump/./LLDBMinidumpTests/MinidumpParserTest.GetThreadContext_x86_32 (1705 of 2119) PASS: lldb-shell :: Host/TestCustomShell.test (1706 of 2119) PASS: lldb-api :: sample_test/TestSampleInlineTest.py (1707 of 2119) UNSUPPORTED: lldb-shell :: ScriptInterpreter/Lua/lua.test (1708 of 2119) PASS: lldb-api :: commands/expression/import-std-module/list-dbg-info-content/TestDbgInfoContentListFromStdModule.py (1709 of 2119) PASS: lldb-shell :: Driver/TestFile.test (1710 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/breakpoint/comp_dir_symlink/TestCompDirSymLink.py (1711 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/data-formatter/data-formatter-stl/libcxx/multimap/TestDataFormatterLibccMultiMap.py (1712 of 2119) PASS: lldb-api :: commands/expression/anonymous-struct/TestCallUserAnonTypedef.py (1713 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/LogChannelEnabledTest.log_options (1714 of 2119) UNSUPPORTED: lldb-shell :: Process/Windows/exception_access_violation.cpp (1715 of 2119) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/NativePDB/tag-types.cpp (1716 of 2119) PASS: lldb-api :: lang/cpp/dynamic-value/TestCppValueCast.py (1717 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/BinaryStreamTest.PutULEB128ThreeBytes (1718 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/DataExtractorTest.GetCStrAtNullOffset (1719 of 2119) PASS: lldb-api :: commands/frame/diagnose/array/TestArray.py (1720 of 2119) PASS: lldb-api :: lang/objc/conflicting-definition/TestConflictingDefinition.py (1721 of 2119) PASS: lldb-unit :: Symbol/./SymbolTests/DWARFCallFrameInfoTest.Basic_dwarf4 (1722 of 2119) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/Breakpad/line-table-discontinuous-file-ids.test (1723 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StreamTest.AddressRangeSize (1724 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/data-formatter/data-formatter-stl/libcxx/map/TestDataFormatterLibccMap.py (1725 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/AnsiTerminal.WhiteSpace (1726 of 2119) PASS: lldb-unit :: Symbol/./SymbolTests/TestClangASTImporter.RecordLayout (1727 of 2119) PASS: lldb-shell :: ObjectFile/ELF/minidebuginfo-find-symbols.yaml (1728 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/FileSpecTest.GetPath (1729 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/data-formatter/dump_dynamic/TestDumpDynamic.py (1730 of 2119) PASS: lldb-api :: commands/expression/test/TestExprs.py (1731 of 2119) PASS: lldb-unit :: Process/gdb-remote/./ProcessGdbRemoteTests/GDBRemoteCommunicationClientTest.ReadRegister (1732 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/OptionsWithRawTest.UnterminatedQuote (1733 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/gdb_remote_client/TestStopPCs.py (1734 of 2119) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/NativePDB/function-types-calling-conv.cpp (1735 of 2119) PASS: lldb-api :: commands/expression/namespace_local_var_same_name_cpp_and_c/TestNamespaceLocalVarSameNameCppAndC.py (1736 of 2119) PASS: lldb-unit :: Host/./HostTests/Host.GetEnvironment (1737 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/set-data/TestSetData.py (1738 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/postmortem/netbsd-core/TestNetBSDCore.py (1739 of 2119) XFAIL: lldb-shell :: Register/x86-64-write.test (1740 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/TimerTest.CategoryTimes (1741 of 2119) PASS: lldb-api :: iohandler/unicode/TestUnicode.py (1742 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/data-formatter/nssetsynth/TestNSSetSynthetic.py (1743 of 2119) PASS: lldb-shell :: Minidump/dump-all.test (1744 of 2119) PASS: lldb-unit :: Disassembler/./DisassemblerTests/TestArm64Disassembly.TestArmv81Instruction (1745 of 2119) PASS: lldb-shell :: ObjectFile/ELF/PT_LOAD-overlap-section.yaml (1746 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/thread/concurrent_events/TestConcurrentDelayWatchBreak.py (1747 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/ArchSpecTest.TestParseMachCPUDashSubtypeTripleSimple (1748 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/OptionsWithRawTest.MultiWordSuffix (1749 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/RangeDataVector.FindEntryThatContains_Overlap (1750 of 2119) PASS: lldb-unit :: UnwindAssembly/x86/./UnwindAssemblyx86Tests/Testx86AssemblyInspectionEngine.TestPopR13 (1751 of 2119) PASS: lldb-api :: python_api/watchpoint/condition/TestWatchpointConditionAPI.py (1752 of 2119) PASS: lldb-shell :: Breakpoint/case-sensitive.test (1753 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StringExtractorTest.DecodeHexU8_Underflow2 (1754 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/DataExtractorTest.GetCStr (1755 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/gdb_remote_client/TestGDBRemoteClient.py (1756 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/ArgsTest.BareSingleQuote (1757 of 2119) PASS: lldb-unit :: UnwindAssembly/x86/./UnwindAssemblyx86Tests/Testx86AssemblyInspectionEngine.TestPopEBP (1758 of 2119) PASS: lldb-api :: lang/cpp/virtual-overload/TestVirtualOverload.py (1759 of 2119) PASS: lldb-unit :: UnwindAssembly/x86/./UnwindAssemblyx86Tests/Testx86AssemblyInspectionEngine.TestAddRSP (1760 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/ConstStringTest.CompareStringRef (1761 of 2119) PASS: lldb-unit :: Host/./HostTests/SocketTest.TCPGetAddress (1762 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/step-avoids-no-debug/TestStepNoDebug.py (1763 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/BinaryStreamTest.PutSLEB128ThreeBytes (1764 of 2119) PASS: lldb-api :: macosx/queues/TestQueues.py (1765 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StreamTest.AddressPrefixAndSuffix (1766 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/data-formatter/data-formatter-objc/TestDataFormatterObjNSException.py (1767 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/thread/exit_during_break/TestExitDuringBreak.py (1768 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/ubsan/user-expression/TestUbsanUserExpression.py (1769 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StreamTeeTest.Constructor1Stream (1770 of 2119) UNSUPPORTED: lldb-api :: linux/thread/create_during_instruction_step/TestCreateDuringInstructionStep.py (1771 of 2119) PASS: lldb-api :: lang/cpp/diamond/TestDiamond.py (1772 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/FileSpecTest.FormatFileSpec (1773 of 2119) PASS: lldb-api :: tools/lldb-vscode/breakpoint/TestVSCode_setFunctionBreakpoints.py (1774 of 2119) PASS: lldb-api :: lang/c/stepping/TestThreadStepping.py (1775 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/OptionsWithRawTest.EmptySuffix (1776 of 2119) PASS: lldb-api :: lang/objc/objc-stepping/TestObjCStepping.py (1777 of 2119) PASS: lldb-shell :: ObjectFile/wasm/basic.yaml (1778 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/tail_call_frames/disambiguate_tail_call_seq/TestDisambiguateTailCallSeq.py (1779 of 2119) PASS: lldb-unit :: Language/Highlighting/./HighlighterTests/HighlighterTest.DefaultHighlighter (1780 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StringListTest.ForRangeEmpty (1781 of 2119) PASS: lldb-unit :: Process/minidump/./LLDBMinidumpTests/MinidumpParserTest.GetPidWow64 (1782 of 2119) PASS: lldb-unit :: Symbol/./SymbolTests/LineEntryTest.GetSameLineContiguousAddressRangeNestedInline (1783 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/multidebugger_commands/TestMultipleDebuggersCommands.py (1784 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/ScalarTest.Promotion (1785 of 2119) PASS: lldb-shell :: ObjectFile/ELF/netbsd-exec-8.99.30-amd64.yaml (1786 of 2119) PASS: lldb-api :: python_api/formatters/TestFormattersSBAPI.py (1787 of 2119) UNSUPPORTED: lldb-shell :: SymbolFile/NativePDB/typedefs.cpp (1788 of 2119) PASS: lldb-unit :: Expression/./ExpressionTests/DWARFExpression.DW_OP_pick (1789 of 2119) PASS: lldb-shell :: BuildScript/modes.test (1790 of 2119) UNSUPPORTED: lldb-api :: functionalities/data-formatter/data-formatter-stl/libstdcpp/map/TestDataFormatterStdMap.py (1791 of 2119) PASS: lldb-api :: commands/frame/diagnose/complicated-expression/TestComplicatedExpression.py (1792 of 2119) PASS: lldb-unit :: DataFormatter/./LLDBFormatterTests/TypeMatcherTests.RegexMatchPart (1793 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StringListTest.AppendListCStringArrayEmpty (1794 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StreamTest.PutHex32ByteOrderBig (1795 of 2119) PASS: lldb-unit :: ObjectFile/Breakpad/./ObjectFileBreakpadTests/InfoRecord.parse (1796 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/postmortem/minidump/TestMiniDump.py (1797 of 2119) UNSUPPORTED: lldb-api :: functionalities/darwin_log/source/info/TestDarwinLogSourceInfo.py (1798 of 2119) UNSUPPORTED: lldb-api :: tools/lldb-vscode/disconnect/TestVSCode_disconnect.py (1799 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/SerializationRountripTest.SerializeDeserializeCString (1800 of 2119) PASS: lldb-api :: lang/c/local_variables/TestLocalVariables.py (1801 of 2119) PASS: lldb-api :: lang/cpp/dynamic-value-same-basename/TestDynamicValueSameBase.py (1802 of 2119) PASS: lldb-shell :: Heap/heap-cstr.test (1803 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/breakpoint/objc/TestObjCBreakpoints.py (1804 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/rerun/TestRerun.py (1805 of 2119) PASS: lldb-unit :: Expression/./ExpressionTests/DiagnosticManagerTest.PutString (1806 of 2119) UNSUPPORTED: lldb-shell :: SymbolFile/PDB/calling-conventions.test (1807 of 2119) PASS: lldb-unit :: Symbol/./SymbolTests/TestTypeSystemClang.TestGetBasicTypeFromEnum (1808 of 2119) PASS: lldb-shell :: Register/x86-64-read.test (1809 of 2119) PASS: lldb-api :: commands/expression/persist_objc_pointeetype/TestPersistObjCPointeeType.py (1810 of 2119) PASS: lldb-shell :: Register/x86-64-ymm-read.test (1811 of 2119) PASS: lldb-shell :: ObjectFile/Breakpad/sections.test (1812 of 2119) PASS: lldb-shell :: ObjectFile/ELF/PT_LOAD-overlap.yaml (1813 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StringListTest.InsertStringAtIndexMove (1814 of 2119) PASS: lldb-unit :: Target/./TargetTests/MCBasedABI.MapRegisterName (1815 of 2119) PASS: lldb-unit :: Process/minidump/./LLDBMinidumpTests/MinidumpParserTest.GetFilteredModuleList (1816 of 2119) UNSUPPORTED: lldb-api :: commands/expression/call-restarts/TestCallThatRestarts.py (1817 of 2119) PASS: lldb-api :: lang/c/step_over_no_deadlock/TestStepOverDoesntBlock.py (1818 of 2119) PASS: lldb-unit :: DataFormatter/./LLDBFormatterTests/TypeMatcherTests.RegexName (1819 of 2119) PASS: lldb-unit :: Host/./HostTests/File.GetStreamFromDescriptor (1820 of 2119) PASS: lldb-unit :: Language/Highlighting/./HighlighterTests/HighlighterTest.ClangCursorPosBeforeOtherToken (1821 of 2119) UNSUPPORTED: lldb-api :: commands/register/register/intel_xtended_registers/mpx_bound_violation/TestBoundViolation.py (1822 of 2119) PASS: lldb-api :: lang/objc/bitfield_ivars/TestBitfieldIvars.py (1823 of 2119) PASS: lldb-unit :: UnwindAssembly/x86/./UnwindAssemblyx86Tests/Testx86AssemblyInspectionEngine.Testi386IgnoredRegisters (1824 of 2119) PASS: lldb-api :: commands/expression/test/TestExprs2.py (1825 of 2119) PASS: lldb-shell :: Driver/TestHelp.test (1826 of 2119) PASS: lldb-api :: api/multiple-targets/TestMultipleTargets.py (1827 of 2119) UNSUPPORTED: lldb-api :: commands/target/auto-install-main-executable/TestAutoInstallMainExecutable.py (1828 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/data-formatter/data-formatter-stl/libcxx/optional/TestDataFormatterLibcxxOptional.py (1829 of 2119) PASS: lldb-unit :: Symbol/./SymbolTests/TestTypeSystemClang.TestGetTypeClassTypeOf (1830 of 2119) PASS: lldb-unit :: Process/minidump/./LLDBMinidumpTests/MinidumpParserTest.GetThreadContext_x86_32_wow64 (1831 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/asan/TestReportData.py (1832 of 2119) PASS: lldb-api :: lang/c/register_variables/TestRegisterVariables.py (1833 of 2119) PASS: lldb-api :: commands/target/basic/TestTargetCommand.py (1834 of 2119) PASS: lldb-api :: lang/c/set_values/TestSetValues.py (1835 of 2119) PASS: lldb-unit :: Host/./HostTests/NativeProcessProtocolTest.ReadCStringFromMemory (1836 of 2119) PASS: lldb-api :: macosx/find-app-in-bundle/TestFindAppInBundle.py (1837 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/ArchSpecTest.MergeFromMachOUnknown (1838 of 2119) PASS: lldb-shell :: Reproducer/TestVersionCheck.test (1839 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/data-formatter/data-formatter-synthtype/TestDataFormatterSynthType.py (1840 of 2119) PASS: lldb-api :: types/TestLongTypes.py (1841 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StringListTest.ShiftCString (1842 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/ArgsTest.TestQuotedUnknownEscape (1843 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/deleted-executable/TestDeletedExecutable.py (1844 of 2119) PASS: lldb-api :: commands/thread/select/TestThreadSelect.py (1845 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/type_completion/TestTypeCompletion.py (1846 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StringLexerTest.NextIfList (1847 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StringLexerTest.HasAtLeast (1848 of 2119) PASS: lldb-unit :: Core/./LLDBCoreTests/MangledTest.ResultForBlockInvocation (1849 of 2119) PASS: lldb-unit :: Host/./HostTests/ConnectionFileDescriptorTest.TCPGetURIv4 (1850 of 2119) PASS: lldb-api :: tools/lldb-vscode/breakpoint-events/TestVSCode_breakpointEvents.py (1851 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/stats_api/TestStatisticsAPI.py (1852 of 2119) UNSUPPORTED: lldb-api :: functionalities/process_save_core/TestProcessSaveCore.py (1853 of 2119) PASS: lldb-shell :: Reproducer/TestFileRepro.test (1854 of 2119) PASS: lldb-shell :: ObjectFile/Breakpad/uuid-matching-mac.test (1855 of 2119) PASS: lldb-shell :: Reproducer/Modules/TestModuleCXX.test (1856 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/AnsiTerminal.Unknown (1857 of 2119) PASS: lldb-api :: commands/settings/quoting/TestQuoting.py (1858 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/BinaryStreamTest.PutULEB128FiveBytes (1859 of 2119) PASS: lldb-unit :: Core/./LLDBCoreTests/ModuleSpecTest.TestMachOFile (1860 of 2119) UNSUPPORTED: lldb-api :: arm/breakpoint-thumb-codesection/TestBreakpointThumbCodesection.py (1861 of 2119) PASS: lldb-api :: lang/objc/modules/TestObjCModules.py (1862 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/BinaryStreamTest.PutSLEB128SixBytes (1863 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/data-formatter/type_summary_list_arg/TestTypeSummaryListArg.py (1864 of 2119) PASS: lldb-api :: tools/lldb-server/TestGdbRemote_qThreadStopInfo.py (1865 of 2119) PASS: lldb-unit :: Symbol/./SymbolTests/TestClangASTImporter.MetadataPropagation (1866 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/DataExtractorTest.GetFloatUnaligned (1867 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/Flags.GetBitSize (1868 of 2119) PASS: lldb-shell :: ObjectFile/ELF/base-address.yaml (1869 of 2119) PASS: lldb-api :: commands/log/basic/TestLogging.py (1870 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/ArgsTest.TestQuotedTrailingBackslash (1871 of 2119) PASS: lldb-unit :: UnwindAssembly/x86/./UnwindAssemblyx86Tests/Testx86AssemblyInspectionEngine.TestPopR12 (1872 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/NameMatchesTest.Contains (1873 of 2119) PASS: lldb-unit :: UnwindAssembly/ARM64/./Arm64InstEmulationTests/TestArm64InstEmulation.TestCFARegisterTrackedAcrossJumps (1874 of 2119) PASS: lldb-shell :: ObjectFile/PECOFF/symbol.yaml (1875 of 2119) PASS: lldb-unit :: Language/CPlusPlus/./LanguageCPlusPlusTests/CPlusPlusLanguage.FindAlternateFunctionManglings (1876 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/UUIDTest.SetFromStringRef (1877 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/data-formatter/data-formatter-objc/TestDataFormatterObjCExpr.py (1878 of 2119) PASS: lldb-api :: python_api/class_members/TestSBTypeClassMembers.py (1879 of 2119) PASS: lldb-shell :: Settings/TestSettingsSet.test (1880 of 2119) PASS: lldb-unit :: Symbol/./SymbolTests/TestClangASTImporter.CompleteFwdDeclWithOtherOrigin (1881 of 2119) PASS: lldb-unit :: Process/minidump/./LLDBMinidumpTests/RegisterContextMinidump.ConvertMinidumpContext_x86_32 (1882 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/inferior-crashing/TestInferiorCrashing.py (1883 of 2119) UNSUPPORTED: lldb-shell :: Expr/TestIRMemoryMapWindows.test (1884 of 2119) PASS: lldb-api :: sanity/TestSettingSkipping.py (1885 of 2119) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/Breakpad/symtab-macho.test (1886 of 2119) PASS: lldb-unit :: Symbol/./SymbolTests/TestClangASTImporter.DeportDeclTagDecl (1887 of 2119) UNSUPPORTED: lldb-shell :: SymbolFile/PDB/class-layout.test (1888 of 2119) PASS: lldb-api :: commands/frame/recognizer/TestFrameRecognizer.py (1889 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/PassiveReplayTest.InstrumentedBarRef (1890 of 2119) PASS: lldb-api :: commands/expression/expr-in-syscall/TestExpressionInSyscall.py (1891 of 2119) PASS: lldb-unit :: Language/Highlighting/./HighlighterTests/HighlighterTest.ClangBraces (1892 of 2119) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/DWARF/dwp-debug-types.s (1893 of 2119) UNSUPPORTED: lldb-api :: arm/breakpoint-it/TestBreakpointIt.py (1894 of 2119) PASS: lldb-unit :: ScriptInterpreter/Python/./ScriptInterpreterPythonTests/PythonDataObjectsTest.TestScript (1895 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/asan/TestMemoryHistory.py (1896 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/data-formatter/setvaluefromcstring/TestSetValueFromCString.py (1897 of 2119) PASS: lldb-shell :: Minidump/Windows/arm-fp-unwind.test (1898 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StringListTest.ForRange (1899 of 2119) PASS: lldb-api :: lang/objc/foundation/TestRuntimeTypes.py (1900 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/SerializationRountripTest.SerializeDeserializePodReferences (1901 of 2119) PASS: lldb-shell :: ObjectFile/Breakpad/discontiguous-sections.test (1902 of 2119) PASS: lldb-api :: lang/objc/objc++/TestObjCXX.py (1903 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StreamTest.AddressRangeEmptyRange (1904 of 2119) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/NativePDB/disassembly.cpp (1905 of 2119) PASS: lldb-unit :: Host/./HostTests/FileSystemTest.Exists (1906 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/SubsystemRAIITest.NormalSubsystem (1907 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/UriParserTest.LongPath (1908 of 2119) PASS: lldb-shell :: Settings/TestStopCommandSourceOnError.test (1909 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/thread/concurrent_events/TestConcurrentBreakpointDelayBreakpointOneSignal.py (1910 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/ScalarTest.RightShiftOperator (1911 of 2119) PASS: lldb-unit :: Host/./HostTests/FileSystemTest.FileAndDirectoryComponents (1912 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StringExtractorTest.GetHexU8_InvalidHex_NoEof (1913 of 2119) PASS: lldb-api :: python_api/watchpoint/TestSetWatchpoint.py (1914 of 2119) PASS: lldb-shell :: Commands/command-source.test (1915 of 2119) PASS: lldb-api :: python_api/disassemble-raw-data/TestDisassembleRawData.py (1916 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StringExtractorTest.GetNameColonValueNoColon (1917 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StreamTeeTest.CopyConstructor (1918 of 2119) PASS: lldb-unit :: ScriptInterpreter/Python/./ScriptInterpreterPythonTests/PythonDataObjectsTest.TestTypeNameResolutionNoDot (1919 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StringListTest.CopyListSingle (1920 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/DataExtractorTest.GetCStrAtEnd (1921 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/gdb_remote_client/TestRegDefinitionInParts.py (1922 of 2119) PASS: lldb-unit :: Platform/./LLDBPlatformTests/PlatformAppleSimulatorTest.TestHostPlatformToSim (1923 of 2119) PASS: lldb-api :: lang/c/enum_types/TestEnumTypes.py (1924 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/ptr_refs/TestPtrRefs.py (1925 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/ArchSpecTest.YAML (1926 of 2119) PASS: lldb-unit :: Expression/./ExpressionTests/DWARFExpression.DW_OP_piece (1927 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/ArgsTest.TestInsertArg (1928 of 2119) PASS: lldb-api :: lang/cpp/member-and-local-vars-with-same-name/TestMembersAndLocalsWithSameName.py (1929 of 2119) PASS: lldb-api :: commands/target/create-no-such-arch/TestNoSuchArch.py (1930 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/NameMatchesTest.Ignore (1931 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/data-formatter/nsdictionarysynth/TestNSDictionarySynthetic.py (1932 of 2119) PASS: lldb-shell :: Breakpoint/debug_rnglistx_rlex.test (1933 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/thread/concurrent_events/TestConcurrentTwoBreakpointsOneWatchpoint.py (1934 of 2119) PASS: lldb-shell :: Reproducer/TestCrash.test (1935 of 2119) PASS: lldb-api :: lang/cpp/nested-class-other-compilation-unit/TestNestedClassWithParentInAnotherCU.py (1936 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/postmortem/wow64_minidump/TestWow64MiniDump.py (1937 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/BinaryStreamTest.PutSLEB128EightBytes (1938 of 2119) PASS: lldb-api :: commands/watchpoints/step_over_watchpoint/TestStepOverWatchpoint.py (1939 of 2119) PASS: lldb-shell :: Reproducer/Functionalities/TestImageList.test (1940 of 2119) PASS: lldb-unit :: Language/Highlighting/./HighlighterTests/HighlighterTest.Keywords (1941 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/ProcessInstanceInfo.DumpTable (1942 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/gdb_remote_client/TestqOffsets.py (1943 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/SerializationRountripTest.SerializeDeserializeObjectPointer (1944 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/DataExtractorTest.PeekData (1945 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/OptionsWithRawTest.EmptyInput (1946 of 2119) UNSUPPORTED: lldb-shell :: SymbolFile/PDB/udt-layout.test (1947 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/inferior-crashing/recursive-inferior/TestRecursiveInferior.py (1948 of 2119) PASS: lldb-unit :: DataFormatter/./LLDBFormatterTests/TypeMatcherTests.GetMatchStringRegex (1949 of 2119) PASS: lldb-unit :: Host/./HostTests/SocketTest.DomainListenConnectAccept (1950 of 2119) PASS: lldb-api :: lang/cpp/inlines/TestInlines.py (1951 of 2119) PASS: lldb-unit :: ScriptInterpreter/Python/./ScriptInterpreterPythonTests/PythonDataObjectsTest.TestPythonCallableCheck (1952 of 2119) PASS: lldb-shell :: Settings/TestEchoCommands.test (1953 of 2119) PASS: lldb-unit :: Process/gdb-remote/./ProcessGdbRemoteTests/GDBRemoteCommunicationTest.ReadPacket_checksum (1954 of 2119) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/NativePDB/nested-types.cpp (1955 of 2119) PASS: lldb-api :: commands/expression/persistent_types/TestNestedPersistentTypes.py (1956 of 2119) PASS: lldb-shell :: Breakpoint/split-dwarf5-debug-stroffsets.test (1957 of 2119) PASS: lldb-api :: commands/expression/completion/TestExprCompletion.py (1958 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StringExtractorTest.DecodeHexU8_Extra (1959 of 2119) PASS: lldb-api :: lang/objc/modules-hash-mismatch/TestClangModulesHashMismatch.py (1960 of 2119) PASS: lldb-api :: commands/register/register/register_command/TestRegisters.py (1961 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StringLexerTest.AdvanceIf (1962 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/breakpoint/breakpoint_by_file_colon_line/TestBreakpointByFileColonLine.py (1963 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/UriParserTest.Minimal (1964 of 2119) PASS: lldb-unit :: UnwindAssembly/x86/./UnwindAssemblyx86Tests/Testx86AssemblyInspectionEngine.TestPopESI (1965 of 2119) PASS: lldb-shell :: Driver/TestRepl.test (1966 of 2119) PASS: lldb-api :: commands/expression/import-std-module/queue/TestQueueFromStdModule.py (1967 of 2119) PASS: lldb-api :: commands/breakpoint/set/func-regex/TestBreakpointRegexError.py (1968 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/gdb_remote_client/TestNestedRegDefinitions.py (1969 of 2119) UNSUPPORTED: lldb-shell :: Register/x86-zmm-read.test (1970 of 2119) PASS: lldb-shell :: Settings/TestDisableColor.test (1971 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/breakpoint/breakpoint_command/TestBreakpointCommandsFromPython.py (1972 of 2119) PASS: lldb-unit :: Language/CPlusPlus/./LanguageCPlusPlusTests/CPlusPlusLanguage.CPlusPlusNameParser (1973 of 2119) PASS: lldb-api :: iohandler/completion/TestIOHandlerCompletion.py (1974 of 2119) PASS: lldb-shell :: ObjectFile/ELF/section-permissions.yaml (1975 of 2119) PASS: lldb-unit :: Editline/./EditlineTests/EditlineTestFixture.EditlineReceivesMultiLineText (1976 of 2119) PASS: lldb-unit :: tools/lldb-server/tests/./LLDBServerTests/StandardStartupTest.TestStopReplyContainsThreadPcs (1977 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/show_location/TestShowLocationDwarf5.py (1978 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/data-formatter/data-formatter-caching/TestDataFormatterCaching.py (1979 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/Flags.AllClear (1980 of 2119) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/DWARF/DW_TAG_variable-invalid_location.s (1981 of 2119) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/NativePDB/source-list.cpp (1982 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/process_group/TestChangeProcessGroup.py (1983 of 2119) UNSUPPORTED: lldb-api :: tools/lldb-server/TestGdbRemoteModuleInfo.py (1984 of 2119) UNSUPPORTED: lldb-shell :: ScriptInterpreter/Lua/persistent_state.test (1985 of 2119) PASS: lldb-api :: lang/cpp/operators/TestCppOperators.py (1986 of 2119) PASS: lldb-api :: lang/c/stepping/TestStepAndBreakpoints.py (1987 of 2119) PASS: lldb-unit :: Host/./HostTests/SocketTest.DecodeHostAndPort (1988 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/signal/handle-abrt/TestHandleAbort.py (1989 of 2119) PASS: lldb-unit :: Symbol/./SymbolTests/TestTypeSystemClang.TestIsClangType (1990 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StreamTest.PutRawBytesToMixedEndian (1991 of 2119) PASS: lldb-unit :: debugserver/./debugserverTests/RNBSocket.AnyListen (1992 of 2119) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/DWARF/dwarf5-debug_line.s (1993 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/ScalarTest.Scalar_512 (1994 of 2119) PASS: lldb-api :: types/TestCharType.py (1995 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StringExtractorTest.GetHexU8_Underflow2_NoEof (1996 of 2119) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/DWARF/find-basic-namespace.cpp (1997 of 2119) PASS: lldb-api :: commands/frame/language/TestGuessLanguage.py (1998 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StringListTest.PopBack (1999 of 2119) UNSUPPORTED: lldb-shell :: Unwind/eh-frame-small-fde.test (2000 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/plugins/command_plugin/TestPluginCommands.py (2001 of 2119) UNSUPPORTED: lldb-shell :: SymbolFile/PDB/func-symbols.test (2002 of 2119) PASS: lldb-api :: commands/expression/char/TestExprsChar.py (2003 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StringExtractorTest.GetU64BigEndian (2004 of 2119) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/DWARF/dwarf5-partial-index.cpp (2005 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StreamTest.PutSLEB128 (2006 of 2119) PASS: lldb-unit :: UnwindAssembly/x86/./UnwindAssemblyx86Tests/Testx86AssemblyInspectionEngine.TestStackRealign32BitDisp_x86_64 (2007 of 2119) UNSUPPORTED: lldb-shell :: Watchpoint/netbsd-nouserdbregs.test (2008 of 2119) PASS: lldb-shell :: ObjectFile/ELF/gnu-debuglink.yaml (2009 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/gdb_remote_client/TestNoGPacketSupported.py (2010 of 2119) PASS: lldb-shell :: ObjectFile/ELF/PT_LOAD-empty.yaml (2011 of 2119) PASS: lldb-shell :: BuildScript/toolchain-clang.test (2012 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/tail_call_frames/unambiguous_sequence/TestUnambiguousTailCalls.py (2013 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/target-new-solib-notifications/TestModuleLoadedNotifys.py (2014 of 2119) PASS: lldb-api :: commands/command/script_alias/TestCommandScriptAlias.py (2015 of 2119) PASS: lldb-unit :: UnwindAssembly/x86/./UnwindAssemblyx86Tests/Testx86AssemblyInspectionEngine.TestAddESP (2016 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/ListenerTest.GetEventWait (2017 of 2119) PASS: lldb-unit :: Expression/./ExpressionTests/DWARFExpression.DW_OP_unknown (2018 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/breakpoint/breakpoint_command/TestRegexpBreakCommand.py (2019 of 2119) PASS: lldb-unit :: DataFormatter/./LLDBFormatterTests/StringPrinterTests.CxxUTF8 (2020 of 2119) PASS: lldb-api :: macosx/save_crashlog/TestSaveCrashlog.py (2021 of 2119) PASS: lldb-shell :: Minidump/no-process-id.yaml (2022 of 2119) PASS: lldb-api :: types/TestFloatTypes.py (2023 of 2119) UNSUPPORTED: lldb-shell :: SymbolFile/PDB/type-quals.test (2024 of 2119) PASS: lldb-unit :: Process/minidump/./LLDBMinidumpTests/MinidumpParserTest.FindMemoryRange (2025 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/thread/concurrent_events/TestConcurrentDelaySignalBreak.py (2026 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/step_scripted/TestStepScripted.py (2027 of 2119) PASS: lldb-unit :: UnwindAssembly/PPC64/./PPC64InstEmulationTests/TestPPC64InstEmulation.TestMediumFunction (2028 of 2119) UNSUPPORTED: lldb-shell :: Register/x86-ymm-read.test (2029 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/FileSpecTest.Equal (2030 of 2119) PASS: lldb-unit :: UnwindAssembly/x86/./UnwindAssemblyx86Tests/Testx86AssemblyInspectionEngine.Test64bitFramelessBigStackFrame (2031 of 2119) PASS: lldb-api :: commands/expression/import-std-module/empty-module/TestEmptyStdModule.py (2032 of 2119) PASS: lldb-api :: lang/cpp/accelerator-table/TestCPPAccelerator.py (2033 of 2119) PASS: lldb-unit :: Host/./HostTests/ProcessLaunchInfoTest.Constructor (2034 of 2119) PASS: lldb-shell :: ObjectFile/PECOFF/invalid-export-table.yaml (2035 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/thread/concurrent_events/TestConcurrentWatchpointDelayWatchpointOneBreakpoint.py (2036 of 2119) PASS: lldb-api :: lang/objc/objc-struct-argument/TestObjCStructArgument.py (2037 of 2119) PASS: lldb-unit :: Language/Highlighting/./HighlighterTests/HighlighterTest.ClangPreserveNewLine (2038 of 2119) UNSUPPORTED: lldb-api :: commands/register/register/intel_xtended_registers/mpx_offset_intersection/TestMPXOffsetIntersection.py (2039 of 2119) PASS: lldb-api :: types/TestRecursiveTypes.py (2040 of 2119) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/DWARF/apple-index-is-used.cpp (2041 of 2119) UNSUPPORTED: lldb-shell :: SymbolFile/PDB/vbases.test (2042 of 2119) PASS: lldb-api :: lang/objc/real-definition/TestRealDefinition.py (2043 of 2119) PASS: lldb-unit :: UnwindAssembly/x86/./UnwindAssemblyx86Tests/Testx86AssemblyInspectionEngine.TestPushEAX (2044 of 2119) PASS: lldb-api :: lang/cpp/dynamic-value/TestDynamicValue.py (2045 of 2119) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/DWARF/debug-names-compressed.cpp (2046 of 2119) PASS: lldb-shell :: ObjectFile/ELF/basic-info.yaml (2047 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/PassiveReplayTest.InstrumentedFooInvalid (2048 of 2119) PASS: lldb-unit :: Core/./LLDBCoreTests/MangledTest.NameIndexes_FindFunctionSymbols (2049 of 2119) PASS: lldb-api :: python_api/get-value-32bit-int/TestGetValue32BitInt.py (2050 of 2119) PASS: lldb-api :: lang/objc/radar-9691614/TestObjCMethodReturningBOOL.py (2051 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/DataExtractorTest.GetCStrEmpty (2052 of 2119) PASS: lldb-unit :: Process/gdb-remote/./ProcessGdbRemoteTests/GDBRemoteClientBaseTest.SendContinueAndInterrupt2PacketBug (2053 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StringExtractorTest.GetHexBytesAvail_FullString (2054 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/limit-debug-info/TestLimitDebugInfo.py (2055 of 2119) PASS: lldb-shell :: ObjectFile/PECOFF/uuid.yaml (2056 of 2119) PASS: lldb-api :: tools/lldb-server/TestGdbRemoteKill.py (2057 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/return-value/TestReturnValue.py (2058 of 2119) PASS: lldb-api :: python_api/value/change_values/TestChangeValueAPI.py (2059 of 2119) PASS: lldb-unit :: UnwindAssembly/x86/./UnwindAssemblyx86Tests/Testx86AssemblyInspectionEngine.TestPopRBP (2060 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StreamTest.PutRawBytesToLittleEndian (2061 of 2119) PASS: lldb-api :: commands/watchpoints/watchpoint_size/TestWatchpointSizes.py (2062 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StateTest.Formatv (2063 of 2119) PASS: lldb-api :: commands/expression/completion-crash-incomplete-record/TestCompletionCrashIncompleteRecord.py (2064 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/breakpoint/address_breakpoints/TestAddressBreakpoints.py (2065 of 2119) PASS: lldb-unit :: Symbol/./SymbolTests/TestTypeSystemClang.TestBuiltinTypeForEncodingAndBitSize (2066 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/data-formatter/data-formatter-categories/TestDataFormatterCategories.py (2067 of 2119) PASS: lldb-unit :: ScriptInterpreter/Python/./ScriptInterpreterPythonTests/PythonDataObjectsTest.TestPythonTupleSize (2068 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/CompletionRequest.Constructor (2069 of 2119) PASS: lldb-unit :: Symbol/./SymbolTests/TestTypeSystemClang.TestGetTypeClassDeclType (2070 of 2119) PASS: lldb-api :: commands/frame/var/TestFrameVar.py (2071 of 2119) PASS: lldb-api :: commands/add-dsym/uuid/TestAddDsymCommand.py (2072 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StringExtractorTest.GetHexBytes_FullString (2073 of 2119) PASS: lldb-api :: tools/lldb-server/commandline/TestStubReverseConnect.py (2074 of 2119) PASS: lldb-unit :: Symbol/./SymbolTests/TestTypeSystemClang.TestUnifyAccessSpecifiers (2075 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/tail_call_frames/sbapi_support/TestTailCallFrameSBAPI.py (2076 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StreamTeeTest.GetStreamAtIndexOutOfBounds (2077 of 2119) PASS: lldb-unit :: Expression/./ExpressionTests/DiagnosticManagerTest.AppendMessageNoDiag (2078 of 2119) PASS: lldb-shell :: Reproducer/TestDump.test (2079 of 2119) PASS: lldb-api :: commands/expression/namespace_local_var_same_name_obj_c/TestNamespaceLocalVarSameNameObjC.py (2080 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/UriParserTest.PortOverflow (2081 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/CompletionRequest.FakeLastArg (2082 of 2119) PASS: lldb-shell :: Minidump/Windows/Sigsegv/sigsegv.test (2083 of 2119) PASS: lldb-unit :: Process/minidump/./LLDBMinidumpTests/MinidumpParserTest.FindMemoryRangeWithFullMemoryMinidump (2084 of 2119) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/DWARF/dir-separator-posix.s (2085 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/data-formatter/ptr_ref_typedef/TestPtrRef2Typedef.py (2086 of 2119) PASS: lldb-unit :: UnwindAssembly/x86/./UnwindAssemblyx86Tests/Testx86AssemblyInspectionEngine.TestPushEBP (2087 of 2119) UNSUPPORTED: lldb-api :: functionalities/data-formatter/data-formatter-stl/libstdcpp/smart_ptr/TestDataFormatterStdSmartPtr.py (2088 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/SerializationRountripTest.SerializeDeserializeCStringNull (2089 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/RangeDataVector.FindEntryIndexesThatContain (2090 of 2119) PASS: lldb-api :: commands/command/nested_alias/TestNestedAlias.py (2091 of 2119) PASS: lldb-unit :: Process/minidump/./LLDBMinidumpTests/MinidumpParserTest.GetMiscInfo_no_stream (2092 of 2119) PASS: lldb-shell :: ObjectFile/PECOFF/sections.yaml (2093 of 2119) PASS: lldb-shell :: ScriptInterpreter/None/import_module.test (2094 of 2119) UNSUPPORTED: lldb-shell :: ObjectFile/ELF/minidebuginfo-no-lzma.yaml (2095 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/breakpoint/breakpoint_names/TestBreakpointNames.py (2096 of 2119) PASS: lldb-unit :: ScriptInterpreter/Python/./ScriptInterpreterPythonTests/PythonDataObjectsTest.TestPythonFile (2097 of 2119) PASS: lldb-shell :: ObjectFile/Breakpad/sections-trailing-func.test (2098 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StreamTest.PutCharNull (2099 of 2119) PASS: lldb-shell :: Quit/TestQuitExitCodeTooManyArgs.test (2100 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/breakpoint/serialize/TestBreakpointSerialization.py (2101 of 2119) UNSUPPORTED: lldb-api :: python_api/event/TestEvents.py (2102 of 2119) PASS: lldb-api :: tools/lldb-server/TestGdbRemote_vCont.py (2103 of 2119) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/DWARF/dwarf5_locations.s (2104 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StreamTest.AddressPrefix (2105 of 2119) PASS: lldb-api :: lang/cpp/rvalue-references/TestRvalueReferences.py (2106 of 2119) PASS: lldb-api :: commands/expression/fixits/TestFixIts.py (2107 of 2119) PASS: lldb-api :: lang/objc/objc-ivar-offsets/TestObjCIvarOffsets.py (2108 of 2119) PASS: lldb-shell :: Driver/TestCore.test (2109 of 2119) PASS: lldb-unit :: Symbol/./SymbolTests/Type.GetTypeScopeAndBasename (2110 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/FileSpecTest.Yaml (2111 of 2119) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StringListTest.SplitIntoLines (2112 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/data-formatter/data-formatter-script/TestDataFormatterScript.py (2113 of 2119) PASS: lldb-shell :: ObjectFile/ELF/many-sections.s (2114 of 2119) PASS: lldb-api :: python_api/frame/TestFrames.py (2115 of 2119) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/NativePDB/ast-types.cpp (2116 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/thread/create_after_attach/TestCreateAfterAttach.py (2117 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/data-formatter/ostypeformatting/TestFormattersOsType.py (2118 of 2119) PASS: lldb-api :: functionalities/data-formatter/nsarraysynth/TestNSArraySynthetic.py (2119 of 2119) Slowest Tests: -------------------------------------------------------------------------- 601.11s: lldb-api :: macosx/simulator/TestSimulatorPlatform.py 247.15s: lldb-api :: lang/objc/foundation/TestFoundationDisassembly.py 228.42s: lldb-api :: lang/objc/objc-new-syntax/TestObjCNewSyntaxLiteral.py 215.12s: lldb-api :: python_api/target/TestTargetAPI.py 180.06s: lldb-api :: functionalities/data-formatter/data-formatter-python-synth/TestDataFormatterPythonSynth.py 160.13s: lldb-api :: functionalities/tsan/basic/TestTsanBasic.py 131.24s: lldb-api :: tools/lldb-server/TestLldbGdbServer.py 130.74s: lldb-api :: functionalities/breakpoint/breakpoint_conditions/TestBreakpointConditions.py 118.44s: lldb-api :: commands/gui/basicdebug/TestGuiBasicDebug.py 110.08s: lldb-api :: functionalities/gdb_remote_client/TestThreadSelectionBug.py 109.20s: lldb-api :: tools/lldb-server/TestAppleSimulatorOSType.py 106.30s: lldb-api :: lang/objc/foundation/TestObjCMethods.py 105.07s: lldb-api :: lang/objc/objc-optimized/TestObjcOptimized.py 101.20s: lldb-api :: commands/expression/scoped_enums/TestScopedEnumType.py 93.37s: lldb-api :: lang/cpp/enum_types/TestCPP11EnumTypes.py 92.02s: lldb-api :: lang/objc/hidden-ivars/TestHiddenIvars.py 90.22s: lldb-api :: functionalities/data-formatter/data-formatter-objc/TestDataFormatterObjCNSDate.py 83.78s: lldb-api :: functionalities/inferior-assert/TestInferiorAssert.py 76.36s: lldb-api :: api/multithreaded/TestMultithreaded.py 74.60s: lldb-api :: lang/objc/exceptions/TestObjCExceptions.py

Hide Details

Tests Times: -------------------------------------------------------------------------- [ Range ] :: [ Percentage ] :: [ Count ] -------------------------------------------------------------------------- [600s,650s) :: [ ] :: [ 1/2119] [550s,600s) :: [ ] :: [ 0/2119] [500s,550s) :: [ ] :: [ 0/2119] [450s,500s) :: [ ] :: [ 0/2119] [400s,450s) :: [ ] :: [ 0/2119] [350s,400s) :: [ ] :: [ 0/2119] [300s,350s) :: [ ] :: [ 0/2119] [250s,300s) :: [ ] :: [ 1/2119] [200s,250s) :: [ ] :: [ 2/2119] [150s,200s) :: [ ] :: [ 2/2119] [100s,150s) :: [ ] :: [ 9/2119] [ 50s,100s) :: [ ] :: [ 29/2119] [ 0s, 50s) :: [*************************************** ] :: [2075/2119] -------------------------------------------------------------------------- ******************** Timed Out Tests (1): lldb-api :: macosx/simulator/TestSimulatorPlatform.py

Hide Details

******************** Failed Tests (3): lldb-api :: functionalities/gdb_remote_client/TestThreadSelectionBug.py lldb-api :: tools/lldb-vscode/attach/TestVSCode_attach.py lldb-api :: python_api/target/TestTargetAPI.py

Hide Details

Hide Details

Testing Time: 1636.65s Unsupported : 150 Passed : 1959 Expectedly Failed: 6 Timed Out : 1 Failed : 3 FAILED: tools/lldb/test/CMakeFiles/check-lldb-lit cd /Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake/lldb-build/tools/lldb/test && /usr/local/Frameworks/Python.framework/Versions/3.7/bin/python3.7 /Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake/lldb-build/./bin/llvm-lit -v --time-tests --shuffle --xunit-xml-output=/Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake/test/results.xml -v /Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake/lldb-build/tools/lldb/test ninja: build stopped: subcommand failed. Command failed: Command '['/usr/bin/env', 'TERM=vt100', '/usr/local/bin/ninja', '-v', 'check-lldb']' returned non-zero exit status 1 Command: ['/usr/bin/env', 'TERM=vt100', '/usr/local/bin/ninja', '-v', 'check-lldb'] [Pipeline] } [Pipeline] // timeout [Pipeline] } [Pipeline] // stage [Pipeline] stage [Pipeline] { (Declarative: Post Actions) [Pipeline] scanForIssues [Clang (LLVM based)] Sleeping for 5 seconds due to JENKINS-32191... [Clang (LLVM based)] Parsing console log (workspace: '/Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake') [Clang (LLVM based)] Successfully parsed console log [Clang (LLVM based)] -> found 16 issues (skipped 6 duplicates) [Clang (LLVM based)] Post processing issues on 'green-dragon-10' with source code encoding 'UTF-8' [Clang (LLVM based)] Creating SCM blamer to obtain author and commit information for affected files [Clang (LLVM based)] Creating SCM miner to obtain statistics for affected repository files [Clang (LLVM based)] Resolving file names for all issues in source directory '/Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake' [Clang (LLVM based)] -> resolved paths in source directory (9 found, 0 not found) [Clang (LLVM based)] Resolving module names from module definitions (build.xml, pom.xml, or Manifest.mf files) [Clang (LLVM based)] -> resolved module names for 16 issues [Clang (LLVM based)] Resolving package names (or namespaces) by parsing the affected files [Clang (LLVM based)] -> resolved package names of 7 affected files [Clang (LLVM based)] No filter has been set, publishing all 13 issues [Clang (LLVM based)] Creating fingerprints for all affected code blocks to track issues over different builds [Clang (LLVM based)] -> created fingerprints for 13 issues (skipped 0 issues) [Clang (LLVM based)] Copying affected files to Jenkins' build folder '/Users/Shared/Jenkins/Home/jobs/lldb-cmake/builds/23297/files-with-issues' [Clang (LLVM based)] -> 7 copied, 0 not in workspace, 0 not-found, 0 with I/O error [Pipeline] junit Recording test results [Pipeline] } [Pipeline] // stage [Pipeline] } [Pipeline] // withEnv [Pipeline] } [Pipeline] // node [Pipeline] End of Pipeline ERROR: script returned exit code 1 Finished: FAILURE