Console Output

Skipping 9,350 KB.. Full Log
    rsi = 0x00007ffeefbff8a8
    rbp = 0x00007ffeefbff880
    rsp = 0x00007ffeefbff810
    r8 = 0x0000000000000000
    r9 = 0x0000000000000000
    r10 = 0x0000000000000000
    r11 = 0x0000000000000000
    r12 = 0x0000000000000000
    r13 = 0x0000000000000000
    r14 = 0x0000000000000000
    r15 = 0x0000000000000000
    rip = 0x00000001000014de a.out`main + 46 at main.cpp:12:10
  rflags = 0x0000000000000202
    cs = 0x000000000000002b
    fs = 0x0000000000000000
    gs = 0x0000000000000000
    eax = 0x64636261
    ebx = 0x00000000
    ecx = 0xefbff940
    edx = 0xefbff8b8
    edi = 0x00000001
    esi = 0xefbff8a8
    ebp = 0xefbff880
    esp = 0xefbff810
    r8d = 0x00000000
    r9d = 0x00000000
   r10d = 0x00000000
   r11d = 0x00000000
   r12d = 0x00000000
   r13d = 0x00000000
   r14d = 0x00000000
   r15d = 0x00000000
    ax = 0x6261
    bx = 0x0000
    cx = 0xf940
    dx = 0xf8b8
    di = 0x0001
    si = 0xf8a8
    bp = 0xf880
    sp = 0xf810
    r8w = 0x0000
    r9w = 0x0000
   r10w = 0x0000
   r11w = 0x0000
   r12w = 0x0000
   r13w = 0x0000
   r14w = 0x0000
   r15w = 0x0000
    ah = 0x62
    bh = 0x00
    ch = 0xf9
    dh = 0xf8
    al = 0x61
    bl = 0x00
    cl = 0x40
    dl = 0xb8
    dil = 0x01
    sil = 0xa8
    bpl = 0x80
    spl = 0x10
    r8l = 0x00
    r9l = 0x00
   r10l = 0x00
   r11l = 0x00
   r12l = 0x00
   r13l = 0x00
   r14l = 0x00
   r15l = 0x00

Hide Details

Floating Point Registers: fctrl = 0x037f fstat = 0x0000 ftag = 0x0000 fop = 0x0000 fioff = 0x00000000 fiseg = 0x0000 fooff = 0x00000000 foseg = 0x0000 mxcsr = 0x00001f80 mxcsrmask = 0x0000ffff stmm0 = {0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xff 0xff} stmm1 = {0x63 0xed 0xff 0xff 0x00 0x00 0x00 0x00 0xff 0xff} stmm2 = {0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xff 0xff} stmm3 = {0x39 0xef 0xff 0xff 0x00 0x00 0x00 0x00 0xff 0xff} stmm4 = {0xc5 0xef 0xff 0xff 0x00 0x00 0x00 0x00 0xff 0xff} stmm5 = {0x8e 0xf0 0xff 0xff 0x00 0x00 0x00 0x00 0xff 0xff} stmm6 = {0xb1 0xf2 0xff 0xff 0x00 0x00 0x00 0x00 0xff 0xff} stmm7 = {0xdc 0xe9 0x0c 0x76 0x00 0x00 0x00 0x00 0xff 0xff} ymm0 = {0x06 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00} ymm1 = {0xf8 0xc9 0x7b 0x95 0xff 0x7f 0x00 0x00 0x20 0xca 0x7b 0x95 0xff 0x7f 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00} ymm2 = {0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00} ymm3 = {0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00} ymm4 = {0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00} ymm5 = {0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00} ymm6 = {0x65 0x72 0x5f 0x63 0x6f 0x6d 0x6d 0x61 0x6e 0x64 0x2f 0x54 0x65 0x73 0x74 0x52 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00} ymm7 = {0x65 0x67 0x69 0x73 0x74 0x65 0x72 0x73 0x2e 0x74 0x65 0x73 0x74 0x5f 0x72 0x65 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00} ymm8 = {0x67 0x69 0x73 0x74 0x65 0x72 0x5f 0x63 0x6f 0x6d 0x6d 0x61 0x6e 0x64 0x73 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00} ymm9 = {0x46 0x80 0x50 0xce 0xa9 0xbc 0x94 0x70 0x24 0x0f 0x41 0xa7 0x62 0xea 0xb0 0xa9 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00} ymm10 = {0xa4 0xb7 0x6e 0xc0 0xaf 0x4e 0xc9 0x80 0x97 0xc3 0xd0 0x5d 0x12 0x21 0x9c 0x27 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00} ymm11 = {0x2e 0x5e 0x34 0xf4 0xfc 0xb1 0x26 0x01 0x2b 0x5f 0xb0 0xf0 0x77 0xe1 0x36 0xa3 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00} ymm12 = {0x51 0x4f 0x6b 0xca 0xfe 0x01 0xa2 0x4a 0x69 0xc2 0x72 0x17 0x7b 0xe3 0xee 0x30 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00} ymm13 = {0x3b 0x76 0x30 0xd5 0xc7 0xc7 0x16 0xd4 0xec 0x98 0xa6 0x24 0x9b 0x79 0x90 0x87 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00} ymm14 = {0x45 0xf9 0x0b 0xdd 0xbb 0xf8 0xa9 0x97 0xd2 0x3a 0xdb 0x80 0xa9 0xd9 0x35 0xb0 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00} ymm15 = {0x6d 0xe2 0xb9 0x55 0x70 0x5e 0x5d 0xba 0x52 0x10 0xf4 0x01 0xc0 0x16 0x57 0x73 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00} xmm0 = {0x06 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00} xmm1 = {0xf8 0xc9 0x7b 0x95 0xff 0x7f 0x00 0x00 0x20 0xca 0x7b 0x95 0xff 0x7f 0x00 0x00} xmm2 = {0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00} xmm3 = {0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00} xmm4 = {0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00} xmm5 = {0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00} xmm6 = {0x65 0x72 0x5f 0x63 0x6f 0x6d 0x6d 0x61 0x6e 0x64 0x2f 0x54 0x65 0x73 0x74 0x52} xmm7 = {0x65 0x67 0x69 0x73 0x74 0x65 0x72 0x73 0x2e 0x74 0x65 0x73 0x74 0x5f 0x72 0x65} xmm8 = {0x67 0x69 0x73 0x74 0x65 0x72 0x5f 0x63 0x6f 0x6d 0x6d 0x61 0x6e 0x64 0x73 0x00} xmm9 = {0x46 0x80 0x50 0xce 0xa9 0xbc 0x94 0x70 0x24 0x0f 0x41 0xa7 0x62 0xea 0xb0 0xa9} xmm10 = {0xa4 0xb7 0x6e 0xc0 0xaf 0x4e 0xc9 0x80 0x97 0xc3 0xd0 0x5d 0x12 0x21 0x9c 0x27} xmm11 = {0x2e 0x5e 0x34 0xf4 0xfc 0xb1 0x26 0x01 0x2b 0x5f 0xb0 0xf0 0x77 0xe1 0x36 0xa3} xmm12 = {0x51 0x4f 0x6b 0xca 0xfe 0x01 0xa2 0x4a 0x69 0xc2 0x72 0x17 0x7b 0xe3 0xee 0x30} xmm13 = {0x3b 0x76 0x30 0xd5 0xc7 0xc7 0x16 0xd4 0xec 0x98 0xa6 0x24 0x9b 0x79 0x90 0x87} xmm14 = {0x45 0xf9 0x0b 0xdd 0xbb 0xf8 0xa9 0x97 0xd2 0x3a 0xdb 0x80 0xa9 0xd9 0x35 0xb0} xmm15 = {0x6d 0xe2 0xb9 0x55 0x70 0x5e 0x5d 0xba 0x52 0x10 0xf4 0x01 0xc0 0x16 0x57 0x73}

Hide Details

Exception State Registers: trapno = 0x00000003 err = 0x00000000 faultvaddr = 0x00000001000014b0 a.out`main at main.cpp:9

Hide Details

Hide Details

Hide Details

Ran command: "register read -a"

Hide Details

Got output: General Purpose Registers: rax = 0x0067666564636261 rbx = 0x0000000000000000 rcx = 0x00007ffeefbff940 rdx = 0x00007ffeefbff8b8 rdi = 0x0000000000000001 rsi = 0x00007ffeefbff8a8 rbp = 0x00007ffeefbff880 rsp = 0x00007ffeefbff810 r8 = 0x0000000000000000 r9 = 0x0000000000000000 r10 = 0x0000000000000000 r11 = 0x0000000000000000 r12 = 0x0000000000000000 r13 = 0x0000000000000000 r14 = 0x0000000000000000 r15 = 0x0000000000000000 rip = 0x00000001000014de a.out`main + 46 at main.cpp:12:10 rflags = 0x0000000000000202 cs = 0x000000000000002b fs = 0x0000000000000000 gs = 0x0000000000000000 eax = 0x64636261 ebx = 0x00000000 ecx = 0xefbff940 edx = 0xefbff8b8 edi = 0x00000001 esi = 0xefbff8a8 ebp = 0xefbff880 esp = 0xefbff810 r8d = 0x00000000 r9d = 0x00000000 r10d = 0x00000000 r11d = 0x00000000 r12d = 0x00000000 r13d = 0x00000000 r14d = 0x00000000 r15d = 0x00000000 ax = 0x6261 bx = 0x0000 cx = 0xf940 dx = 0xf8b8 di = 0x0001 si = 0xf8a8 bp = 0xf880 sp = 0xf810 r8w = 0x0000 r9w = 0x0000 r10w = 0x0000 r11w = 0x0000 r12w = 0x0000 r13w = 0x0000 r14w = 0x0000 r15w = 0x0000 ah = 0x62 bh = 0x00 ch = 0xf9 dh = 0xf8 al = 0x61 bl = 0x00 cl = 0x40 dl = 0xb8 dil = 0x01 sil = 0xa8 bpl = 0x80 spl = 0x10 r8l = 0x00 r9l = 0x00 r10l = 0x00 r11l = 0x00 r12l = 0x00 r13l = 0x00 r14l = 0x00 r15l = 0x00

Hide Details

Floating Point Registers: fctrl = 0x037f fstat = 0x0000 ftag = 0x0000 fop = 0x0000 fioff = 0x00000000 fiseg = 0x0000 fooff = 0x00000000 foseg = 0x0000 mxcsr = 0x00001f80 mxcsrmask = 0x0000ffff stmm0 = {0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xff 0xff} stmm1 = {0x63 0xed 0xff 0xff 0x00 0x00 0x00 0x00 0xff 0xff} stmm2 = {0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xff 0xff} stmm3 = {0x39 0xef 0xff 0xff 0x00 0x00 0x00 0x00 0xff 0xff} stmm4 = {0xc5 0xef 0xff 0xff 0x00 0x00 0x00 0x00 0xff 0xff} stmm5 = {0x8e 0xf0 0xff 0xff 0x00 0x00 0x00 0x00 0xff 0xff} stmm6 = {0xb1 0xf2 0xff 0xff 0x00 0x00 0x00 0x00 0xff 0xff} stmm7 = {0xdc 0xe9 0x0c 0x76 0x00 0x00 0x00 0x00 0xff 0xff} ymm0 = {0x06 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00} ymm1 = {0xf8 0xc9 0x7b 0x95 0xff 0x7f 0x00 0x00 0x20 0xca 0x7b 0x95 0xff 0x7f 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00} ymm2 = {0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00} ymm3 = {0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00} ymm4 = {0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00} ymm5 = {0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00} ymm6 = {0x65 0x72 0x5f 0x63 0x6f 0x6d 0x6d 0x61 0x6e 0x64 0x2f 0x54 0x65 0x73 0x74 0x52 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00} ymm7 = {0x65 0x67 0x69 0x73 0x74 0x65 0x72 0x73 0x2e 0x74 0x65 0x73 0x74 0x5f 0x72 0x65 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00} ymm8 = {0x67 0x69 0x73 0x74 0x65 0x72 0x5f 0x63 0x6f 0x6d 0x6d 0x61 0x6e 0x64 0x73 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00} ymm9 = {0x46 0x80 0x50 0xce 0xa9 0xbc 0x94 0x70 0x24 0x0f 0x41 0xa7 0x62 0xea 0xb0 0xa9 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00} ymm10 = {0xa4 0xb7 0x6e 0xc0 0xaf 0x4e 0xc9 0x80 0x97 0xc3 0xd0 0x5d 0x12 0x21 0x9c 0x27 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00} ymm11 = {0x2e 0x5e 0x34 0xf4 0xfc 0xb1 0x26 0x01 0x2b 0x5f 0xb0 0xf0 0x77 0xe1 0x36 0xa3 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00} ymm12 = {0x51 0x4f 0x6b 0xca 0xfe 0x01 0xa2 0x4a 0x69 0xc2 0x72 0x17 0x7b 0xe3 0xee 0x30 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00} ymm13 = {0x3b 0x76 0x30 0xd5 0xc7 0xc7 0x16 0xd4 0xec 0x98 0xa6 0x24 0x9b 0x79 0x90 0x87 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00} ymm14 = {0x45 0xf9 0x0b 0xdd 0xbb 0xf8 0xa9 0x97 0xd2 0x3a 0xdb 0x80 0xa9 0xd9 0x35 0xb0 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00} ymm15 = {0x6d 0xe2 0xb9 0x55 0x70 0x5e 0x5d 0xba 0x52 0x10 0xf4 0x01 0xc0 0x16 0x57 0x73 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00} xmm0 = {0x06 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00} xmm1 = {0xf8 0xc9 0x7b 0x95 0xff 0x7f 0x00 0x00 0x20 0xca 0x7b 0x95 0xff 0x7f 0x00 0x00} xmm2 = {0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00} xmm3 = {0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00} xmm4 = {0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00} xmm5 = {0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00} xmm6 = {0x65 0x72 0x5f 0x63 0x6f 0x6d 0x6d 0x61 0x6e 0x64 0x2f 0x54 0x65 0x73 0x74 0x52} xmm7 = {0x65 0x67 0x69 0x73 0x74 0x65 0x72 0x73 0x2e 0x74 0x65 0x73 0x74 0x5f 0x72 0x65} xmm8 = {0x67 0x69 0x73 0x74 0x65 0x72 0x5f 0x63 0x6f 0x6d 0x6d 0x61 0x6e 0x64 0x73 0x00} xmm9 = {0x46 0x80 0x50 0xce 0xa9 0xbc 0x94 0x70 0x24 0x0f 0x41 0xa7 0x62 0xea 0xb0 0xa9} xmm10 = {0xa4 0xb7 0x6e 0xc0 0xaf 0x4e 0xc9 0x80 0x97 0xc3 0xd0 0x5d 0x12 0x21 0x9c 0x27} xmm11 = {0x2e 0x5e 0x34 0xf4 0xfc 0xb1 0x26 0x01 0x2b 0x5f 0xb0 0xf0 0x77 0xe1 0x36 0xa3} xmm12 = {0x51 0x4f 0x6b 0xca 0xfe 0x01 0xa2 0x4a 0x69 0xc2 0x72 0x17 0x7b 0xe3 0xee 0x30} xmm13 = {0x3b 0x76 0x30 0xd5 0xc7 0xc7 0x16 0xd4 0xec 0x98 0xa6 0x24 0x9b 0x79 0x90 0x87} xmm14 = {0x45 0xf9 0x0b 0xdd 0xbb 0xf8 0xa9 0x97 0xd2 0x3a 0xdb 0x80 0xa9 0xd9 0x35 0xb0} xmm15 = {0x6d 0xe2 0xb9 0x55 0x70 0x5e 0x5d 0xba 0x52 0x10 0xf4 0x01 0xc0 0x16 0x57 0x73}

Hide Details

Exception State Registers: trapno = 0x00000003 err = 0x00000000 faultvaddr = 0x00000001000014b0 a.out`main at main.cpp:9

Hide Details

Hide Details

Not expecting sub string: "registers were unavailable" (was not found)

Hide Details

runCmd: register read xmm0 output: xmm0 = {0x06 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00}

Hide Details

Hide Details

runCmd: register read ymm15 output: ymm15 = {0x6d 0xe2 0xb9 0x55 0x70 0x5e 0x5d 0xba 0x52 0x10 0xf4 0x01 0xc0 0x16 0x57 0x73 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00}

Hide Details

Hide Details

runCmd: register read -s 4 check of return status not required runCmd failed! error: invalid register set index: 4

Hide Details

Hide Details

Ran command: "register read -s 4"

Hide Details

Got output: error: invalid register set index: 4

Hide Details

Expecting sub string: "invalid register set index: 4" (was found)

Hide Details

<bound method SBProcess.Kill of <lldb.SBProcess; proxy of <Swig Object of type 'lldb::SBProcess *' at 0x121d9ddb0> >>: success

Hide Details

PASS: LLDB (/Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake-sanitized/lldb-build/bin/clang-x86_64) :: test_register_commands (TestRegisters.RegisterCommandsTestCase) runCmd: settings clear -all output:

Hide Details

runCmd: settings set symbols.enable-external-lookup false output:

Hide Details

runCmd: settings set target.inherit-tcc true output:

Hide Details

runCmd: settings set target.detach-on-error false output:

Hide Details

runCmd: settings set target.auto-apply-fixits false output:

Hide Details

runCmd: settings set plugin.process.gdb-remote.packet-timeout 60 output:

Hide Details

runCmd: settings set symbols.clang-modules-cache-path "/Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake-sanitized/lldb-build/lldb-test-build.noindex/module-cache-lldb/lldb-api" output:

Hide Details

runCmd: settings set use-color false output:

Hide Details

runCmd: setting set target.prefer-dynamic-value no-dynamic-values output:

Hide Details

runCmd: settings set target.env-vars ASAN_OPTIONS=detect_stack_use_after_return=1 DYLD_INSERT_LIBRARIES=/Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake-sanitized/host-compiler/lib/clang/13.0.99/lib/darwin/libclang_rt.asan_osx_dynamic.dylib output:

Hide Details

runCmd: file /Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake-sanitized/lldb-build/lldb-test-build.noindex/commands/register/register/register_command/TestRegisters.test_register_expressions/a.out output: Current executable set to '/Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake-sanitized/lldb-build/lldb-test-build.noindex/commands/register/register/register_command/TestRegisters.test_register_expressions/a.out' (x86_64).

Hide Details

Hide Details

runCmd: breakpoint set -n "main" output: Breakpoint 1: where = a.out`main + 46 at main.cpp:12:10, address = 0x00000001000014de

Hide Details

Hide Details

Expecting pattern: ^Breakpoint (?P<bpno>[0-9]+): (?P<num_locations>[0-9]+) locations\.$ Not matched

Hide Details

Expecting pattern: ^Breakpoint (?P<bpno>[0-9]+): (?P<num_locations>no) locations \(pending\)\. Not matched

Hide Details

Expecting pattern: ^Breakpoint (?P<bpno>[0-9]+): where = (?P<module>.*)`(?P<symbol>[+\-]{0,1}[^+]+)( \+ (?P<offset>[0-9]+)){0,1}( \[inlined\] (?P<inline_symbol>.*)){0,1} at (?P<file>[^:]+):(?P<line_no>[0-9]+)(?P<column>(:[0-9]+)?), address = (?P<address>0x[0-9a-fA-F]+)$ Matched

Hide Details

runCmd: run output: Process 44688 stopped * thread #1, queue = 'com.apple.main-thread', stop reason = breakpoint 1.1 frame #0: 0x00000001000014de a.out`main(argc=1, argv=0x00007ffeefbff8a8) at main.cpp:12:10 9 { 10 lldb_enable_attach(); 11 -> 12 char my_string[] = {'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 0}; ^ 13 double my_double = 1234.5678; 14 long double my_long_double = 1234.5678; 15 Process 44688 launched: '/Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake-sanitized/lldb-build/lldb-test-build.noindex/commands/register/register/register_command/TestRegisters.test_register_expressions/a.out' (x86_64)

Hide Details

Hide Details

runCmd: thread list output: Process 44688 stopped * thread #1: tid = 0x459bdc, 0x00000001000014de a.out`main(argc=1, argv=0x00007ffeefbff8a8) at main.cpp:12:10, queue = 'com.apple.main-thread', stop reason = breakpoint 1.1

Hide Details

Hide Details

Ran command: "thread list"

Hide Details

Got output: Process 44688 stopped * thread #1: tid = 0x459bdc, 0x00000001000014de a.out`main(argc=1, argv=0x00007ffeefbff8a8) at main.cpp:12:10, queue = 'com.apple.main-thread', stop reason = breakpoint 1.1

Hide Details

Expecting sub string: "stopped" (was found) Expecting sub string: "stop reason = breakpoint" (was found)

Hide Details

runCmd: expr/x $eax output: (unsigned int) $0 = 0x64636261

Hide Details

Hide Details

Ran command: "expr/x $eax"

Hide Details

Got output: (unsigned int) $0 = 0x64636261

Hide Details

Expecting sub string: "unsigned int" (was found) Expecting sub string: " = 0x" (was found)

Hide Details

runCmd: expr $xmm0 output: (unsigned char __attribute__((ext_vector_type(16)))) $1 = (0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00)

Hide Details

Hide Details

Ran command: "expr $xmm0"

Hide Details

Got output: (unsigned char __attribute__((ext_vector_type(16)))) $1 = (0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00)

Hide Details

Expecting sub string: "vector_type" (was found)

Hide Details

runCmd: expr (unsigned int)$xmm0[0] output: (unsigned int) $2 = 6

Hide Details

Hide Details

Ran command: "expr (unsigned int)$xmm0[0]"

Hide Details

Got output: (unsigned int) $2 = 6

Hide Details

Expecting sub string: "unsigned int" (was found)

Hide Details

runCmd: expr -- ($rax & 0xffffffff) == $eax output: (bool) $3 = true

Hide Details

Hide Details

Ran command: "expr -- ($rax & 0xffffffff) == $eax"

Hide Details

Got output: (bool) $3 = true

Hide Details

Expecting sub string: "true" (was found)

Hide Details

<bound method SBProcess.Kill of <lldb.SBProcess; proxy of <Swig Object of type 'lldb::SBProcess *' at 0x12166a210> >>: success

Hide Details

PASS: LLDB (/Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake-sanitized/lldb-build/bin/clang-x86_64) :: test_register_expressions (TestRegisters.RegisterCommandsTestCase) runCmd: settings clear -all output:

Hide Details

runCmd: settings set symbols.enable-external-lookup false output:

Hide Details

runCmd: settings set target.inherit-tcc true output:

Hide Details

runCmd: settings set target.detach-on-error false output:

Hide Details

runCmd: settings set target.auto-apply-fixits false output:

Hide Details

runCmd: settings set plugin.process.gdb-remote.packet-timeout 60 output:

Hide Details

runCmd: settings set symbols.clang-modules-cache-path "/Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake-sanitized/lldb-build/lldb-test-build.noindex/module-cache-lldb/lldb-api" output:

Hide Details

runCmd: settings set use-color false output:

Hide Details

runCmd: setting set target.prefer-dynamic-value no-dynamic-values output:

Hide Details

runCmd: settings set target.env-vars ASAN_OPTIONS=detect_stack_use_after_return=1 DYLD_INSERT_LIBRARIES=/Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake-sanitized/host-compiler/lib/clang/13.0.99/lib/darwin/libclang_rt.asan_osx_dynamic.dylib output:

Hide Details

runCmd: file /Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake-sanitized/lldb-build/lldb-test-build.noindex/commands/register/register/register_command/TestRegisters.test_write_unknown_register/a.out output: Current executable set to '/Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake-sanitized/lldb-build/lldb-test-build.noindex/commands/register/register/register_command/TestRegisters.test_write_unknown_register/a.out' (x86_64).

Hide Details

Hide Details

runCmd: breakpoint set -n "main" output: Breakpoint 1: where = a.out`main + 46 at main.cpp:12:10, address = 0x00000001000014de

Hide Details

Hide Details

Expecting pattern: ^Breakpoint (?P<bpno>[0-9]+): (?P<num_locations>[0-9]+) locations\.$ Not matched

Hide Details

Expecting pattern: ^Breakpoint (?P<bpno>[0-9]+): (?P<num_locations>no) locations \(pending\)\. Not matched

Hide Details

Expecting pattern: ^Breakpoint (?P<bpno>[0-9]+): where = (?P<module>.*)`(?P<symbol>[+\-]{0,1}[^+]+)( \+ (?P<offset>[0-9]+)){0,1}( \[inlined\] (?P<inline_symbol>.*)){0,1} at (?P<file>[^:]+):(?P<line_no>[0-9]+)(?P<column>(:[0-9]+)?), address = (?P<address>0x[0-9a-fA-F]+)$ Matched

Hide Details

runCmd: run output: Process 44780 stopped * thread #1, queue = 'com.apple.main-thread', stop reason = breakpoint 1.1 frame #0: 0x00000001000014de a.out`main(argc=1, argv=0x00007ffeefbff8a0) at main.cpp:12:10 9 { 10 lldb_enable_attach(); 11 -> 12 char my_string[] = {'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 0}; ^ 13 double my_double = 1234.5678; 14 long double my_long_double = 1234.5678; 15 Process 44780 launched: '/Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake-sanitized/lldb-build/lldb-test-build.noindex/commands/register/register/register_command/TestRegisters.test_write_unknown_register/a.out' (x86_64)

Hide Details

Hide Details

runCmd: thread list output: Process 44780 stopped * thread #1: tid = 0x459d8d, 0x00000001000014de a.out`main(argc=1, argv=0x00007ffeefbff8a0) at main.cpp:12:10, queue = 'com.apple.main-thread', stop reason = breakpoint 1.1

Hide Details

Hide Details

Ran command: "thread list"

Hide Details

Got output: Process 44780 stopped * thread #1: tid = 0x459d8d, 0x00000001000014de a.out`main(argc=1, argv=0x00007ffeefbff8a0) at main.cpp:12:10, queue = 'com.apple.main-thread', stop reason = breakpoint 1.1

Hide Details

Expecting sub string: "stopped" (was found) Expecting sub string: "stop reason = breakpoint" (was found)

Hide Details

runCmd: register write blub 1 check of return status not required runCmd failed! error: Register not found for 'blub'.

Hide Details

Hide Details

Ran command: "register write blub 1"

Hide Details

Got output: error: Register not found for 'blub'.

Hide Details

Expecting sub string: "error: Register not found for 'blub'." (was found)

Hide Details

<bound method SBProcess.Kill of <lldb.SBProcess; proxy of <Swig Object of type 'lldb::SBProcess *' at 0x121d9ddb0> >>: success

Hide Details

PASS: LLDB (/Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake-sanitized/lldb-build/bin/clang-x86_64) :: test_write_unknown_register (TestRegisters.RegisterCommandsTestCase) Restore dir to: /Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake-sanitized/lldb-build/tools/lldb/test ====================================================================== FAIL: test_fp_register_write (TestRegisters.RegisterCommandsTestCase) Test commands that write to registers, in particular floating-point registers. ---------------------------------------------------------------------- Traceback (most recent call last): File "/Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake-sanitized/llvm-project/lldb/packages/Python/lldbsuite/test/decorators.py", line 149, in wrapper return func(*args, **kwargs) File "/Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake-sanitized/llvm-project/lldb/packages/Python/lldbsuite/test/decorators.py", line 149, in wrapper return func(*args, **kwargs) File "/Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake-sanitized/llvm-project/lldb/packages/Python/lldbsuite/test/decorators.py", line 149, in wrapper return func(*args, **kwargs) File "/Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake-sanitized/llvm-project/lldb/packages/Python/lldbsuite/test/decorators.py", line 119, in wrapper func(*args, **kwargs) File "/Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake-sanitized/llvm-project/lldb/test/API/commands/register/register/register_command/TestRegisters.py", line 71, in test_fp_register_write self.fp_register_write() File "/Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake-sanitized/llvm-project/lldb/test/API/commands/register/register/register_command/TestRegisters.py", line 422, in fp_register_write error=True) File "/Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake-sanitized/llvm-project/lldb/packages/Python/lldbsuite/test/lldbtest.py", line 2471, in expect "Command '" + str + "' is expected to fail!") AssertionError: True is not False : Command 'register read ymm0' is expected to fail! Config=x86_64-/Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake-sanitized/lldb-build/bin/clang ---------------------------------------------------------------------- Ran 9 tests in 52.187s

Hide Details

RESULT: FAILED (8 passes, 1 failures, 0 errors, 0 skipped, 0 expected failures, 0 unexpected successes)

Hide Details

--

Hide Details

******************** PASS: lldb-unit :: Symbol/./SymbolTests/SymbolsTest.TerminateLocateExecutableSymbolFileForUnknownExecutableAndUnknownSymbolFile (1065 of 2334) PASS: lldb-shell :: Settings/TestEchoCommands.test (1066 of 2334) PASS: lldb-unit :: ScriptInterpreter/Python/./ScriptInterpreterPythonTests/PythonDataObjectsTest.TestExtractingUInt64ThroughStructuredData (1067 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-shell :: Expr/TestIRMemoryMapWindows.test (1068 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/cpp/this_class_type_mixing/TestThisClassTypeMixing.py (1069 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/c/vla/TestVLA.py (1070 of 2334) PASS: lldb-unit :: Thread/./ThreadTests/ThreadTest.SetStopInfo (1071 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/data-formatter/data-formatter-advanced/TestDataFormatterAdv.py (1072 of 2334) PASS: lldb-unit :: Core/./LLDBCoreTests/MangledTest.NameIndexes_FindFunctionSymbols (1073 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/cpp/default-template-args/TestDefaultTemplateArgs.py (1074 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-shell :: ScriptInterpreter/Lua/partial_statements.test (1075 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/thread/concurrent_events/TestConcurrentTwoBreakpointsOneDelaySignal.py (1076 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/frame/diagnose/complicated-expression/TestComplicatedExpression.py (1077 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-api :: python_api/event/TestEvents.py (1078 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/objc/single-entry-dictionary/TestObjCSingleEntryDictionary.py (1079 of 2334) PASS: lldb-unit :: Process/minidump/./LLDBMinidumpTests/MinidumpParserTest.MinidumpDuplicateModuleMappedFirst (1080 of 2334) PASS: lldb-api :: python_api/lldbutil/process/TestPrintStackTraces.py (1081 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/objc/foundation/TestObjCMethodsNSArray.py (1082 of 2334) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/DWARF/x86/array-sizes.s (1083 of 2334) PASS: lldb-unit :: DataFormatter/./LLDBFormatterTests/TypeMatcherTests.GetMatchStringRegex (1084 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/expression/import-std-module/list-dbg-info-content/TestDbgInfoContentListFromStdModule.py (1085 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/disassemble/basic/TestDisassembleBreakpoint.py (1086 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/ArgsTest.TestSingleQuotedArgWithSpace (1087 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/BinaryStreamTest.PutULEB128FourBytes (1088 of 2334) PASS: lldb-shell :: Commands/CommandScriptImmediateOutput/CommandScriptImmediateOutputFile.test (1089 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/target/stop-hooks/TestStopHookScripted.py (1090 of 2334) PASS: lldb-api :: tools/lldb-server/TestGdbRemoteKill.py (1091 of 2334) PASS: lldb-unit :: ObjectFile/ELF/./ObjectFileELFTests/ObjectFileELFTest.GetSymtab_NoSymEntryPointArmAddressClass (1092 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/expression/import-std-module/weak_ptr/TestWeakPtrFromStdModule.py (1093 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-api :: iohandler/unicode/TestUnicode.py (1094 of 2334) PASS: lldb-api :: python_api/file_handle/TestFileHandle.py (1095 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/ConstStringTest.NullAndEmptyStates (1096 of 2334) PASS: lldb-unit :: UnwindAssembly/x86/./UnwindAssemblyx86Tests/Testx86AssemblyInspectionEngine.TestPushRBP (1097 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-shell :: SymbolFile/PDB/function-nested-block.test (1098 of 2334) PASS: lldb-unit :: Expression/./ExpressionTests/CppModuleConfigurationTest.AmbiguousCLib (1099 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/objc/objc++/TestObjCXX.py (1100 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/RecordReplayTest.InstrumentedBarRef (1101 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/ArgsTest.GetArgumentArrayRef (1102 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/LogChannelEnabledTest.log_options (1103 of 2334) PASS: lldb-unit :: Language/CPlusPlus/./LanguageCPlusPlusTests/CPlusPlusLanguage.MethodNameParsing (1104 of 2334) PASS: lldb-unit :: SymbolFile/NativePDB/./SymbolFileNativePDBTests/PDBFPOProgramToDWARFExpressionTests.UnresolvedDependentCyclicRegisterAssignmentReference (1105 of 2334) PASS: lldb-api :: python_api/sberror/TestSBError.py (1106 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/dead-strip/TestDeadStrip.py (1107 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/c/stepping/TestThreadStepInAvoidRegexp.py (1108 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/data-formatter/nsdictionarysynth/TestNSDictionarySynthetic.py (1109 of 2334) PASS: lldb-unit :: Language/Highlighting/./HighlighterTests/HighlighterTest.ClangTrailingBackslashBeforeNewline (1110 of 2334) PASS: lldb-shell :: ObjectFile/PECOFF/uuid.yaml (1111 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/XcodeSDKTest.MergeTest (1112 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StreamTest.ChangingByteOrder (1113 of 2334) PASS: lldb-unit :: Language/CPlusPlus/./LanguageCPlusPlusTests/CPlusPlusLanguage.ExtractContextAndIdentifier (1114 of 2334) PASS: lldb-shell :: Settings/TestDefaultModuleCachePath.test (1115 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/thread/state_after_expression/TestStateAfterExpression.py (1116 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/inferior-assert/TestInferiorAssert.py (1117 of 2334) PASS: lldb-api :: python_api/sbdata/TestSBData.py (1118 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/data-formatter/data-formatter-objc/TestDataFormatterObjCKVO.py (1119 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/objc/objc-struct-return/TestObjCStructReturn.py (1120 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/c/modules/TestCModules.py (1121 of 2334) PASS: lldb-api :: types/TestCharType.py (1122 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StringExtractorTest.GetHexBytes_Partial (1123 of 2334) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/DWARF/x86/dwp-debug-types.s (1124 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/thread/concurrent_events/TestConcurrentNWatchNBreak.py (1125 of 2334) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/DWARF/x86/find-function-regex.cpp (1126 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-api :: commands/expression/multiline-navigation/TestMultilineNavigation.py (1127 of 2334) PASS: lldb-unit :: Language/Highlighting/./HighlighterTests/HighlighterTest.ClangTrailingBackslashWithWhitespace (1128 of 2334) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/DWARF/x86/apple-index-is-used.cpp (1129 of 2334) PASS: lldb-unit :: Core/./LLDBCoreTests/StreamCallbackTest.Callback (1130 of 2334) PASS: lldb-shell :: Reproducer/TestProcessList.test (1131 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-shell :: Register/x86-gp-read.test (1132 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-shell :: ScriptInterpreter/Lua/command_script_import.test (1133 of 2334) PASS: lldb-shell :: Commands/command-breakpoint-col.test (1134 of 2334) PASS: lldb-unit :: Language/Highlighting/./HighlighterTests/HighlighterTest.ClangCursorPosBeforeOtherToken (1135 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StreamTest.PutULEB128 (1136 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/var_path/TestVarPath.py (1137 of 2334) PASS: lldb-shell :: Minidump/memory-region-from-module.yaml (1138 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/cpp/unique-types/TestUniqueTypes.py (1139 of 2334) PASS: lldb-unit :: Signals/./SignalsTests/UnixSignalsTest.GetFilteredSignals (1140 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/data-formatter/data-formatter-stl/libcxx/variant/TestDataFormatterLibcxxVariant.py (1141 of 2334) PASS: lldb-unit :: SymbolFile/NativePDB/./SymbolFileNativePDBTests/PDBFPOProgramToDWARFExpressionTests.UnknownOp (1142 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/c/complex/TestComplexC99.py (1143 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/objc/objc-static-method-stripped/TestObjCStaticMethodStripped.py (1144 of 2334) PASS: lldb-unit :: Expression/./ExpressionTests/CppModuleConfigurationTest.MissingUsrInclude (1145 of 2334) PASS: lldb-api :: python_api/lldbutil/TestSwigVersion.py (1146 of 2334) PASS: lldb-shell :: ObjectFile/ELF/PT_TLS-overlap-PT_LOAD.yaml (1147 of 2334) PASS: lldb-api :: python_api/hello_world/TestHelloWorld.py (1148 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/BinaryStreamTest.PutULEB128SixBytes (1149 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/cpp/class-template-non-type-parameter-pack/TestClassTemplateNonTypeParameterPack.py (1150 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/multiword-commands/TestMultiWordCommands.py (1151 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/BinaryStreamTest.PutULEB128TwoBytes (1152 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/watchpoints/watchpoint_commands/command/TestWatchpointCommandPython.py (1153 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-shell :: Register/x86-64-gp-write.test (1154 of 2334) PASS: lldb-unit :: Symbol/./SymbolTests/TestTypeSystemClang.TestGetBasicTypeFromEnum (1155 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/data-formatter/data-formatter-objc/TestDataFormatterObjCNSContainer.py (1156 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StringListTest.AppendStringMove (1157 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/rerun/TestRerun.py (1158 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/ArgsTest.GetShellSafeArgument (1159 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StringExtractorTest.GetU32BigEndian (1160 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/settings/TestSettings.py (1161 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/RecordReplayTest.InstrumentedFoo (1162 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/memory/read/TestMemoryRead.py (1163 of 2334) PASS: lldb-unit :: debugserver/./debugserverTests/RNBSocket.LoopBackListenIPv4 (1164 of 2334) PASS: lldb-unit :: ScriptInterpreter/Python/./ScriptInterpreterPythonTests/PythonDataObjectsTest.TestGlobalNameResolutionWithDot (1165 of 2334) PASS: lldb-shell :: Register/Core/x86-64-freebsd-addr.test (1166 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/OptionsWithRawTest.SingleWordSuffix (1167 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/RegularExpression.Empty (1168 of 2334) PASS: lldb-unit :: Core/./LLDBCoreTests/MangledTest.ResultForBlockInvocation (1169 of 2334) PASS: lldb-unit :: Process/gdb-remote/./ProcessGdbRemoteTests/PortMapTest.Constructors (1170 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/c/find_struct_type/TestFindStructTypes.py (1171 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/objc/objc-struct-argument/TestObjCStructArgument.py (1172 of 2334) PASS: lldb-api :: sanity/TestModuleCacheSanity.py (1173 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/objc/objc-baseclass-sbtype/TestObjCBaseClassSBType.py (1174 of 2334) PASS: lldb-unit :: ScriptInterpreter/Python/./ScriptInterpreterPythonTests/PythonDataObjectsTest.TestPythonStringToStructuredString (1175 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/ArgsTest.EscapeLLDBCommandArgument (1176 of 2334) PASS: lldb-shell :: Reproducer/TestDriverOptions.test (1177 of 2334) PASS: lldb-unit :: SymbolFile/NativePDB/./SymbolFileNativePDBTests/PDBFPOProgramToDWARFExpressionTests.MultipleDependentAssignments (1178 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/AnsiTerminal.Unknown (1179 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-api :: arm/breakpoint-it/TestBreakpointIt.py (1180 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/cpp/namespace/TestNamespaceLookup.py (1181 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/thread/concurrent_events/TestConcurrentCrashWithBreak.py (1182 of 2334) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/symbol-binding.test (1183 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StringExtractorTest.GetHexBytesAvail_Partial (1184 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/cpp/stopped_in_static_member_function/TestStoppedInStaticMemberFunction.py (1185 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/signal/handle-abrt/TestHandleAbort.py (1186 of 2334) PASS: lldb-shell :: ObjectFile/Breakpad/uuid-matching-mac.test (1187 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/c/tls_globals/TestTlsGlobals.py (1188 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/breakpoint/auto_continue/TestBreakpointAutoContinue.py (1189 of 2334) PASS: lldb-unit :: Process/minidump/./LLDBMinidumpTests/MinidumpParserTest.GetPidWindows (1190 of 2334) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/DWARF/x86/dwarf5-atomic.s (1191 of 2334) PASS: lldb-unit :: UnwindAssembly/x86/./UnwindAssemblyx86Tests/Testx86AssemblyInspectionEngine.TestPushR14 (1192 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/DataExtractorTest.GetFloatUnaligned (1193 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/RangeDataVector.CustomSort (1194 of 2334) PASS: lldb-api :: macosx/order/TestOrderFile.py (1195 of 2334) PASS: lldb-unit :: Process/minidump/./LLDBMinidumpTests/RegisterContextMinidump.ConvertMinidumpContext_x86_32 (1196 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/gdb_remote_client/TestGDBRemoteLoad.py (1197 of 2334) PASS: lldb-unit :: Core/./LLDBCoreTests/ModuleSpecTest.InvalidInMemoryBuffer (1198 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-api :: tools/lldb-server/vCont-threads/TestGdbRemote_vContThreads.py (1199 of 2334) PASS: lldb-unit :: Host/./HostTests/FileSystemTest.EmptyTest (1200 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/cpp/virtual-overload/TestVirtualOverload.py (1201 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StreamTest.AddressRangeInvalidRange (1202 of 2334) PASS: lldb-unit :: Symbol/./SymbolTests/TestTypeSystemClang.TestRemoveFastQualifiers (1203 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/BinaryStreamTest.PutSLEB128MaxValue (1204 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/expression/argument_passing_restrictions/TestArgumentPassingRestrictions.py (1205 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/thread/concurrent_events/TestConcurrentTwoBreakpointThreads.py (1206 of 2334) PASS: lldb-unit :: UnwindAssembly/x86/./UnwindAssemblyx86Tests/Testx86AssemblyInspectionEngine.Test32bitFramelessBigStackFrame (1207 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/Flags.IsClear (1208 of 2334) PASS: lldb-unit :: Expression/./ExpressionTests/DiagnosticManagerTest.PutStringMultiple (1209 of 2334) PASS: lldb-unit :: ScriptInterpreter/Python/./ScriptInterpreterPythonTests/PythonDataObjectsTest.TestInstanceNameResolutionNoDot (1210 of 2334) PASS: lldb-shell :: Breakpoint/case-sensitive.test (1211 of 2334) PASS: lldb-api :: python_api/type/TestTypeList.py (1212 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/UriParserTest.LongPath (1213 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/cpp/unicode-literals/TestUnicodeLiterals.py (1214 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StringExtractorTest.GetHexBytesAvail_OddPair (1215 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/expression/result_numbering/TestResultNumbering.py (1216 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/expression/codegen-crash-import-def-arraytype-element/TestImportDefinitionArrayType.py (1217 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/expression/import-std-module/deque-basic/TestDequeFromStdModule.py (1218 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/c/stepping/TestStepAndBreakpoints.py (1219 of 2334) PASS: lldb-api :: python_api/module_section/TestModuleAndSection.py (1220 of 2334) PASS: lldb-api :: types/TestDoubleTypesExpr.py (1221 of 2334) PASS: lldb-shell :: Quit/TestQuitExitCode-30.test (1222 of 2334) PASS: lldb-shell :: ScriptInterpreter/Python/Crashlog/parser_text.test (1223 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/object-file/TestImageListMultiArchitecture.py (1224 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/objc/modules-auto-import/TestModulesAutoImport.py (1225 of 2334) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/DWARF/x86/find-method-local-struct.cpp (1226 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/AnsiTerminal.KnownPrefix (1227 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/abbreviation/TestCommonShortSpellings.py (1228 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/objc/modules-hash-mismatch/TestClangModulesHashMismatch.py (1229 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-shell :: SymbolFile/PDB/udt-layout.test (1230 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/data-formatter/compactvectors/TestCompactVectors.py (1231 of 2334) PASS: lldb-unit :: Symbol/./SymbolTests/TestClangASTImporter.DeportDeclTagDecl (1232 of 2334) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/NativePDB/nested-types.cpp (1233 of 2334) PASS: lldb-unit :: Target/./TargetTests/MCBasedABI.MapRegisterName (1234 of 2334) PASS: lldb-unit :: Host/./HostTests/FileSystemTest.EnumerateDirectory (1235 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/ScalarTest.SetValueFromData (1236 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-api :: commands/watchpoints/hello_watchlocation/TestWatchLocation.py (1237 of 2334) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/DWARF/anon_class_w_and_wo_export_symbols.ll (1238 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/expression/context-object-objc/TestContextObjectObjc.py (1239 of 2334) PASS: lldb-shell :: Reproducer/TestWorkingDir.test (1240 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/c/inlines/TestRedefinitionsInInlines.py (1241 of 2334) PASS: lldb-unit :: Process/Utility/./ProcessUtilityTests/ProcSMapTests/LinuxProcSMapsTestFixture.ParseSMapRegions/7 (1242 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/cpp/gmodules/TestWithModuleDebugging.py (1243 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/process/launch-with-shellexpand/TestLaunchWithShellExpand.py (1244 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-shell :: SymbolFile/DWARF/debug-types-expressions.test (1245 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/target/stop-hook/delete/TestTargetStopHookDelete.py (1246 of 2334) PASS: lldb-shell :: Reproducer/TestPythonImport.test (1247 of 2334) PASS: lldb-unit :: Symbol/./SymbolTests/TestClangASTImporter.CanImportInvalidType (1248 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/gdb_remote_client/TestGDBRemoteClient.py (1249 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/RangeTest.Clear (1250 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-shell :: ScriptInterpreter/Lua/lua.test (1251 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/cpp/elaborated-types/TestElaboratedTypes.py (1252 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/objc/modules/TestObjCModules.py (1253 of 2334) PASS: lldb-unit :: Host/./HostTests/SocketTests/SocketTest.TCPListen0ConnectAccept/ipv4 (1254 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/ReproducerTest.SetCapture (1255 of 2334) PASS: lldb-unit :: Host/./HostTests/HostInfoTest.GetHostname (1256 of 2334) PASS: lldb-unit :: Core/./LLDBCoreTests/ModuleSpecTest.TestCOFFFile (1257 of 2334) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/DWARF/x86/debug_rnglists-dwo.s (1258 of 2334) PASS: lldb-api :: api/multithreaded/TestMultithreaded.py (1259 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/frame/language/TestGuessLanguage.py (1260 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/RangeTest.SlideZero (1261 of 2334) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/DWARF/x86/DW_TAG_variable-DW_AT_const_value.s (1262 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/expression/test/TestExprs.py (1263 of 2334) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/DWARF/x86/debug-types-line-tables.s (1264 of 2334) PASS: lldb-unit :: Process/minidump/./LLDBMinidumpTests/MinidumpParserTest.GetMiscInfo_no_stream (1265 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-shell :: ScriptInterpreter/Lua/persistent_state.test (1266 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/SerializationRountripTest.SerializeDeserializeCStringNull (1267 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-api :: functionalities/darwin_log/filter/exact_match/subsystem/TestDarwinLogFilterMatchSubsystem.py (1268 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-api :: functionalities/asan/TestMemoryHistory.py (1269 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/ScalarTest.LongLongAssigmentOperator (1270 of 2334) PASS: lldb-unit :: ScriptInterpreter/Python/./ScriptInterpreterPythonTests/PythonDataObjectsTest.TestGlobalNameResolutionNoDot (1271 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/SerializationRountripTest.SerializeDeserializeCString (1272 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/DataExtractorTest.GetCStrAtEnd (1273 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-shell :: SymbolFile/NativePDB/ast-functions-msvc.cpp (1274 of 2334) PASS: lldb-unit :: SymbolFile/DWARF/./SymbolFileDWARFTests/DWARFUnitTest.NullUnitDie (1275 of 2334) PASS: lldb-unit :: Expression/./ExpressionTests/ClangHostTest.MacOSX (1276 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/XcodeSDKTest.SDKSupportsModules (1277 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/SerializationRountripTest.SerializeDeserializeObjectPointer (1278 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/objc/objc-checker/TestObjCCheckers.py (1279 of 2334) PASS: lldb-shell :: Settings/TestFrameFormatColor.test (1280 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/expression/save_jit_objects/TestSaveJITObjects.py (1281 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/ProcessInstanceInfo.DumpTable (1282 of 2334) PASS: lldb-shell :: ObjectFile/ELF/PT_LOAD-overlap-PT_TLS.yaml (1283 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/plugins/python_os_plugin/stepping_plugin_threads/TestOSPluginStepping.py (1284 of 2334) PASS: lldb-unit :: Process/gdb-remote/./ProcessGdbRemoteTests/GDBRemoteClientBaseTest.SendPacketAndReceiveResponseWithOutputSupport (1285 of 2334) PASS: lldb-unit :: SymbolFile/DWARF/./SymbolFileDWARFTests/XcodeSDKModuleTests.TestModuleGetXcodeSDK (1286 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/PassiveReplayTest.InstrumentedFoo (1287 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/c/bitfields/TestBitfields.py (1288 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StringExtractorTest.GetHexBytes_FullString (1289 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/objc/direct-dispatch-step/TestObjCDirectDispatchStepping.py (1290 of 2334) PASS: lldb-unit :: SymbolFile/DWARF/./SymbolFileDWARFTests/SymbolFileDWARFTests.TestAbbrevValidAttrNullForm (1291 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/gdb_remote_client/TestMultiprocess.py (1292 of 2334) PASS: lldb-unit :: Expression/./ExpressionTests/ClangHostTest.ComputeClangResourceDirectory (1293 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/thread/concurrent_events/TestConcurrentBreakpointDelayBreakpointOneSignal.py (1294 of 2334) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/DWARF/x86/parallel-indexing-stress.s (1295 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/thread/concurrent_events/TestConcurrentTwoWatchpointsOneSignal.py (1296 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-api :: linux/aarch64/mte_memory_region/TestAArch64LinuxMTEMemoryRegion.py (1297 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/Flags.Reset (1298 of 2334) PASS: lldb-api :: types/TestIntegerType.py (1299 of 2334) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/Breakpad/line-table-discontinuous-file-ids.test (1300 of 2334) PASS: lldb-shell :: Minidump/Windows/broken-unwind.test (1301 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/breakpoint/source_regexp/TestSourceRegexBreakpoints.py (1302 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/thread/concurrent_events/TestConcurrentDelayedCrashWithBreakpointWatchpoint.py (1303 of 2334) PASS: lldb-unit :: Process/minidump/./LLDBMinidumpTests/MinidumpParserTest.GetMemoryRegionInfoFromMemory64List (1304 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/value_md5_crash/TestValueMD5Crash.py (1305 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/breakpoint/step_over_breakpoint/TestStepOverBreakpoint.py (1306 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-shell :: SymbolFile/PDB/calling-conventions.test (1307 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/UriParserTest.SchemeHostSeparator4 (1308 of 2334) PASS: lldb-shell :: Settings/TestSettingsSet.test (1309 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-api :: tools/intel-features/intel-pt/test/TestIntelPTSimpleBinary.py (1310 of 2334) PASS: lldb-shell :: Register/x86-64-gp-read.test (1311 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/ScalarTest.Equality (1312 of 2334) PASS: lldb-unit :: UnwindAssembly/x86/./UnwindAssemblyx86Tests/Testx86AssemblyInspectionEngine.TestReturnDetect (1313 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StringExtractorTest.InitMisc (1314 of 2334) PASS: lldb-unit :: Expression/./ExpressionTests/CppModuleConfigurationTest.IgnoreLibStdCpp (1315 of 2334) PASS: lldb-unit :: Platform/./LLDBPlatformTests/PlatformDarwinTest.TestParseVersionBuildDir (1316 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-api :: linux/mix-dwo-and-regular-objects/TestMixedDwarfBinary.py (1317 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/CompletionRequest.TryCompleteCurrentArgBad (1318 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/ProcessInfoTest.Constructor (1319 of 2334) PASS: lldb-unit :: Host/./HostTests/SocketTests/SocketTest.TCPGetAddress/ipv6 (1320 of 2334) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/DWARF/x86/DW_AT_const_value-bitfields.s (1321 of 2334) PASS: lldb-shell :: Register/Core/x86-32-freebsd-gp.test (1322 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/PassiveReplayTest.InstrumentedBarPtr (1323 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/data-formatter/data-formatter-stl/libcxx/list/TestDataFormatterLibcxxList.py (1324 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/expression/import-std-module/unique_ptr-dbg-info-content/TestUniquePtrDbgInfoContent.py (1325 of 2334) PASS: lldb-shell :: ObjectFile/ELF/minidebuginfo-corrupt-xz.yaml (1326 of 2334) PASS: lldb-unit :: Expression/./ExpressionTests/CppModuleConfigurationTest.Linux (1327 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/thread/concurrent_events/TestConcurrentSignalWatchBreak.py (1328 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/gdb_remote_client/TestThreadSelectionBug.py (1329 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/c/struct_types/TestStructTypes.py (1330 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StringListTest.Join (1331 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/limit-debug-info/TestLimitDebugInfo.py (1332 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-shell :: SymbolFile/PDB/variables.test (1333 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/frame/var-scope/TestFrameVariableScope.py (1334 of 2334) PASS: lldb-unit :: Expression/./ExpressionTests/DWARFExpression.DW_OP_const (1335 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/conditional_break/TestConditionalBreak.py (1336 of 2334) PASS: lldb-api :: test_utils/TestPExpectTest.py (1337 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/data-formatter/nssetsynth/TestNSSetSynthetic.py (1338 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/c/global_variables/TestGlobalVariables.py (1339 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/OptionsWithRawTest.EmptyInput (1340 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/cpp/class-template-parameter-pack/TestClassTemplateParameterPack.py (1341 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/expression/regression-access-function-template-in-record/TestRegressionAccessFunctionTemplateInRecord.py (1342 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/tail_call_frames/disambiguate_paths_to_common_sink/TestDisambiguatePathsToCommonSink.py (1343 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/data-formatter/data-formatter-caching/TestDataFormatterCaching.py (1344 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/breakpoint/cpp/TestCPPBreakpointLocations.py (1345 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/CompletionRequest.FakeLastArg (1346 of 2334) PASS: lldb-api :: tools/lldb-vscode/coreFile/TestVSCode_coreFile.py (1347 of 2334) PASS: lldb-unit :: Target/./TargetTests/MemoryRegionInfoTest.Formatv (1348 of 2334) PASS: lldb-unit :: Host/./HostTests/SocketTests/SocketTest.TCPGetAddress/ipv4 (1349 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/objc/modules-cache/TestClangModulesCache.py (1350 of 2334) PASS: lldb-unit :: Host/./HostTests/ProcessLaunchInfoTest.Constructor (1351 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/thread/concurrent_events/TestConcurrentCrashWithWatchpointBreakpointSignal.py (1352 of 2334) PASS: lldb-unit :: Core/./LLDBCoreTests/RichManglingContextTest.SwitchProvider (1353 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/cpp/auto/TestCPPAuto.py (1354 of 2334) PASS: lldb-unit :: Process/minidump/./LLDBMinidumpTests/MinidumpParserTest.InvalidMinidump (1355 of 2334) PASS: lldb-unit :: UnwindAssembly/x86/./UnwindAssemblyx86Tests/Testx86AssemblyInspectionEngine.TestPushExtended (1356 of 2334) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/DWARF/x86/compilercontext.ll (1357 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/UriParserTest.SchemeHostSeparator (1358 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/command/script/TestCommandScript.py (1359 of 2334) PASS: lldb-shell :: Commands/command-disassemble.s (1360 of 2334) PASS: lldb-unit :: Host/./HostTests/SocketTests/SocketTest.DecodeHostAndPort/ipv6 (1361 of 2334) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/DWARF/x86/DW_TAG_basic_type_DW_ATE_UTF_nonC.ll (1362 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-shell :: ScriptInterpreter/Lua/print.test (1363 of 2334) PASS: lldb-api :: python_api/watchpoint/condition/TestWatchpointConditionAPI.py (1364 of 2334) PASS: lldb-unit :: Process/gdb-remote/./ProcessGdbRemoteTests/GDBRemoteClientBaseTest.SendContinueAndAsyncPacket (1365 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-api :: functionalities/breakpoint/hardware_breakpoints/hardware_breakpoint_on_multiple_threads/TestHWBreakMultiThread.py (1366 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/expression/namespace_local_var_same_name_obj_c/TestNamespaceLocalVarSameNameObjC.py (1367 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/breakpoint/breakpoint_names/TestBreakpointNames.py (1368 of 2334) PASS: lldb-shell :: BuildScript/script-args.test (1369 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/mtc/simple/TestMTCSimple.py (1370 of 2334) PASS: lldb-shell :: Commands/command-regex-delete.test (1371 of 2334) PASS: lldb-unit :: Symbol/./SymbolTests/PostfixExpression.ParseFPOProgram (1372 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/ArchSpecTest.TestParseMachCPUDashSubtypeTripleSimple (1373 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/ArgsTest.TestInsertArg (1374 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/FileSpecTest.OperatorBool (1375 of 2334) XFAIL: lldb-shell :: Register/x86-mm-xmm-read.test (1376 of 2334) PASS: lldb-unit :: ScriptInterpreter/Python/./ScriptInterpreterPythonTests/PythonDataObjectsTest.TestPythonListManipulation (1377 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-shell :: Register/x86-64-zmm-write.test (1378 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/RangeTest.DoesIntersect (1379 of 2334) PASS: lldb-shell :: ObjectFile/PECOFF/sections.yaml (1380 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StringExtractorTest.GetNameColonValueSuccess (1381 of 2334) PASS: lldb-api :: tools/lldb-vscode/breakpoint/TestVSCode_setBreakpoints.py (1382 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/target_var/no_vars/TestTargetVarNoVars.py (1383 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/dlopen_other_executable/TestDlopenOtherExecutable.py (1384 of 2334) PASS: lldb-unit :: SymbolFile/NativePDB/./SymbolFileNativePDBTests/PDBFPOProgramToDWARFExpressionTests.InvalidAssignmentSingle (1385 of 2334) PASS: lldb-shell :: Minidump/dump-all.test (1386 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/cpp/template-function/TestTemplateFunctions.py (1387 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/expression/ir-interpreter/TestIRInterpreter.py (1388 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StringExtractorGDBRemoteTest.GetPidTidMultipleValues (1389 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/UriParserTest.BracketedHostnameWithColon (1390 of 2334) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/DWARF/x86/dwo-type-in-main-file.s (1391 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StreamTest.PutMaxHex64ByteOrderLittle (1392 of 2334) PASS: lldb-unit :: ScriptInterpreter/Python/./ScriptInterpreterPythonTests/PythonDataObjectsTest.TestScript (1393 of 2334) PASS: lldb-shell :: ObjectFile/ELF/eh_frame-symbols.yaml (1394 of 2334) PASS: lldb-unit :: Language/Highlighting/./HighlighterTests/HighlighterTest.HighlighterSelectionPath (1395 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/help/TestHelp.py (1396 of 2334) PASS: lldb-unit :: Process/gdb-remote/./ProcessGdbRemoteTests/GDBRemoteCommunicationClientTest.WriteRegisterNoSuffix (1397 of 2334) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/DWARF/x86/debug_loclists-dwo.s (1398 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-shell :: ObjectFile/PECOFF/disassemble-thumb.yaml (1399 of 2334) PASS: lldb-unit :: Platform/./LLDBPlatformTests/PlatformDarwinTest.FindComponentInPath (1400 of 2334) PASS: lldb-api :: types/TestIntegerTypeExpr.py (1401 of 2334) PASS: lldb-unit :: Host/./HostTests/MainLoopTest.TerminatesImmediately (1402 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/cpp/static_members/TestCPPStaticMembers.py (1403 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/data-formatter/data-formatter-ptr-to-array/TestPtrToArrayFormatting.py (1404 of 2334) PASS: lldb-api :: sanity/TestSettingSkipping.py (1405 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/expression/import_base_class_when_class_has_derived_member/TestImportBaseClassWhenClassHasDerivedMember.py (1406 of 2334) PASS: lldb-shell :: Minidump/memory-region.yaml (1407 of 2334) PASS: lldb-unit :: Process/minidump/./LLDBMinidumpTests/MinidumpParserTest.GetPid (1408 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/objc/objc-optimized/TestObjcOptimized.py (1409 of 2334) PASS: lldb-api :: tools/lldb-server/TestAppleSimulatorOSType.py (1410 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StreamTest.PutNHex8 (1411 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StringLexerTest.NextIf (1412 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/objc/unicode-string/TestUnicodeString.py (1413 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/RecordReplayTest.InvalidSequence (1414 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/thread/concurrent_events/TestConcurrentTwoWatchpointsOneBreakpoint.py (1415 of 2334) PASS: lldb-api :: python_api/value/empty_class/TestValueAPIEmptyClass.py (1416 of 2334) PASS: lldb-unit :: Host/./HostTests/SocketTests/SocketTest.DomainListenConnectAccept/ipv4 (1417 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/Flags.Clear (1418 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/data-formatter/data-formatter-objc/TestDataFormatterObjCExpr.py (1419 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/thread/backtrace_limit/TestBacktraceLimit.py (1420 of 2334) PASS: lldb-shell :: Expr/TestIRMemoryMap.test (1421 of 2334) PASS: lldb-api :: tools/lldb-server/commandline/TestStubSetSID.py (1422 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-api :: lang/cpp/function-template-parameter-pack/TestFunctionTemplateParameterPack.py (1423 of 2334) PASS: lldb-unit :: Symbol/./SymbolTests/Type.CompilerContextPattern (1424 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-api :: functionalities/tsan/multiple/TestTsanMultiple.py (1425 of 2334) PASS: lldb-unit :: Process/gdb-remote/./ProcessGdbRemoteTests/GDBRemoteCommunicationClientTest.SendSignalsToIgnore (1426 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/gdb_remote_client/TestWriteMemory.py (1427 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/c/const_variables/TestConstVariables.py (1428 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/ArgsTest.TestUnknownEscape (1429 of 2334) PASS: lldb-unit :: Expression/./ExpressionTests/DiagnosticManagerTest.GetStringPreserveOrder (1430 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/data-formatter/ostypeformatting/TestFormattersOsType.py (1431 of 2334) PASS: lldb-shell :: Unwind/eh-frame-dwarf-unwind.test (1432 of 2334) PASS: lldb-unit :: Language/Highlighting/./HighlighterTests/HighlighterTest.ClangEmptyInput (1433 of 2334) PASS: lldb-shell :: Settings/TestLineMarkerColor.test (1434 of 2334) PASS: lldb-api :: types/TestCharTypeExpr.py (1435 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/show_location/TestShowLocationDwarf5.py (1436 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/c/local_types/TestUseClosestType.py (1437 of 2334) PASS: lldb-unit :: UnwindAssembly/x86/./UnwindAssemblyx86Tests/Testx86AssemblyInspectionEngine.TestMovRSPtoRBP (1438 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-api :: functionalities/darwin_log/filter/regex/activity/TestDarwinLogFilterRegexActivity.py (1439 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/FileSpecTest.EqualDotsWindows (1440 of 2334) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/DWARF/clang-ast-from-dwarf-objc-property.m (1441 of 2334) PASS: lldb-shell :: Reproducer/TestRelativePath.test (1442 of 2334) PASS: lldb-shell :: ScriptInterpreter/Python/eof.test (1443 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/RegularExpression.Invalid (1444 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-shell :: SymbolFile/PDB/func-symbols.test (1445 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/RangeTest.Slide (1446 of 2334) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/DWARF/x86/dwarf5-debug_line.s (1447 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/c/offsetof/TestOffsetof.py (1448 of 2334) PASS: lldb-unit :: Process/gdb-remote/./ProcessGdbRemoteTests/PortMapTest.AllowPort (1449 of 2334) PASS: lldb-unit :: debugserver/./debugserverTests/RNBSocket.LoopBackListenIPv6 (1450 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-api :: commands/trace/multiple-threads/TestTraceStartStopMultipleThreads.py (1451 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StringListTest.JoinNonSpace (1452 of 2334) PASS: lldb-api :: api/multiple-targets/TestMultipleTargets.py (1453 of 2334) PASS: lldb-api :: python_api/watchpoint/watchlocation/TestSetWatchlocation.py (1454 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/watchpoints/hello_watchpoint/TestMyFirstWatchpoint.py (1455 of 2334) PASS: lldb-unit :: Host/./HostTests/SocketTests/SocketTest.TCPListen0GetPort/ipv6 (1456 of 2334) PASS: lldb-shell :: Driver/LocalLLDBInit.test (1457 of 2334) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/DWARF/x86/DW_OP_piece-smaller-than-struct.s (1458 of 2334) PASS: lldb-unit :: Process/minidump/./LLDBMinidumpTests/RegisterContextMinidump.ConvertMinidumpContext_x86_64 (1459 of 2334) PASS: lldb-unit :: UnwindAssembly/x86/./UnwindAssemblyx86Tests/Testx86AssemblyInspectionEngine.TestDisassemblyJunkBytes (1460 of 2334) PASS: lldb-shell :: Settings/TestSettingsWrite.test (1461 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/breakpoint/breakpoint_command/TestBreakpointCommand.py (1462 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/postmortem/elf-core/gcore/TestGCore.py (1463 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/pointer_num_children/TestPointerNumChildren.py (1464 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/thread/thread_specific_break/TestThreadSpecificBreakpoint.py (1465 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/process/attach-resume/TestAttachResume.py (1466 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/frame/select/TestFrameSelect.py (1467 of 2334) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/Breakpad/unwind-via-stack-cfi.test (1468 of 2334) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/NativePDB/locate-pdb.cpp (1469 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-shell :: ScriptInterpreter/Lua/quit.test (1470 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/tail_call_frames/ambiguous_tail_call_seq1/TestAmbiguousTailCallSeq1.py (1471 of 2334) PASS: lldb-api :: python_api/sbenvironment/TestSBEnvironment.py (1472 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/data-formatter/data-formatter-objc/nsindexpath/TestDataFormatterNSIndexPath.py (1473 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/cpp/gmodules-templates/TestGModules.py (1474 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/NameMatchesTest.StartsWith (1475 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/data-formatter/data-formatter-stl/libcxx/forward_list/TestDataFormatterLibcxxForwardList.py (1476 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/signal/TestSendSignal.py (1477 of 2334) PASS: lldb-unit :: ScriptInterpreter/Python/./ScriptInterpreterPythonTests/PythonDataObjectsTest.TestModuleNameResolutionNoDot (1478 of 2334) PASS: lldb-unit :: Thread/./ThreadTests/ThreadTest.GetPrivateStopInfo (1479 of 2334) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/Breakpad/stack-cfi-parsing.test (1480 of 2334) PASS: lldb-shell :: Driver/TestPositionalArgs.test (1481 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-shell :: ScriptInterpreter/Lua/independent_state.test (1482 of 2334) PASS: lldb-unit :: Expression/./ExpressionTests/DiagnosticManagerTest.HasFixits (1483 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/gdb_remote_client/TestNoGPacketSupported.py (1484 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-api :: functionalities/tsan/global_location/TestTsanGlobalLocation.py (1485 of 2334) PASS: lldb-unit :: Host/./HostTests/NativeProcessProtocolTest.ReadCStringFromMemory_CrossPageBoundary (1486 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/completion/TestCompletion.py (1487 of 2334) PASS: lldb-shell :: ObjectFile/ELF/section-overlap.yaml (1488 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/DataExtractorTest.GetCStrAtNullOffset (1489 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/gdb_remote_client/TestRegDefinitionInParts.py (1490 of 2334) PASS: lldb-unit :: Process/minidump/./LLDBMinidumpTests/MinidumpParserTest.GetMemoryRegionInfoLinuxMaps (1491 of 2334) PASS: lldb-unit :: Expression/./ExpressionTests/DWARFExpression.DW_OP_unknown (1492 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StringListTest.ShiftStdString (1493 of 2334) PASS: lldb-unit :: ScriptInterpreter/Python/./ScriptInterpreterPythonTests/PythonDataObjectsTest.TestPythonString (1494 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/command/invalid-args/TestInvalidArgsCommand.py (1495 of 2334) PASS: lldb-shell :: Breakpoint/debug_rnglist_rlestartend.test (1496 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/GeneratorTest.Create (1497 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/command/script_alias/TestCommandScriptAlias.py (1498 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-shell :: SymbolFile/PDB/pointers.test (1499 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/SerializationRountripTest.SerializeDeserializeCStringArrayNullptr (1500 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/cpp/template/TestTemplateArgs.py (1501 of 2334) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/DWARF/x86/inline-function-address-shared.test (1502 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/tail_call_frames/thread_step_out_message/TestArtificialFrameStepOutMessage.py (1503 of 2334) PASS: lldb-unit :: UnwindAssembly/x86/./UnwindAssemblyx86Tests/Testx86AssemblyInspectionEngine.TestPopRBX (1504 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StreamTest.PutChar (1505 of 2334) PASS: lldb-unit :: Core/./LLDBCoreTests/FormatEntity.LookupAllEntriesInTree (1506 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StringLexerTest.GetUnlexed (1507 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/cpp/virtual-functions/TestCppVirtualFunctions.py (1508 of 2334) PASS: lldb-unit :: UnwindAssembly/x86/./UnwindAssemblyx86Tests/Testx86AssemblyInspectionEngine.TestPopESI (1509 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/c/local_variables/TestLocalVariables.py (1510 of 2334) PASS: lldb-api :: python_api/sbtype_typeclass/TestSBTypeTypeClass.py (1511 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-api :: functionalities/unwind/ehframe/TestEhFrameUnwind.py (1512 of 2334) PASS: lldb-unit :: Process/Utility/./ProcessUtilityTests/ProcMapTests/LinuxProcMapsTestFixture.ParseMapRegions/2 (1513 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/SerializationRountripTest.SerializeDeserializePodPointers (1514 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/thread/concurrent_events/TestConcurrentWatchBreakDelay.py (1515 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/ArgsTest.ReplaceArgumentAtIndexOutOfRange (1516 of 2334) PASS: lldb-shell :: Reproducer/TestVersionCheck.test (1517 of 2334) PASS: lldb-shell :: Breakpoint/breakpoint-command.test (1518 of 2334) PASS: lldb-shell :: Heap/heap-cstr.test (1519 of 2334) PASS: lldb-api :: macosx/debugserver-exit-code/TestDebugServerExitCode.py (1520 of 2334) PASS: lldb-shell :: Minidump/no-process-id.yaml (1521 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/watchpoints/watchpoint_on_vectors/TestValueOfVectorVariable.py (1522 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/data-formatter/data-formatter-objc/TestDataFormatterObjCNSBundle.py (1523 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StringListTest.AppendList (1524 of 2334) PASS: lldb-shell :: Register/x86-64-ymm-read.test (1525 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StringListTest.JoinSingle (1526 of 2334) PASS: lldb-unit :: SymbolFile/NativePDB/./SymbolFileNativePDBTests/PDBFPOProgramToDWARFExpressionTests.InvalidAssignmentMultiple (1527 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/CompletionRequest.DuplicateFiltering (1528 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/FileSpecTest.AppendPathComponent (1529 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/data-formatter/data-formatter-stl/libcxx/deque/TestDataFormatterLibcxxDeque.py (1530 of 2334) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/DWARF/x86/dir-separator-posix.s (1531 of 2334) PASS: lldb-unit :: Process/gdb-remote/./ProcessGdbRemoteTests/GDBRemoteCommunicationServerTest.SendErrorResponse_ErrorNumber (1532 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-api :: iohandler/completion/TestIOHandlerCompletion.py (1533 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/TimeoutTest.Format (1534 of 2334) PASS: lldb-shell :: Settings/TestStopCommandSourceOnError.test (1535 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-api :: functionalities/tsan/thread_leak/TestTsanThreadLeak.py (1536 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/target/select/TestTargetSelect.py (1537 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/thread/step_out/TestThreadStepOut.py (1538 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/cpp/exceptions/TestCPPExceptionBreakpoints.py (1539 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/thread/thread_exit/TestThreadExit.py (1540 of 2334) PASS: lldb-unit :: Interpreter/./InterpreterTests/OptionValueFileColonLine.setFromString (1541 of 2334) PASS: lldb-shell :: ObjectFile/ELF/short-build-id.yaml (1542 of 2334) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/DWARF/x86/debug_rnglists.s (1543 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/objcxx/objcxx-ivar-vector/TestIvarVector.py (1544 of 2334) PASS: lldb-unit :: DataFormatter/./LLDBFormatterTests/FormatManagerTests.CompatibleLangs (1545 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/command/nested_alias/TestNestedAlias.py (1546 of 2334) PASS: lldb-unit :: Host/./HostTests/FileSystemTest.Exists (1547 of 2334) PASS: lldb-unit :: Host/./HostTests/FileSystemTest.FileAndDirectoryComponents (1548 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/reproducer/invalid-args/TestInvalidArgsReproducer.py (1549 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-shell :: Register/x86-64-xmm16-write.test (1550 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/LogChannelTest.EnableOptions (1551 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/cpp/reference-to-outer-type/TestCppReferenceToOuterClass.py (1552 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/cpp/modules-import/TestCXXModulesImport.py (1553 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/TimerTest.CategoryTimes2 (1554 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/ArgsTest.GetQuotedCommandString (1555 of 2334) PASS: lldb-api :: tools/lldb-server/register-reading/TestGdbRemoteGPacket.py (1556 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/RecordReplayTest.InstrumentedFooSameThis (1557 of 2334) PASS: lldb-unit :: Signals/./SignalsTests/UnixSignalsTest.VersionChange (1558 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/thread/concurrent_events/TestConcurrentSignalWatch.py (1559 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/cpp/namespace_definitions/TestNamespaceDefinitions.py (1560 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-api :: commands/watchpoints/multi_watchpoint_slots/TestWatchpointMultipleSlots.py (1561 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/RangeTest.SizeTypes (1562 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/c/strings/TestCStrings.py (1563 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-api :: linux/thread/create_during_instruction_step/TestCreateDuringInstructionStep.py (1564 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/RegisterValueTest.GetScalarValue (1565 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/thread/concurrent_events/TestConcurrentSignalBreak.py (1566 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StreamTest.AddressRangeSize (1567 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/expression/fixits/TestFixIts.py (1568 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-api :: functionalities/data-formatter/data-formatter-stl/libstdcpp/vector/TestDataFormatterStdVector.py (1569 of 2334) PASS: lldb-shell :: BuildScript/modes.test (1570 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/watchpoints/watchpoint_commands/TestWatchpointCommands.py (1571 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/SubsystemRAIITest.NormalSubsystem (1572 of 2334) PASS: lldb-unit :: Language/Highlighting/./HighlighterTests/HighlighterTest.ClangCommas (1573 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/expression/import-std-module/stack/TestStackFromStdModule.py (1574 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StreamTeeTest.GetStreamAtIndexOutOfBounds (1575 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/expression/rdar42038760/TestScalarURem.py (1576 of 2334) PASS: lldb-api :: tools/lldb-vscode/step/TestVSCode_step.py (1577 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/breakpoint/command/list/TestBreakpointCommandList.py (1578 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/OptionsWithRawTest.EmptySuffix (1579 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StreamTest.PutHex32ByteOrderBig (1580 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StreamTest.PutHex16ByteOrderBig (1581 of 2334) PASS: lldb-shell :: Settings/TestModuleCacheSanity.test (1582 of 2334) PASS: lldb-api :: python_api/objc_type/TestObjCType.py (1583 of 2334) PASS: lldb-unit :: SymbolFile/NativePDB/./SymbolFileNativePDBTests/PDBFPOProgramToDWARFExpressionTests.DependencyChain (1584 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StringListTest.PopBack (1585 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/ScalarTest.Getters (1586 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StringExtractorTest.DecodeHexU8_Extra (1587 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/VASprintfTest.EncodingError (1588 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/DeserializerTest.HasData (1589 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StringListTest.CopyListEmpty (1590 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StreamTest.QuotedCString (1591 of 2334) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/DWARF/x86/dir-separator-no-comp-dir-relative-name.s (1592 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-api :: commands/register/register/intel_xtended_registers/TestMPXRegisters.py (1593 of 2334) PASS: lldb-unit :: UnwindAssembly/x86/./UnwindAssemblyx86Tests/Testx86AssemblyInspectionEngine.TestStackRealign32BitDisp_x86_64 (1594 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/gdb_remote_client/TestIOSSimulator.py (1595 of 2334) XFAIL: lldb-shell :: Register/x86-64-fp-read.test (1596 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/VMRange.ContainsAddr (1597 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/data-formatter/data-formatter-stl/libcxx/optional/TestDataFormatterLibcxxOptional.py (1598 of 2334) PASS: lldb-shell :: ObjectFile/ELF/gnu-debuglink.yaml (1599 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StringExtractorTest.InitEmpty (1600 of 2334) PASS: lldb-unit :: UnwindAssembly/x86/./UnwindAssemblyx86Tests/Testx86AssemblyInspectionEngine.Test32BitOnlyInstruction (1601 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/expression/timeout/TestCallWithTimeout.py (1602 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/inline-stepping/TestInlineStepping.py (1603 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/ArgsTest.TestSingleArg (1604 of 2334) PASS: lldb-api :: terminal/TestSTTYBeforeAndAfter.py (1605 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/RangeTest.Constructor (1606 of 2334) PASS: lldb-unit :: Process/minidump/./LLDBMinidumpTests/MinidumpParserTest.GetArchitecture (1607 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/expression/call-throws/TestCallThatThrows.py (1608 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/data-formatter/language_category_updates/TestDataFormatterLanguageCategoryUpdates.py (1609 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/RangeDataVector.FindEntryIndexesThatContain (1610 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/expression/import-std-module/deque-dbg-info-content/TestDbgInfoContentDequeFromStdModule.py (1611 of 2334) PASS: lldb-unit :: Language/Highlighting/./HighlighterTests/HighlighterTest.DefaultHighlighterWithCursor (1612 of 2334) PASS: lldb-api :: python_api/process/io/TestProcessIO.py (1613 of 2334) PASS: lldb-unit :: Symbol/./SymbolTests/DWARFCallFrameInfoTest.Basic_eh (1614 of 2334) PASS: lldb-unit :: Expression/./ExpressionTests/DWARFExpression.DW_OP_pick (1615 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/PassiveReplayTest.InstrumentedBarRef (1616 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-api :: functionalities/darwin_log/filter/regex/activity-chain/TestDarwinLogFilterRegexActivityChain.py (1617 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StreamTest.Indent (1618 of 2334) PASS: lldb-api :: tools/lldb-server/TestGdbRemoteExpeditedRegisters.py (1619 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/LogChannelTest.Enable (1620 of 2334) PASS: lldb-shell :: ObjectFile/MachO/subsections.yaml (1621 of 2334) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/DWARF/x86/debug-types-dwarf5.s (1622 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/c/shared_lib/TestSharedLib.py (1623 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/objc/cpp_keyword_identifiers/TestCppKeywordsAsObjCIdentifiers.py (1624 of 2334) PASS: lldb-unit :: UnwindAssembly/x86/./UnwindAssemblyx86Tests/Testx86AssemblyInspectionEngine.TestPopRBP (1625 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/DataExtractorTest.GetSLEB128_bit63 (1626 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/unwind/zeroth_frame/TestZerothFrame.py (1627 of 2334) PASS: lldb-unit :: ObjectFile/PECOFF/./ObjectFilePECOFFTests/PECallFrameInfoTest.Basic_eh (1628 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/OptionsWithRawTest.UnterminatedQuote (1629 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/AnsiTerminal.Basic (1630 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/cpp/trivial_abi/TestTrivialABI.py (1631 of 2334) PASS: lldb-unit :: Process/minidump/./LLDBMinidumpTests/MinidumpParserTest.GetExceptionStream (1632 of 2334) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/DWARF/x86/gnu-style-compression.cpp (1633 of 2334) PASS: lldb-unit :: Language/Highlighting/./HighlighterTests/HighlighterTest.ClangScalarLiterals (1634 of 2334) PASS: lldb-unit :: Interpreter/./InterpreterTests/OptionValueArgs.DeepCopy (1635 of 2334) PASS: lldb-shell :: Register/x86-64-read.test (1636 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StreamTest.AddressRange (1637 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/gdb_remote_client/TestHaltFails.py (1638 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/ArgsTest.StringListConstructor (1639 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/objc/objc-foundation-dictionary-empty/TestNSDictionary0.py (1640 of 2334) PASS: lldb-shell :: Reproducer/TestHomeDir.test (1641 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/data-formatter/data-formatter-stl/libcxx/string/TestDataFormatterLibcxxString.py (1642 of 2334) PASS: lldb-unit :: Breakpoint/./LLDBBreakpointTests/BreakpointIDTest.StringIsBreakpointName (1643 of 2334) PASS: lldb-unit :: ScriptInterpreter/Python/./ScriptInterpreterPythonTests/PythonDataObjectsTest.TestPythonDictionaryManipulation (1644 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/settings/quoting/TestQuoting.py (1645 of 2334) PASS: lldb-shell :: Driver/TestCore.test (1646 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/RangeTest.ContainsEndInclusive (1647 of 2334) PASS: lldb-unit :: UnwindAssembly/x86/./UnwindAssemblyx86Tests/Testx86AssemblyInspectionEngine.TestSubRSP (1648 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/data-formatter/data-formatter-objc/TestDataFormatterObjCNSDate.py (1649 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StreamTeeTest.SetStreamAtIndexOutOfBounds (1650 of 2334) PASS: lldb-api :: tools/lldb-server/TestGdbRemote_vCont.py (1651 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/gdb_remote_client/TestGDBRemoteDiskFileCompletion.py (1652 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StringListTest.GetMaxStringLengthEqualSize (1653 of 2334) PASS: lldb-unit :: Core/./LLDBCoreTests/FormatEntityTest.DefinitionConstructionNameTypeData (1654 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/expression/formatters/TestFormatters.py (1655 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/VMRange.Ordering (1656 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/gdb_remote_client/TestArmRegisterDefinition.py (1657 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/expression/import-std-module/iterator/TestIteratorFromStdModule.py (1658 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/AnsiTerminal.Incomplete (1659 of 2334) PASS: lldb-shell :: Reproducer/Functionalities/TestExpressionEvaluation.test (1660 of 2334) PASS: lldb-unit :: Process/gdb-remote/./ProcessGdbRemoteTests/GDBRemoteClientBaseTest.SendContinueAndInterrupt2PacketBug (1661 of 2334) PASS: lldb-unit :: Symbol/./SymbolTests/TestTypeSystemClang.TemplateArguments (1662 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-api :: tools/lldb-server/TestGdbRemoteModuleInfo.py (1663 of 2334) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/DWARF/x86/dwarf5-debug_line-file-index.s (1664 of 2334) PASS: lldb-unit :: Process/Utility/./ProcessUtilityTests/ProcSMapTests/LinuxProcSMapsTestFixture.ParseSMapRegions/1 (1665 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/log/basic/TestLogging.py (1666 of 2334) PASS: lldb-shell :: Register/Core/x86-64-netbsd-addr.test (1667 of 2334) PASS: lldb-shell :: ScriptInterpreter/Python/python.test (1668 of 2334) PASS: lldb-unit :: Process/Utility/./ProcessUtilityTests/ProcMapTests/LinuxProcMapsTestFixture.ParseMapRegions/7 (1669 of 2334) PASS: lldb-unit :: Host/./HostTests/MainLoopTest.Signal (1670 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-api :: lang/objc/objc-dynamic-value/TestObjCDynamicValue.py (1671 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/platform/process/list/TestProcessList.py (1672 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/expression/import-std-module/forward_list-dbg-info-content/TestDbgInfoContentForwardListFromStdModule.py (1673 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/DataExtractorTest.GetBitfield (1674 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/testid/TestTestId.py (1675 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/objc/ivar-IMP/TestObjCiVarIMP.py (1676 of 2334) PASS: lldb-unit :: UnwindAssembly/x86/./UnwindAssemblyx86Tests/Testx86AssemblyInspectionEngine.TestPushECX (1677 of 2334) PASS: lldb-unit :: Host/./HostTests/SocketAddressTest.GetAddressInfo (1678 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/data-formatter/data-formatter-stl/libcxx/iterator/TestDataFormatterLibccIterator.py (1679 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/expression/cast_int_to_anonymous_enum/TestCastIntToAnonymousEnum.py (1680 of 2334) PASS: lldb-shell :: ObjectFile/ELF/section-types.yaml (1681 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/frame/diagnose/inheritance/TestDiagnoseInheritance.py (1682 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/cpp/chained-calls/TestCppChainedCalls.py (1683 of 2334) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/DWARF/x86/debug_ranges.s (1684 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/ConstStringTest.YAML (1685 of 2334) PASS: lldb-unit :: ObjectFile/Breakpad/./ObjectFileBreakpadTests/FileRecord.parse (1686 of 2334) PASS: lldb-shell :: ObjectFile/PECOFF/invalid-export-table.yaml (1687 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/cpp/dynamic-value-same-basename/TestDynamicValueSameBase.py (1688 of 2334) PASS: lldb-unit :: ScriptInterpreter/Python/./ScriptInterpreterPythonTests/PythonDataObjectsTest.TestPythonTupleSize (1689 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/LogTest.LLDB_LOG_nullptr (1690 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/expression/dont_allow_jit/TestAllowJIT.py (1691 of 2334) PASS: lldb-shell :: ObjectFile/ELF/basic-info.yaml (1692 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-api :: functionalities/thread/state/TestThreadStates.py (1693 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/data-formatter/builtin-formats/TestBuiltinFormats.py (1694 of 2334) PASS: lldb-unit :: Language/Highlighting/./HighlighterTests/HighlighterTest.ClangTrailingBackslashMissingNewLine (1695 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/recursion/TestValueObjectRecursion.py (1696 of 2334) PASS: lldb-unit :: Process/gdb-remote/./ProcessGdbRemoteTests/GDBRemoteClientBaseTest.SendContinueAndWait (1697 of 2334) PASS: lldb-shell :: Register/Core/x86-64-freebsd-fp.test (1698 of 2334) PASS: lldb-unit :: Process/Utility/./ProcessUtilityTests/ProcMapTests/LinuxProcMapsTestFixture.ParseMapRegions/8 (1699 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/expression/import-std-module/list/TestListFromStdModule.py (1700 of 2334) PASS: lldb-shell :: Error/assert.test (1701 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/expression/unwind_expression/TestUnwindExpression.py (1702 of 2334) PASS: lldb-unit :: SymbolFile/DWARF/./SymbolFileDWARFTests/SymbolFileDWARFTests.TestAbilitiesForDWARF (1703 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/gdb_remote_client/TestqOffsets.py (1704 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/version/TestVersion.py (1705 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/XcodeSDKTest.FindXcodeContentsDirectoryInPath (1706 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/data-formatter/data-formatter-objc/TestDataFormatterObjCPlain.py (1707 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/data-formatter/cstring-utf8-summary/TestCstringUnicode.py (1708 of 2334) PASS: lldb-unit :: Core/./LLDBCoreTests/CommunicationTest.SynchronizeWhileClosing (1709 of 2334) PASS: lldb-unit :: ScriptInterpreter/Python/./ScriptInterpreterPythonTests/PythonDataObjectsTest.TestPythonStringToStr (1710 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/tail_call_frames/inlining_and_tail_calls/TestInliningAndTailCalls.py (1711 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/expression/ir-interpreter-phi-nodes/TestIRInterpreterPHINodes.py (1712 of 2334) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/NativePDB/tag-types.cpp (1713 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/objc/objc-new-syntax/TestObjCNewSyntaxDictionary.py (1714 of 2334) PASS: lldb-unit :: DataFormatter/./LLDBFormatterTests/StringPrinterTests.CxxASCII (1715 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/thread/concurrent_events/TestConcurrentWatchpointWithDelayWatchpointThreads.py (1716 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/OptionsWithRawTest.QuotedSuffix (1717 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/expression/completion-crash-incomplete-record/TestCompletionCrashIncompleteRecord.py (1718 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StringListTest.Clear (1719 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/breakpoint/breakpoint_by_file_colon_line/TestBreakpointByFileColonLine.py (1720 of 2334) PASS: lldb-api :: macosx/thread-names/TestInterruptThreadNames.py (1721 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/Flags.AllSet (1722 of 2334) PASS: lldb-api :: macosx/function-starts/TestFunctionStarts.py (1723 of 2334) PASS: lldb-unit :: Language/Highlighting/./HighlighterTests/HighlighterTest.Keywords (1724 of 2334) PASS: lldb-unit :: Host/./HostTests/MainLoopTest.DetectsEOF (1725 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-api :: android/platform/TestDefaultCacheLineSize.py (1726 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/inferior-crashing/recursive-inferior/TestRecursiveInferiorStep.py (1727 of 2334) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/DWARF/x86/find-variable-dwo.cpp (1728 of 2334) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/DWARF/x86/debug_line-tombstone.s (1729 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/ScalarTest.SetValueFromCString (1730 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/tail_call_frames/cross_dso/TestCrossDSOTailCalls.py (1731 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/log/invalid-args/TestInvalidArgsLog.py (1732 of 2334) PASS: lldb-unit :: Process/gdb-remote/./ProcessGdbRemoteTests/GDBRemoteCommunicationServerTest.SendErrorResponse_StringError (1733 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/expression/import-std-module/pair/TestPairFromStdModule.py (1734 of 2334) PASS: lldb-shell :: Breakpoint/debug_rnglistx_rlex.test (1735 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/c/step-target/TestStepTarget.py (1736 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/Flags.Test (1737 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/UriParserTest.MinimalPath (1738 of 2334) PASS: lldb-unit :: Expression/./ExpressionTests/DiagnosticManagerTest.AppendMessageSubsequentDiags (1739 of 2334) PASS: lldb-api :: macosx/find-app-in-bundle/TestFindAppInBundle.py (1740 of 2334) PASS: lldb-shell :: ObjectFile/PECOFF/symbol.yaml (1741 of 2334) PASS: lldb-unit :: ScriptInterpreter/Python/./ScriptInterpreterPythonTests/PythonDataObjectsTest.TestExceptions (1742 of 2334) PASS: lldb-unit :: Interpreter/./InterpreterTests/CompletionTest.DirCompletionUsername (1743 of 2334) PASS: lldb-api :: tools/lldb-vscode/runInTerminal/TestVSCode_runInTerminal.py (1744 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/inferior-crashing/TestInferiorCrashingStep.py (1745 of 2334) PASS: lldb-unit :: Symbol/./SymbolTests/TestTypeSystemClang.TestGetTypeClassDeclType (1746 of 2334) PASS: lldb-api :: python_api/exprpath_synthetic/TestExprPathSynthetic.py (1747 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/thread/concurrent_events/TestConcurrentSignalDelayBreak.py (1748 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/CompletionRequest.TryCompleteCurrentArgGood (1749 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/XcodeSDKTest.ParseTest (1750 of 2334) PASS: lldb-api :: python_api/watchpoint/TestWatchpointIgnoreCount.py (1751 of 2334) PASS: lldb-shell :: ScriptInterpreter/Python/Crashlog/json.test (1752 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/ScalarTest.ComparisonFloat (1753 of 2334) PASS: lldb-unit :: Host/./HostTests/NativeProcessProtocolTest.ReadCStringFromMemory (1754 of 2334) PASS: lldb-shell :: ObjectFile/wasm/unified-debug-sections.yaml (1755 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/thread_plan/TestThreadPlanCommands.py (1756 of 2334) PASS: lldb-unit :: Host/./HostTests/SocketTests/SocketTest.DecodeHostAndPort/ipv4 (1757 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/cpp/unsigned_types/TestUnsignedTypes.py (1758 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/UUIDTest.RelationalOperators (1759 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/ArgsTest.TestAppendArg (1760 of 2334) PASS: lldb-shell :: Subprocess/fork-follow-parent-wp.test (1761 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/objc/modules-objc-property/TestModulesObjCProperty.py (1762 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/UriParserTest.TypicalPortPathIPv4 (1763 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/thread/ignore_suspended/TestIgnoreSuspendedThread.py (1764 of 2334) PASS: lldb-unit :: Process/gdb-remote/./ProcessGdbRemoteTests/GDBRemoteCommunicationClientTest.GetMemoryRegionInfoInvalidResponse (1765 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/ArchSpecTest.Compatibility (1766 of 2334) PASS: lldb-api :: python_api/lldbutil/frame/TestFrameUtils.py (1767 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-shell :: ScriptInterpreter/Lua/convenience_variables.test (1768 of 2334) PASS: lldb-api :: macosx/lc-note/kern-ver-str/TestKernVerStrLCNOTE.py (1769 of 2334) PASS: lldb-shell :: Register/Core/x86-32-linux-gp.test (1770 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/gdb_remote_client/TestNestedRegDefinitions.py (1771 of 2334) PASS: lldb-unit :: Language/Highlighting/./HighlighterTests/HighlighterTest.HighlighterSelectionType (1772 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/dynamic_value_child_count/TestDynamicValueChildCount.py (1773 of 2334) PASS: lldb-api :: types/TestLongTypes.py (1774 of 2334) PASS: lldb-shell :: Driver/TestHelp.test (1775 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/ListenerTest.GetEventWait (1776 of 2334) PASS: lldb-api :: tools/lldb-vscode/breakpoint/TestVSCode_setExceptionBreakpoints.py (1777 of 2334) PASS: lldb-unit :: Language/Highlighting/./HighlighterTests/HighlighterTest.ClangCursorOutOfBounds (1778 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StringListTest.AppendStringStdString (1779 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/paths/TestPaths.py (1780 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StringExtractorTest.GetU64BigEndian (1781 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/command/delete/TestCommandDelete.py (1782 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-shell :: Register/x86-ymm-write.test (1783 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StringListTest.CopyList (1784 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-api :: commands/trace/TestTraceLoad.py (1785 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/OptionsWithRawTest.MultiWordSuffix (1786 of 2334) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/NativePDB/function-types-calling-conv.cpp (1787 of 2334) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/DWARF/x86/debug-line-basic.s (1788 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/platform/basic/TestPlatformPython.py (1789 of 2334) PASS: lldb-unit :: Process/./ProcessEventDataTests/ProcessEventDataTest.DoOnRemoval (1790 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/objcxx/class-name-clash/TestNameClash.py (1791 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StringExtractorTest.GetHexU8_Extra (1792 of 2334) PASS: lldb-api :: tools/lldb-server/TestGdbRemoteExitCode.py (1793 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/breakpoint/breakpoint_ids/TestBreakpointIDs.py (1794 of 2334) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/NativePDB/ast-types.cpp (1795 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/postmortem/minidump/TestMiniDump.py (1796 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/BinaryStreamTest.PutULEB128Zero (1797 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/cpp/namespace_conflicts/TestNamespaceConflicts.py (1798 of 2334) PASS: lldb-shell :: ObjectFile/PDB/object.test (1799 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/data-formatter/data-formatter-objc/TestDataFormatterObjCNSData.py (1800 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/data-formatter/vector-types/TestVectorTypesFormatting.py (1801 of 2334) PASS: lldb-unit :: Language/Highlighting/./HighlighterTests/HighlighterTest.ClangOperators (1802 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/objc/bitfield_ivars/TestBitfieldIvars.py (1803 of 2334) PASS: lldb-unit :: UnwindAssembly/x86/./UnwindAssemblyx86Tests/Testx86AssemblyInspectionEngine.TestAddESP (1804 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/cpp/breakpoint_in_member_func_w_non_primitive_params/TestBreakpointInMemberFuncWNonPrimitiveParams.py (1805 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/data-formatter/data-formatter-synthtype/TestDataFormatterSynthType.py (1806 of 2334) PASS: lldb-unit :: Host/./HostTests/MainLoopTest.ReadObject (1807 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-api :: functionalities/exec/TestExec.py (1808 of 2334) PASS: lldb-unit :: Symbol/./SymbolTests/LineEntryTest.GetSameLineContiguousAddressRangeNestedInline (1809 of 2334) PASS: lldb-unit :: Symbol/./SymbolTests/TestTypeSystemClang.AddMethodToObjCObjectType (1810 of 2334) PASS: lldb-shell :: Commands/command-target-modules-dump-sections.yaml (1811 of 2334) PASS: lldb-api :: api/listeners/TestListener.py (1812 of 2334) PASS: lldb-shell :: ScriptInterpreter/Python/command_relative_import.test (1813 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/expression/radar_8638051/Test8638051.py (1814 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/ArgsTest.ReplaceArgumentAtIndexShort (1815 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StringExtractorTest.GetHexBytes_OddPair2 (1816 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/UserIDResolver.GetUserName (1817 of 2334) PASS: lldb-shell :: Register/Core/x86-32-linux-fp.test (1818 of 2334) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/DWARF/x86/DW_AT_data_bit_offset-DW_OP_stack_value.s (1819 of 2334) PASS: lldb-api :: python_api/sbplatform/TestSBPlatform.py (1820 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/expression/inline-namespace/TestInlineNamespace.py (1821 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/load_unload/TestLoadUnload.py (1822 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-shell :: Minidump/Windows/arm-fp-unwind.test (1823 of 2334) PASS: lldb-unit :: Core/./LLDBCoreTests/ModuleSpecTest.InvalidInMemoryBufferValidFile (1824 of 2334) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/DWARF/x86/find-method.cpp (1825 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StringListTest.JoinEmpty (1826 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/objc/foundation/TestObjCMethods2.py (1827 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/breakpoint/dummy_target_breakpoints/TestBreakpointsWithNoTargets.py (1828 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/VMRange.SetEndAddress (1829 of 2334) PASS: lldb-shell :: Register/Core/x86-64-netbsd-gp.test (1830 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/RangeTest.NotEqualInvalid (1831 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-api :: functionalities/darwin_log/filter/regex/category/TestDarwinLogFilterRegexCategory.py (1832 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/AnsiTerminal.Empty (1833 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/DataExtractorTest.GetULEB128_bit63 (1834 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StreamTest.PutStringAsRawHex8 (1835 of 2334) PASS: lldb-unit :: ScriptInterpreter/Python/./ScriptInterpreterPythonTests/PythonDataObjectsTest.TestPythonTupleInitializerList (1836 of 2334) PASS: lldb-unit :: UnwindAssembly/x86/./UnwindAssemblyx86Tests/Testx86AssemblyInspectionEngine.TestCALLNextInsn (1837 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/ArgsTest.Yaml (1838 of 2334) PASS: lldb-shell :: Driver/TestFile.test (1839 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/tail_call_frames/sbapi_support/TestTailCallFrameSBAPI.py (1840 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/NameMatchesTest.Contains (1841 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/breakpoint/breakpoint_options/TestBreakpointOptions.py (1842 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/breakpoint/breakpoint_set_restart/TestBreakpointSetRestart.py (1843 of 2334) PASS: lldb-api :: types/TestShortTypeExpr.py (1844 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/thread/select/TestThreadSelect.py (1845 of 2334) PASS: lldb-unit :: Expression/./ExpressionTests/DiagnosticManagerTest.GetStringSeverityLabels (1846 of 2334) PASS: lldb-shell :: Settings/TestFrameFormatNoColor.test (1847 of 2334) PASS: lldb-unit :: Language/Highlighting/./HighlighterTests/HighlighterTest.DefaultHighlighter (1848 of 2334) PASS: lldb-unit :: Process/minidump/./LLDBMinidumpTests/MinidumpParserTest.GetLinuxProcStatus_no_stream (1849 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/cpp/frame-var-anon-unions/TestFrameVariableAnonymousUnions.py (1850 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StringListTest.LongestCommonPrefix (1851 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/gdb_remote_client/TestPlatformClient.py (1852 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-shell :: Subprocess/clone-follow-parent-wp.test (1853 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/OptionsWithRawTest.SingleWhitespaceInput (1854 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-api :: functionalities/gdb_remote_client/TestWasm.py (1855 of 2334) PASS: lldb-shell :: Commands/command-source.test (1856 of 2334) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/Breakpad/line-table.test (1857 of 2334) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/DWARF/x86/dir-separator-windows.s (1858 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/postmortem/minidump-new/TestMiniDumpUUID.py (1859 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-shell :: Register/x86-zmm-write.test (1860 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/ProcessInstanceInfoList.Yaml (1861 of 2334) PASS: lldb-unit :: Platform/Android/./AdbClientTests/AdbClientTest.CreateByDeviceId_ByEnvVar (1862 of 2334) XFAIL: lldb-shell :: SymbolFile/DWARF/find-type-in-function.cpp (1863 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/c/shared_lib_stripped_symbols/TestSharedLibStrippedSymbols.py (1864 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/expression/import-std-module/conflicts/TestStdModuleWithConflicts.py (1865 of 2334) PASS: lldb-unit :: SymbolFile/NativePDB/./SymbolFileNativePDBTests/PDBFPOProgramToDWARFExpressionTests.UnresolvedCyclicRegisterAssignmentReference (1866 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/DataExtractorTest.UncommonAddressSize (1867 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/RangeTest.LessThan (1868 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StringListTest.GetMaxStringLengthEmpty (1869 of 2334) PASS: lldb-shell :: ObjectFile/ELF/many-sections.s (1870 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/BinaryStreamTest.PutULEB128MaxValue (1871 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/expression/import-std-module/forward_decl_from_module/TestForwardDeclFromStdModule.py (1872 of 2334) PASS: lldb-unit :: Core/./LLDBCoreTests/FormatEntityTest.DefinitionConstructionNameTypeChildren (1873 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StreamTest.PutSLEB128 (1874 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/watchpoints/multiple_hits/TestMultipleHits.py (1875 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StringExtractorTest.GetNameColonValueContainsColon (1876 of 2334) PASS: lldb-unit :: Host/./HostTests/File.GetWaitableHandleFileno (1877 of 2334) PASS: lldb-unit :: Symbol/./SymbolTests/TestClangASTImporter.RecordLayout (1878 of 2334) PASS: lldb-api :: macosx/load-kext/TestLoadKext.py (1879 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/data-formatter/synthcapping/TestSyntheticCapping.py (1880 of 2334) PASS: lldb-api :: python_api/name_lookup/TestNameLookup.py (1881 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/thread/concurrent_events/TestConcurrentWatchpointDelayWatchpointOneBreakpoint.py (1882 of 2334) PASS: lldb-shell :: Commands/command-backtrace-parser-2.test (1883 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/RangeTest.NotEqual (1884 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/expression/top-level/TestTopLevelExprs.py (1885 of 2334) PASS: lldb-shell :: ObjectFile/PECOFF/basic-info.yaml (1886 of 2334) PASS: lldb-shell :: ObjectFile/ELF/avr-basic-info.yaml (1887 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/ScalarTest.GetBytes (1888 of 2334) PASS: lldb-api :: tools/lldb-server/TestGdbRemoteThreadsInStopReply.py (1889 of 2334) PASS: lldb-unit :: ObjectFile/ELF/./ObjectFileELFTests/ObjectFileELFTest.GetModuleSpecifications_EarlySectionHeaders (1890 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/ArchSpecTest.YAML (1891 of 2334) PASS: lldb-unit :: SymbolFile/NativePDB/./SymbolFileNativePDBTests/PDBFPOProgramToDWARFExpressionTests.MissingTargetRegister (1892 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-api :: python_api/disassemble-raw-data/TestDisassemble_VST1_64.py (1893 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/thread/concurrent_events/TestConcurrentTwoWatchpointThreads.py (1894 of 2334) PASS: lldb-unit :: Process/minidump/./LLDBMinidumpTests/MinidumpParserTest.MinidumpModuleOrder (1895 of 2334) PASS: lldb-unit :: API/./APITests/SBCommandInterpreterTest.SingleWordCommand (1896 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/BinaryStreamTest.PutSLEB128NineBytes (1897 of 2334) PASS: lldb-unit :: SymbolFile/DWARF/./SymbolFileDWARFTests/SymbolFileDWARFTests.ParseArangesIgnoreEmpty (1898 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/jitloader_gdb/TestJITLoaderGDB.py (1899 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/data-formatter/data-formatter-enum-format/TestDataFormatterEnumFormat.py (1900 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/expression/calculator_mode/TestCalculatorMode.py (1901 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/thread/concurrent_events/TestConcurrentDelaySignalWatch.py (1902 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/cpp/global_operators/TestCppGlobalOperators.py (1903 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StringExtractorTest.DecodeHexU8_InvalidHex2 (1904 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/data-formatter/data-formatter-objc/nsstring/TestDataFormatterNSString.py (1905 of 2334) PASS: lldb-unit :: Language/Highlighting/./HighlighterTests/HighlighterTest.ClangStringLiterals (1906 of 2334) PASS: lldb-unit :: UnwindAssembly/x86/./UnwindAssemblyx86Tests/Testx86AssemblyInspectionEngine.TestPopEBP (1907 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/data-formatter/poarray/TestPrintObjectArray.py (1908 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/session/save/TestSessionSave.py (1909 of 2334) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/NativePDB/global-classes.cpp (1910 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StringListTest.AppendListCStringArray (1911 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/cpp/class_types/TestClassTypes.py (1912 of 2334) PASS: lldb-unit :: Target/./TargetTests/PathMappingListTest.RemapRoot (1913 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/target/create-no-such-arch/TestNoSuchArch.py (1914 of 2334) PASS: lldb-unit :: ObjectFile/Breakpad/./ObjectFileBreakpadTests/LineRecord.parse (1915 of 2334) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/DWARF/x86/find-basic-type.cpp (1916 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-shell :: SymbolFile/DWARF/x86/DW_TAG_variable-DW_AT_decl_file-DW_AT_abstract_origin-crosscu1.s (1917 of 2334) PASS: lldb-unit :: Symbol/./SymbolTests/TestClangASTImporter.ImportInvalidType (1918 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/data-formatter/data-formatter-stl/libcxx/bitset/TestDataFormatterLibcxxBitset.py (1919 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/EnvironmentTest.EnvpConversion (1920 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/expression/call-function/TestCallStopAndContinue.py (1921 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-api :: functionalities/darwin_log/filter/exact_match/activity/TestDarwinLogFilterMatchActivity.py (1922 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-api :: functionalities/breakpoint/breakpoint_in_delayslot/TestAvoidBreakpointInDelaySlot.py (1923 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/add-dsym/uuid/TestAddDsymCommand.py (1924 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-api :: commands/gui/basic/TestGuiBasic.py (1925 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-api :: benchmarks/libcxxmap/TestBenchmarkLibcxxMap.py (1926 of 2334) PASS: lldb-shell :: Commands/CommandScriptImmediateOutput/CommandScriptImmediateOutputConsole.test (1927 of 2334) PASS: lldb-unit :: ObjectFile/PECOFF/./ObjectFilePECOFFTests/PECallFrameInfoTest.Frame_reg_eh (1928 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/objc/variadic_methods/TestVariadicMethods.py (1929 of 2334) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/DWARF/x86/win-i386-line-table.s (1930 of 2334) PASS: lldb-unit :: ScriptInterpreter/Python/./ScriptInterpreterPythonTests/PythonDataObjectsTest.TestBorrowedReferences (1931 of 2334) PASS: lldb-unit :: ScriptInterpreter/Python/./ScriptInterpreterPythonTests/PythonDataObjectsTest.TestPythonIntegerToStr (1932 of 2334) PASS: lldb-unit :: Symbol/./SymbolTests/TestClangASTImporter.DeportTypeTagDecl (1933 of 2334) PASS: lldb-shell :: Reproducer/Modules/TestModuleCXX.test (1934 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/breakpoint/breakpoint_ignore_count/TestBreakpointIgnoreCount.py (1935 of 2334) PASS: lldb-shell :: Reproducer/TestGDBRemoteRepro.test (1936 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/RecordReplayTest.InstrumentedBar (1937 of 2334) PASS: lldb-unit :: ObjectFile/Breakpad/./ObjectFileBreakpadTests/StackWinRecord.parse (1938 of 2334) PASS: lldb-api :: arm/emulation/TestEmulations.py (1939 of 2334) PASS: lldb-shell :: Breakpoint/debug_rnglist_basic.test (1940 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-api :: benchmarks/continue/TestBenchmarkContinue.py (1941 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/breakpoint/move_nearest/TestMoveNearest.py (1942 of 2334) PASS: lldb-unit :: ScriptInterpreter/Python/./ScriptInterpreterPythonTests/PythonDataObjectsTest.TestPythonFile (1943 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/wrong_commands/TestWrongCommands.py (1944 of 2334) PASS: lldb-shell :: Unwind/thread-step-out-ret-addr-check.test (1945 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/cpp/function-qualifiers/TestCppFunctionQualifiers.py (1946 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-api :: functionalities/process_save_core/TestProcessSaveCore.py (1947 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StringListTest.InsertStringAtIndexMove (1948 of 2334) PASS: lldb-unit :: Expression/./ExpressionTests/DiagnosticManagerTest.FixedExpression (1949 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/objc/foundation/TestObjCMethodsString.py (1950 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StringListTest.InsertStringAtIndexOutOfBounds (1951 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/statistics/basic/TestStats.py (1952 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-api :: functionalities/longjmp/TestLongjmp.py (1953 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/gdb_remote_client/TestProcessConnect.py (1954 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StringExtractorTest.GetHexBytes (1955 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/RegularExpression.CopyAssignment (1956 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StringListTest.ShiftMove (1957 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/data-formatter/data-formatter-python-synth/TestDataFormatterPythonSynth.py (1958 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/tail_call_frames/thread_step_out_or_return/TestSteppingOutWithArtificialFrames.py (1959 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StreamTest.ShiftOperatorPtr (1960 of 2334) PASS: lldb-shell :: Reproducer/TestDiscard.test (1961 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/objc/foundation/TestObjCMethodsNSError.py (1962 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/postmortem/wow64_minidump/TestWow64MiniDump.py (1963 of 2334) PASS: lldb-shell :: Breakpoint/dummy-target.test (1964 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/UriParserTest.MinimalPort (1965 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-api :: functionalities/data-formatter/data-formatter-stl/libstdcpp/map/TestDataFormatterStdMap.py (1966 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/objc/objc-new-syntax/TestObjCNewSyntaxLiteral.py (1967 of 2334) PASS: lldb-unit :: Symbol/./SymbolTests/TestTypeSystemClang.TestDisplayName (1968 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-api :: functionalities/thread/create_during_step/TestCreateDuringStep.py (1969 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/RangeTest.EqualInvalid (1970 of 2334) PASS: lldb-api :: types/TestRecursiveTypes.py (1971 of 2334) PASS: lldb-unit :: Host/./HostTests/FileSystemTest.MakeAbsolute (1972 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/data-formatter/data-formatter-objc/TestDataFormatterObjCNSURL.py (1973 of 2334) PASS: lldb-api :: types/TestFloatTypes.py (1974 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-shell :: Register/x86-64-xmm16-read.test (1975 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-shell :: Process/Windows/exception_access_violation.cpp (1976 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StreamTest.PutRawBytesToLittleEndian (1977 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/cpp/diamond/TestDiamond.py (1978 of 2334) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/DWARF/x86/debug_loc_and_loclists.s (1979 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StringListTest.LongestCommonPrefixDuplicateElement (1980 of 2334) PASS: lldb-shell :: Driver/TestSingleQuote.test (1981 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StreamTest.PutMaxHex64ByteOrderBig (1982 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StringLexerTest.Peek (1983 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/breakpoint/hardware_breakpoints/require_hw_breakpoints/TestRequireHWBreakpoints.py (1984 of 2334) PASS: lldb-unit :: Process/minidump/./LLDBMinidumpTests/MinidumpParserTest.FindMemoryRangeWithFullMemoryMinidump (1985 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/expression/import-std-module/sysroot/TestStdModuleSysroot.py (1986 of 2334) PASS: lldb-shell :: ObjectFile/ELF/PT_LOAD-overlap-PT_INTERP.yaml (1987 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/XcodeSDKTest.SDKSupportsSwift (1988 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-api :: benchmarks/turnaround/TestCompileRunToBreakpointTurnaround.py (1989 of 2334) PASS: lldb-unit :: Symbol/./SymbolTests/PostfixExpression.ToDWARF (1990 of 2334) PASS: lldb-shell :: ObjectFile/wasm/stripped-debug-sections.yaml (1991 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/expression/import-std-module/weak_ptr-dbg-info-content/TestDbgInfoContentWeakPtrFromStdModule.py (1992 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/expression/deleting-implicit-copy-constructor/TestDeletingImplicitCopyConstructor.py (1993 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/FileSpecTest.EqualDotsPosixRoot (1994 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-shell :: ScriptInterpreter/Lua/breakpoint_callback.test (1995 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/objcxx/objc-builtin-types/TestObjCBuiltinTypes.py (1996 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/SerializationRountripTest.SerializeDeserializePod (1997 of 2334) PASS: lldb-shell :: Register/Core/x86-64-netbsd-fp.test (1998 of 2334) PASS: lldb-unit :: Symbol/./SymbolTests/TestClangASTImporter.CopyTypeTagDecl (1999 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/tail_call_frames/disambiguate_tail_call_seq/TestDisambiguateTailCallSeq.py (2000 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/NameMatchesTest.Ignore (2001 of 2334) PASS: lldb-unit :: UnwindAssembly/x86/./UnwindAssemblyx86Tests/Testx86AssemblyInspectionEngine.TestPushEBX (2002 of 2334) PASS: lldb-unit :: Process/minidump/./LLDBMinidumpTests/MinidumpParserTest.GetFilteredModuleList (2003 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/cpp/operator-overload/TestOperatorOverload.py (2004 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StringExtractorTest.GetHexU8_Exact_NoEof (2005 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/data-formatter/type_summary_list_arg/TestTypeSummaryListArg.py (2006 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/objc/global_ptrs/TestGlobalObjects.py (2007 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/target/create-deps/TestTargetCreateDeps.py (2008 of 2334) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/DWARF/x86/module-ownership.mm (2009 of 2334) PASS: lldb-unit :: Process/Utility/./ProcessUtilityTests/ProcMapTests/LinuxProcMapsTestFixture.ParseMapRegions/4 (2010 of 2334) PASS: lldb-unit :: Core/./LLDBCoreTests/DumpDataExtractorTest.MultiLine (2011 of 2334) PASS: lldb-unit :: Expression/./ExpressionTests/CppModuleConfigurationTest.MissingLibCpp (2012 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/return-value/TestReturnValue.py (2013 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/ProcessInstanceInfoMatch.Name (2014 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/c/register_variables/TestRegisterVariables.py (2015 of 2334) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/NativePDB/source-list.cpp (2016 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/expression/completion-in-lambda-and-unnamed-class/TestCompletionInLambdaAndUnnamedClass.py (2017 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/ReproducerTest.SetReplay (2018 of 2334) PASS: lldb-unit :: Expression/./ExpressionTests/ClangExpressionDeclMapTest.TestUnknownIdentifierLookup (2019 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/deleted-executable/TestDeletedExecutable.py (2020 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/expression/test/TestExprs2.py (2021 of 2334) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/DWARF/x86/find-basic-variable.cpp (2022 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/ArchSpecTest.OperatorBool (2023 of 2334) PASS: lldb-shell :: ObjectFile/ELF/section-addresses.yaml (2024 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/c/unions/TestUnionMembers.py (2025 of 2334) PASS: lldb-unit :: UnwindAssembly/x86/./UnwindAssemblyx86Tests/Testx86AssemblyInspectionEngine.TestSpArithx86_64Augmented (2026 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/expression/persistent_ptr_update/TestPersistentPtrUpdate.py (2027 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/BinaryStreamTest.PutSLEB128SixBytes (2028 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/expression/rdar44436068/Test128BitsInteger.py (2029 of 2334) PASS: lldb-shell :: ObjectFile/ELF/PT_LOAD.yaml (2030 of 2334) PASS: lldb-api :: python_api/value/TestValueAPI.py (2031 of 2334) PASS: lldb-unit :: Process/gdb-remote/./ProcessGdbRemoteTests/GDBRemoteCommunicationClientTest.GetMemoryRegionInfo (2032 of 2334) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/DWARF/x86/DW_AT_declaration-with-children.s (2033 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/postmortem/netbsd-core/TestNetBSDCore.py (2034 of 2334) PASS: lldb-unit :: Process/gdb-remote/./ProcessGdbRemoteTests/GDBRemoteClientBaseTest.InterruptNoResponse (2035 of 2334) PASS: lldb-api :: python_api/lldbutil/iter/TestRegistersIterator.py (2036 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/data-formatter/array_typedef/TestArrayTypedef.py (2037 of 2334) PASS: lldb-shell :: Reproducer/Functionalities/TestDataFormatter.test (2038 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-shell :: SymbolFile/DWARF/x86/dwarf5-line-strp.s (2039 of 2334) PASS: lldb-unit :: Process/gdb-remote/./ProcessGdbRemoteTests/GDBRemoteCommunicationClientTest.TestPacketSpeedJSON (2040 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/DataExtractorTest.GetDouble (2041 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-api :: terminal/TestEditline.py (2042 of 2334) PASS: lldb-unit :: Interpreter/./InterpreterTests/OptionValueString.DeepCopy (2043 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/objc/objc-property/TestObjCProperty.py (2044 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/data-formatter/data-formatter-stl/libcxx/multiset/TestDataFormatterLibcxxMultiSet.py (2045 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/cpp/keywords_enabled/TestCppKeywordsEnabled.py (2046 of 2334) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/DWARF/x86/DW_AT_const_value.s (2047 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StringExtractorTest.GetHexU8_InvalidHex (2048 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-api :: macosx/posix_spawn/TestLaunchProcessPosixSpawn.py (2049 of 2334) PASS: lldb-shell :: ObjectFile/MachO/lc_build_version_notools.yaml (2050 of 2334) PASS: lldb-unit :: Target/./TargetTests/ExecutionContextTest.GetByteOrder (2051 of 2334) PASS: lldb-shell :: Quit/TestQuitExitCodeHex0.test (2052 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/RangeTest.DoesAdjoinOrIntersect (2053 of 2334) PASS: lldb-shell :: Quit/TestQuitExitCodeImplicit0.test (2054 of 2334) PASS: lldb-unit :: Host/./HostTests/NativeProcessProtocolTest.SetBreakpointFailVerify (2055 of 2334) PASS: lldb-unit :: ScriptInterpreter/Python/./ScriptInterpreterPythonTests/PythonDataObjectsTest.TestPythonCallableCheck (2056 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StringExtractorTest.GetNameColonValueNoSemicolon (2057 of 2334) PASS: lldb-unit :: Expression/./ExpressionTests/CppModuleConfigurationTest.AmbiguousLibCpp (2058 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-api :: functionalities/data-formatter/data-formatter-stl/libstdcpp/vbool/TestDataFormatterStdVBool.py (2059 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/watchpoints/watchpoint_size/TestWatchpointSizes.py (2060 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StringExtractorTest.GetHexBytesAvail (2061 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/thread/concurrent_events/TestConcurrentSignalNWatchNBreak.py (2062 of 2334) PASS: lldb-api :: sample_test/TestSampleInlineTest.py (2063 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/objc/modules-inline-functions/TestModulesInlineFunctions.py (2064 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/FileSpecTest.Match (2065 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StringListTest.SetSize (2066 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/process/launch/TestProcessLaunch.py (2067 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/FileSpecTest.GetPath (2068 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/command/source/TestCommandSource.py (2069 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/platform/file/read/TestPlatformFileRead.py (2070 of 2334) PASS: lldb-unit :: Process/minidump/./LLDBMinidumpTests/MinidumpParserTest.GetMemory (2071 of 2334) PASS: lldb-api :: macosx/queues/TestQueues.py (2072 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/ProcessInstanceInfo.Dump (2073 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StringListTest.LongestCommonPrefixEmpty (2074 of 2334) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/DWARF/x86/debug-types-address-ranges.s (2075 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/OptionsWithRawTest.WhitespaceInput (2076 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/data-formatter/data-formatter-stl/libcxx/vector/TestDataFormatterLibcxxVector.py (2077 of 2334) PASS: lldb-unit :: Host/./HostTests/SocketTests/SocketTest.TCPListen0ConnectAccept/ipv6 (2078 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-shell :: SymbolFile/NativePDB/stack_unwinding01.cpp (2079 of 2334) PASS: lldb-shell :: Commands/command-backtrace-parser-1.test (2080 of 2334) PASS: lldb-unit :: DataFormatter/./LLDBFormatterTests/StringPrinterTests.CxxUTF8 (2081 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StatusTest.ErrorCodeConstructor (2082 of 2334) PASS: lldb-api :: macosx/nslog/TestDarwinNSLogOutput.py (2083 of 2334) PASS: lldb-unit :: Symbol/./SymbolTests/SymbolsTest.LocateExecutableSymbolFileForUnknownExecutableAndMissingSymbolFile (2084 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-shell :: ScriptInterpreter/Lua/watchpoint_callback.test (2085 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/expression/xvalue/TestXValuePrinting.py (2086 of 2334) PASS: lldb-unit :: Host/./HostTests/SocketTests/SocketTest.DomainListenConnectAccept/ipv6 (2087 of 2334) PASS: lldb-unit :: Host/./HostTests/FileSystemTest.GetPermissions (2088 of 2334) PASS: lldb-unit :: Process/gdb-remote/./ProcessGdbRemoteTests/PortMapTest.FreePort (2089 of 2334) PASS: lldb-shell :: ScriptInterpreter/Python/Crashlog/parser_json.test (2090 of 2334) PASS: lldb-unit :: Expression/./ExpressionTests/DiagnosticManagerTest.GetStringBasic (2091 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/breakpoint/address_breakpoints/TestBadAddressBreakpoints.py (2092 of 2334) PASS: lldb-unit :: Host/./HostTests/NativeProcessProtocolTest.ReadMemoryWithoutTrap (2093 of 2334) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/DWARF/x86/find-qualified-variable.cpp (2094 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/ArgsTest.AppendArguments (2095 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/cpp/this/TestCPPThis.py (2096 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-shell :: Register/x86-64-ymm16-read.test (2097 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/quit/TestQuit.py (2098 of 2334) PASS: lldb-unit :: Expression/./ExpressionTests/ClangExpressionDeclMapTest.TestPersistentDeclLookup (2099 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/cpp/non-type-template-param/TestCppNonTypeTemplateParam.py (2100 of 2334) PASS: lldb-shell :: ObjectFile/MachO/lc_version_min.yaml (2101 of 2334) PASS: lldb-unit :: Process/Utility/./ProcessUtilityTests/ProcMapTests/LinuxProcMapsTestFixture.ParseMapRegions/1 (2102 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/cpp/extern_c/TestExternCSymbols.py (2103 of 2334) PASS: lldb-unit :: Expression/./ExpressionTests/DiagnosticManagerTest.AddDiagnostic (2104 of 2334) PASS: lldb-shell :: Process/UnsupportedLanguage.test (2105 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/objc/objc-ivar-stripped/TestObjCIvarStripped.py (2106 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StringExtractorTest.GetHexU8_Underflow2 (2107 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-api :: lang/c/typedef/Testtypedef.py (2108 of 2334) PASS: lldb-unit :: Signals/./SignalsTests/UnixSignalsTest.GetInfo (2109 of 2334) PASS: lldb-shell :: Reproducer/TestSynchronous.test (2110 of 2334) PASS: lldb-unit :: Host/./HostTests/HostInfoTest.GetAugmentedArchSpec (2111 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/expression/unicode-in-variable/TestUnicodeInVariable.py (2112 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StatusTest.ErrorConstructor (2113 of 2334) PASS: lldb-api :: python_api/sbvalue_const_addrof/TestSBValueConstAddrOf.py (2114 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/UriParserTest.BadPort (2115 of 2334) PASS: lldb-api :: tools/lldb-server/TestGdbRemoteAttachOrWait.py (2116 of 2334) PASS: lldb-api :: python_api/process/read-mem-cstring/TestReadMemCString.py (2117 of 2334) PASS: lldb-shell :: ScriptInterpreter/Python/scripted_breakpoint.test (2118 of 2334) PASS: lldb-unit :: Symbol/./SymbolTests/TestTypeSystemClang.TestConvertAccessTypeToAccessSpecifier (2119 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/cpp/char8_t/TestCxxChar8_t.py (2120 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/expression/function_template_specialization_temp_args/TestFunctionTemplateSpecializationTempArgs.py (2121 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-api :: functionalities/tty/TestTerminal.py (2122 of 2334) PASS: lldb-api :: python_api/value/linked_list/TestValueAPILinkedList.py (2123 of 2334) PASS: lldb-shell :: Settings/TestDisassemblyFormat.test (2124 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-shell :: SymbolFile/dissassemble-entry-point.s (2125 of 2334) PASS: lldb-unit :: Core/./LLDBCoreTests/DumpDataExtractorTest.BaseAddress (2126 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/thread/crash_during_step/TestCrashDuringStep.py (2127 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-api :: functionalities/signal/handle-segv/TestHandleSegv.py (2128 of 2334) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/Breakpad/unwind-via-stack-win.test (2129 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-shell :: SymbolFile/PDB/typedefs.test (2130 of 2334) PASS: lldb-unit :: Platform/./LLDBPlatformTests/PlatformAppleSimulatorTest.TestHostPlatformToSim (2131 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/objc/objc-static-method/TestObjCStaticMethod.py (2132 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/thread/concurrent_events/TestConcurrentTwoBreakpointsOneWatchpoint.py (2133 of 2334) PASS: lldb-unit :: Symbol/./SymbolTests/DWARFCallFrameInfoTest.Basic_dwarf4 (2134 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/ScalarTest.Promotion (2135 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StructuredDataTest.StringDump (2136 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/thread/concurrent_events/TestConcurrentDelaySignalBreak.py (2137 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-api :: functionalities/data-formatter/data-formatter-stl/libstdcpp/smart_ptr/TestDataFormatterStdSmartPtr.py (2138 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/cpp/nsimport/TestCppNsImport.py (2139 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/cpp/namespace/TestNamespace.py (2140 of 2334) PASS: lldb-unit :: DataFormatter/./LLDBFormatterTests/StringPrinterTests.SwiftUTF8 (2141 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/data-formatter/nsarraysynth/TestNSArraySynthetic.py (2142 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/breakpoint/breakpoint_command/TestRegexpBreakCommand.py (2143 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/gui/invalid-args/TestInvalidArgsGui.py (2144 of 2334) PASS: lldb-unit :: Host/./HostTests/HostInfoTest.GetXcodeSDK (2145 of 2334) PASS: lldb-api :: macosx/save_crashlog/TestSaveCrashlog.py (2146 of 2334) PASS: lldb-api :: macosx/indirect_symbol/TestIndirectSymbols.py (2147 of 2334) PASS: lldb-unit :: Language/Highlighting/./HighlighterTests/HighlighterTest.ClangUnterminatedString (2148 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/objc/modules-incomplete/TestIncompleteModules.py (2149 of 2334) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/NativePDB/disassembly.cpp (2150 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/RangeTest.Copy (2151 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-shell :: SymbolFile/PDB/vbases.test (2152 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/cpp/template-specialization-type/TestTemplateSpecializationType.py (2153 of 2334) PASS: lldb-unit :: Process/gdb-remote/./ProcessGdbRemoteTests/PortMapTest.FreePortForProcess (2154 of 2334) PASS: lldb-unit :: Process/gdb-remote/./ProcessGdbRemoteTests/GDBRemoteCommunicationServerTest.SendErrorResponse_ErrorList (2155 of 2334) PASS: lldb-unit :: UnwindAssembly/x86/./UnwindAssemblyx86Tests/Testx86AssemblyInspectionEngine.TestSimplex86_64Augmented (2156 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/data-formatter/data-formatter-objc/TestDataFormatterObjCCF.py (2157 of 2334) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/DWARF/x86/dwp-separate-debug-file.cpp (2158 of 2334) PASS: lldb-unit :: Core/./LLDBCoreTests/DumpDataExtractorTest.FormatCharArray (2159 of 2334) PASS: lldb-unit :: Symbol/./SymbolTests/TestTypeSystemClang.TestDisplayNameEmpty (2160 of 2334) PASS: lldb-unit :: Process/Utility/./ProcessUtilityTests/ProcSMapTests/LinuxProcSMapsTestFixture.ParseSMapRegions/8 (2161 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/expression/expr-in-syscall/TestExpressionInSyscall.py (2162 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/frame/diagnose/array/TestArray.py (2163 of 2334) PASS: lldb-unit :: ScriptInterpreter/Python/./ScriptInterpreterPythonTests/PythonDataObjectsTest.TestPythonByteArray (2164 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/ArgsTest.TestArgv (2165 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/BroadcasterTest.EventTypeHasListeners (2166 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/c/function_types/TestFunctionTypes.py (2167 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-api :: commands/watchpoints/variable_out_of_scope/TestWatchedVarHitWhenInScope.py (2168 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/data-formatter/data-formatter-stl/libcxx/multimap/TestDataFormatterLibccMultiMap.py (2169 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/expression/import-std-module/retry-with-std-module/TestRetryWithStdModule.py (2170 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-api :: iohandler/resize/TestIOHandlerResize.py (2171 of 2334) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/NativePDB/function-types-builtins.cpp (2172 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-shell :: BuildScript/toolchain-clang-cl.test (2173 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/UriParserTest.Minimal (2174 of 2334) PASS: lldb-shell :: Minidump/breakpad-symbols.test (2175 of 2334) PASS: lldb-unit :: Process/gdb-remote/./ProcessGdbRemoteTests/GDBRemoteCommunicationServerTest.SendErrorResponse_Status (2176 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-shell :: Breakpoint/case-insensitive.test (2177 of 2334) PASS: lldb-unit :: Language/Highlighting/./HighlighterTests/HighlighterTest.ClangCursorPosEndOfLine (2178 of 2334) PASS: lldb-shell :: Driver/TestCommands.test (2179 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/thread/concurrent_events/TestConcurrentBreakpointOneDelayBreakpointThreads.py (2180 of 2334) PASS: lldb-shell :: Breakpoint/debug_rnglist_offset_pair.test (2181 of 2334) PASS: lldb-shell :: Reproducer/TestVerify.test (2182 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/RangeTest.ContainsAddrInvalid (2183 of 2334) PASS: lldb-unit :: Symbol/./SymbolTests/TestTypeSystemClang.TestFunctionTemplateConstruction (2184 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/UriParserTest.BracketedHostnamePort (2185 of 2334) PASS: lldb-api :: macosx/find-dsym/deep-bundle/TestDeepBundle.py (2186 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/PassiveReplayTest.InstrumentedBar (2187 of 2334) PASS: lldb-shell :: Driver/TestUseColor.test (2188 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/RecordReplayTest.ValidSequence (2189 of 2334) PASS: lldb-unit :: Process/gdb-remote/./ProcessGdbRemoteTests/GDBRemoteCommunicationClientTest.GetModulesInfo_UUID20 (2190 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/apropos/basic/TestApropos.py (2191 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/expression/two-files/TestObjCTypeQueryFromOtherCompileUnit.py (2192 of 2334) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/NativePDB/ast-functions.cpp (2193 of 2334) PASS: lldb-unit :: Host/./HostTests/NativeProcessProtocolTest.SetBreakpoint (2194 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/objc/objc-new-syntax/TestObjCNewSyntaxArray.py (2195 of 2334) PASS: lldb-api :: python_api/watchpoint/watchlocation/TestTargetWatchAddress.py (2196 of 2334) PASS: lldb-shell :: Reproducer/TestReuseDirectory.test (2197 of 2334) PASS: lldb-unit :: Core/./LLDBCoreTests/FormatEntityTest.DefinitionConstructionNameAndString (2198 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/c/forward/TestForwardDeclaration.py (2199 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/SerializationRountripTest.SerializeDeserializeCStringArray (2200 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/cpp/char1632_t/TestChar1632T.py (2201 of 2334) PASS: lldb-unit :: Process/gdb-remote/./ProcessGdbRemoteTests/GDBRemoteCommunicationClientTest.GetModulesInfoInvalidResponse (2202 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/signal/raise/TestRaise.py (2203 of 2334) PASS: lldb-unit :: UnwindAssembly/x86/./UnwindAssemblyx86Tests/Testx86AssemblyInspectionEngine.TestPopR12 (2204 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/expression/issue_11588/Test11588.py (2205 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-shell :: Register/x86-fp-read.test (2206 of 2334) PASS: lldb-unit :: SymbolFile/DWARF/./SymbolFileDWARFTests/SymbolFileDWARFTests.TestAbbrevNullAttrValidForm (2207 of 2334) PASS: lldb-shell :: Commands/command-image-lookup.yaml (2208 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StringListTest.GetSize (2209 of 2334) PASS: lldb-unit :: ObjectFile/Breakpad/./ObjectFileBreakpadTests/Record.classify (2210 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/set-data/TestSetData.py (2211 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/BinaryStreamTest.PutULEB128SevenBytes (2212 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/cpp/bool/TestCPPBool.py (2213 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/watchpoints/watchpoint_count/TestWatchpointCount.py (2214 of 2334) PASS: lldb-shell :: Register/Core/x86-32-linux-addr.test (2215 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/thread/concurrent_events/TestConcurrentManyCrash.py (2216 of 2334) PASS: lldb-shell :: ObjectFile/ELF/build-id-case.yaml (2217 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-shell :: SymbolFile/PDB/ast-restore.test (2218 of 2334) PASS: lldb-unit :: Host/./HostTests/SocketAddressTest.Set (2219 of 2334) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/DWARF/x86/DW_AT_decl_file-DW_AT_specification-crosscu.s (2220 of 2334) PASS: lldb-unit :: Process/gdb-remote/./ProcessGdbRemoteTests/GDBRemoteCommunicationClientTest.SyncThreadState (2221 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/settings/use_source_cache/TestUseSourceCache.py (2222 of 2334) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/DWARF/x86/debug-types-dwo-cross-reference.cpp (2223 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-api :: lang/objc/foundation/TestFoundationDisassembly.py (2224 of 2334) PASS: lldb-unit :: UnwindAssembly/x86/./UnwindAssemblyx86Tests/Testx86AssemblyInspectionEngine.TestPopR13 (2225 of 2334) PASS: lldb-api :: python_api/findvalue_duplist/TestSBFrameFindValue.py (2226 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/LogChannelTest.Disable (2227 of 2334) PASS: lldb-unit :: Symbol/./SymbolTests/TestClangASTImporter.MetadataPropagation (2228 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/data-formatter/data-formatter-proper-plurals/TestFormattersOneIsSingular.py (2229 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-api :: benchmarks/startup/TestStartupDelays.py (2230 of 2334) PASS: lldb-api :: python_api/sbstructureddata/TestStructuredDataAPI.py (2231 of 2334) PASS: lldb-unit :: Core/./LLDBCoreTests/SourceLocationSpecTest.OperatorBool (2232 of 2334) PASS: lldb-api :: python_api/breakpoint/TestBreakpointAPI.py (2233 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/BinaryStreamTest.PutULEB128One (2234 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StreamTest.AddressSize (2235 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StreamTeeTest.DefaultConstructor (2236 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StringLexerTest.AdvanceIf (2237 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/Flags.AllClear (2238 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StringListTest.GetMaxStringLengthDecreasingSize (2239 of 2334) PASS: lldb-api :: python_api/get-value-32bit-int/TestGetValue32BitInt.py (2240 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/cpp/std-function-step-into-callable/TestStdFunctionStepIntoCallable.py (2241 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StringExtractorTest.DecodeHexU8_Underflow (2242 of 2334) PASS: lldb-unit :: ObjectFile/Breakpad/./ObjectFileBreakpadTests/FuncRecord.parse (2243 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-api :: commands/gui/viewlarge/TestGuiViewLarge.py (2244 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-api :: functionalities/data-formatter/data-formatter-stl/libstdcpp/string/TestDataFormatterStdString.py (2245 of 2334) PASS: lldb-shell :: Minidump/Windows/find-module.test (2246 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/objc/self/TestObjCSelf.py (2247 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/gdb_remote_client/TestRecognizeBreakpoint.py (2248 of 2334) PASS: lldb-unit :: ObjectFile/ELF/./ObjectFileELFTests/ObjectFileELFTest.GetSymtab_NoSymEntryPointArmThumbAddressClass (2249 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/objc/objc-ivar-offsets/TestObjCIvarOffsets.py (2250 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StreamTest.PutBytesAsRawHex8ToLittleEndian (2251 of 2334) PASS: lldb-unit :: SymbolFile/NativePDB/./SymbolFileNativePDBTests/PDBFPOProgramToDWARFExpressionTests.InvalidOpUnary (2252 of 2334) PASS: lldb-unit :: UnwindAssembly/x86/./UnwindAssemblyx86Tests/Testx86AssemblyInspectionEngine.TestPushESI (2253 of 2334) PASS: lldb-shell :: Register/Core/x86-32-freebsd-fp.test (2254 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-api :: functionalities/data-formatter/data-formatter-stl/libstdcpp/tuple/TestDataFormatterStdTuple.py (2255 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-api :: macosx/simulator/TestSimulatorPlatform.py (2256 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/ScalarTest.Scalar_512 (2257 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/data-formatter/parray/TestPrintArray.py (2258 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/expression/invalid-args/TestInvalidArgsExpression.py (2259 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StreamTest.PutHex32ByteOrderLittle (2260 of 2334) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/DWARF/x86/dwarf5-partial-index.cpp (2261 of 2334) PASS: lldb-api :: iohandler/resize/TestIOHandlerResizeNoEditline.py (2262 of 2334) PASS: lldb-api :: assert_messages_test/TestAssertMessages.py (2263 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/breakpoint/breakpoint_hit_count/TestBreakpointHitCount.py (2264 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/frame/diagnose/bad-reference/TestBadReference.py (2265 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/RecordReplayTest.InstrumentedBarPtr (2266 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/type_lookup/TestTypeLookup.py (2267 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-api :: commands/expression/macros/TestMacros.py (2268 of 2334) PASS: lldb-unit :: tools/lldb-server/tests/./LLDBServerTests/TestBase.LaunchModePreservesEnvironment (2269 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/data-formatter/data-formatter-stl/libcxx/unordered/TestDataFormatterUnordered.py (2270 of 2334) PASS: lldb-unit :: Process/gdb-remote/./ProcessGdbRemoteTests/GDBRemoteCommunicationClientTest.SaveRestoreRegistersNoSuffix (2271 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/objc/foundation/TestConstStrings.py (2272 of 2334) PASS: lldb-unit :: Target/./TargetTests/ModuleCacheTest.GetAndPutUuidExists (2273 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/OptionsWithRawTest.ArgsButNoDelimiter (2274 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/BinaryStreamTest.PutSLEB128One (2275 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StringExtractorTest.DecodeHexU8_InvalidHex (2276 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-shell :: Register/x86-64-zmm-read.test (2277 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-shell :: SymbolFile/PDB/type-quals.test (2278 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/objc/conflicting-definition/TestConflictingDefinition.py (2279 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-api :: tools/lldb-server/TestGdbRemoteFork.py (2280 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/frame/diagnose/dereference-argument/TestDiagnoseDereferenceArgument.py (2281 of 2334) PASS: lldb-unit :: Target/./TargetTests/ExecutionContextTest.GetByteOrderTarget (2282 of 2334) PASS: lldb-api :: macosx/profile_vrs_detach/TestDetachVrsProfile.py (2283 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/CompletionRequest.DuplicateFilteringWithComments (2284 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-shell :: ScriptInterpreter/Lua/lua-python.test (2285 of 2334) PASS: lldb-unit :: Core/./LLDBCoreTests/SourceFileCache.FindSourceFileFound (2286 of 2334) PASS: lldb-api :: macosx/duplicate-archive-members/TestDuplicateMembers.py (2287 of 2334) PASS: lldb-shell :: Breakpoint/jit-loader_jitlink_elf.test (2288 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/data-formatter/data-formatter-disabling/TestDataFormatterDisabling.py (2289 of 2334) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/NativePDB/ast-methods.cpp (2290 of 2334) PASS: lldb-unit :: UnwindAssembly/x86/./UnwindAssemblyx86Tests/Testx86AssemblyInspectionEngine.TestPopEDI (2291 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/cpp/multiple-inheritance/TestCppMultipleInheritance.py (2292 of 2334) PASS: lldb-unit :: Symbol/./SymbolTests/TestScratchTypeSystemClang.InferSubASTFromLangOpts (2293 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/cpp/function_refs/TestFunctionRefs.py (2294 of 2334) PASS: lldb-api :: python_api/function_symbol/TestDisasmAPI.py (2295 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/thread/concurrent_events/TestConcurrentDelayedCrashWithBreakpointSignal.py (2296 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/cpp/template-arguments/TestCppTemplateArguments.py (2297 of 2334) PASS: lldb-api :: python_api/frame/TestFrames.py (2298 of 2334) PASS: lldb-shell :: ObjectFile/Breakpad/discontiguous-sections.test (2299 of 2334) PASS: lldb-unit :: Symbol/./SymbolTests/TestTypeSystemClang.TestDeletingImplicitCopyCstrDueToMoveCStr (2300 of 2334) PASS: lldb-api :: tools/lldb-server/signal-filtering/TestGdbRemote_QPassSignals.py (2301 of 2334) PASS: lldb-shell :: SymbolFile/DWARF/x86/debug_line-relative_path.s (2302 of 2334) PASS: lldb-shell :: BuildScript/toolchain-clang.test (2303 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/lazy-loading/TestLazyLoading.py (2304 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/cpp/llvm-style/TestLLVMStyle.py (2305 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/target/modules/search-paths/insert/TestTargetModulesSearchpathsInsert.py (2306 of 2334) PASS: lldb-unit :: Core/./LLDBCoreTests/SourceFileCache.FindSourceFileNotFound (2307 of 2334) PASS: lldb-unit :: Expression/./ExpressionTests/DiagnosticManagerTest.GetStringMultiline (2308 of 2334) PASS: lldb-api :: api/log/TestAPILog.py (2309 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/multidebugger_commands/TestMultipleDebuggersCommands.py (2310 of 2334) PASS: lldb-unit :: Process/minidump/./LLDBMinidumpTests/MinidumpParserTest.GetMemoryRegionInfoFromMemoryList (2311 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/cpp/break-on-initializers/TestBreakOnCPP11Initializers.py (2312 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/data-formatter/pyobjsynthprovider/TestPyObjSynthProvider.py (2313 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/DataExtractorTest.GetDoubleUnaligned (2314 of 2334) PASS: lldb-shell :: Minidump/disassemble-no-module.yaml (2315 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-shell :: SymbolFile/DWARF/x86/DW_TAG_GNU_call_site-DW_AT_low_pc.s (2316 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-api :: commands/trace/TestTraceStartStop.py (2317 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/cpp/nested-class-other-compilation-unit/TestNestedClassWithParentInAnotherCU.py (2318 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/cpp/struct_with_keyword_name/TestStructWithKeywordName.py (2319 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/expression/persist_objc_pointeetype/TestPersistObjCPointeeType.py (2320 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-shell :: SymbolFile/NativePDB/typedefs.cpp (2321 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/objc/objc-super/TestObjCSuper.py (2322 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StreamTeeTest.AppendStream (2323 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/AnsiTerminal.WhiteSpace (2324 of 2334) UNSUPPORTED: lldb-api :: tools/lldb-server/TestGdbRemoteAuxvSupport.py (2325 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/gdb_remote_client/TestRestartBug.py (2326 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/objc/foundation/TestObjectDescriptionAPI.py (2327 of 2334) PASS: lldb-unit :: Symbol/./SymbolTests/LineEntryTest.GetSameLineContiguousAddressRangeNoInlines (2328 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StringListTest.InsertStringAtIndexStart (2329 of 2334) PASS: lldb-unit :: Expression/./ExpressionTests/CppModuleConfigurationTest.LinuxLocalLibCpp (2330 of 2334) PASS: lldb-unit :: Utility/./UtilityTests/StreamTest.AddressEmptyPrefix (2331 of 2334) PASS: lldb-api :: lang/cpp/type_lookup/TestCppTypeLookup.py (2332 of 2334) PASS: lldb-api :: functionalities/tail_call_frames/disambiguate_call_site/TestDisambiguateCallSite.py (2333 of 2334) PASS: lldb-api :: commands/expression/import-std-module/vector-of-vectors/TestVectorOfVectorsFromStdModule.py (2334 of 2334) Slowest Tests: -------------------------------------------------------------------------- 411.18s: lldb-api :: tools/lldb-server/TestLldbGdbServer.py 242.30s: lldb-api :: api/multithreaded/TestMultithreaded.py 150.43s: lldb-api :: lang/objc/exceptions/TestObjCExceptions.py 125.86s: lldb-api :: functionalities/completion/TestCompletion.py 118.53s: lldb-api :: types/TestLongTypesExpr.py 113.91s: lldb-api :: lang/objc/hidden-ivars/TestHiddenIvars.py 103.23s: lldb-api :: lang/cpp/namespace/TestNamespaceLookup.py 102.96s: lldb-api :: lang/objc/foundation/TestObjCMethods.py 102.06s: lldb-api :: lang/objc/objc-new-syntax/TestObjCNewSyntaxLiteral.py 92.04s: lldb-api :: functionalities/gdb_remote_client/TestWasm.py 88.55s: lldb-api :: lang/objc/real-definition/TestRealDefinition.py 88.04s: lldb-api :: commands/expression/import-std-module/vector-dbg-info-content/TestDbgInfoContentVectorFromStdModule.py 80.61s: lldb-api :: commands/expression/import-std-module/queue/TestQueueFromStdModule.py 80.41s: lldb-api :: commands/expression/import-std-module/stack/TestStackFromStdModule.py 78.07s: lldb-api :: lang/objc/objc-new-syntax/TestObjCNewSyntaxDictionary.py 75.45s: lldb-api :: lang/objc/objc-new-syntax/TestObjCNewSyntaxArray.py 74.12s: lldb-api :: tools/lldb-server/TestGdbRemoteThreadsInStopReply.py 71.80s: lldb-api :: commands/settings/TestSettings.py 70.96s: lldb-api :: python_api/lldbutil/iter/TestLLDBIterator.py 70.56s: lldb-api :: python_api/target/TestTargetAPI.py

Hide Details

Tests Times: -------------------------------------------------------------------------- [ Range ] :: [ Percentage ] :: [ Count ] -------------------------------------------------------------------------- [400s,420s) :: [ ] :: [ 1/2334] [380s,400s) :: [ ] :: [ 0/2334] [360s,380s) :: [ ] :: [ 0/2334] [340s,360s) :: [ ] :: [ 0/2334] [320s,340s) :: [ ] :: [ 0/2334] [300s,320s) :: [ ] :: [ 0/2334] [280s,300s) :: [ ] :: [ 0/2334] [260s,280s) :: [ ] :: [ 0/2334] [240s,260s) :: [ ] :: [ 1/2334] [220s,240s) :: [ ] :: [ 0/2334] [200s,220s) :: [ ] :: [ 0/2334] [180s,200s) :: [ ] :: [ 0/2334] [160s,180s) :: [ ] :: [ 0/2334] [140s,160s) :: [ ] :: [ 1/2334] [120s,140s) :: [ ] :: [ 2/2334] [100s,120s) :: [ ] :: [ 4/2334] [ 80s,100s) :: [ ] :: [ 5/2334] [ 60s, 80s) :: [ ] :: [ 13/2334] [ 40s, 60s) :: [ ] :: [ 31/2334] [ 20s, 40s) :: [** ] :: [ 141/2334] [ 0s, 20s) :: [************************************ ] :: [2135/2334] -------------------------------------------------------------------------- ******************** Failed Tests (1): lldb-api :: commands/register/register/register_command/TestRegisters.py

Hide Details

Hide Details

Testing Time: 3540.13s Unsupported : 208 Passed : 2115 Expectedly Failed: 10 Failed : 1 FAILED: tools/lldb/test/CMakeFiles/check-lldb cd /Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake-sanitized/lldb-build/tools/lldb/test && /usr/local/Frameworks/Python.framework/Versions/3.7/bin/python3.7 /Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake-sanitized/lldb-build/./bin/llvm-lit -v --time-tests --shuffle --xunit-xml-output=/Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake-sanitized/test/results.xml -v -j 4 --timeout 1200 /Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake-sanitized/lldb-build/tools/lldb/test ninja: build stopped: subcommand failed. Command failed: Command '['/usr/bin/env', 'TERM=vt100', '/usr/local/bin/ninja', '-v', 'check-lldb']' returned non-zero exit status 1. Command: ['/usr/bin/env', 'TERM=vt100', '/usr/local/bin/ninja', '-v', 'check-lldb'] [Pipeline] } [Pipeline] // timeout [Pipeline] } [Pipeline] // stage [Pipeline] stage [Pipeline] { (Declarative: Post Actions) [Pipeline] scanForIssues [Clang (LLVM based)] Sleeping for 5 seconds due to JENKINS-32191... [Clang (LLVM based)] Parsing console log (workspace: '/Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake-sanitized') [Clang (LLVM based)] Successfully parsed console log [Clang (LLVM based)] -> found 3 issues (skipped 0 duplicates) [Clang (LLVM based)] Post processing issues on 'green-dragon-23' with source code encoding 'UTF-8' [Clang (LLVM based)] Creating SCM blamer to obtain author and commit information for affected files [Clang (LLVM based)] -> No blamer installed yet. You need to install the 'git-forensics' plugin to enable blaming for Git. [Clang (LLVM based)] Resolving file names for all issues in source directory '/Users/buildslave/jenkins/workspace/lldb-cmake-sanitized' [Clang (LLVM based)] -> resolved paths in source directory (3 found, 0 not found) [Clang (LLVM based)] Resolving module names from module definitions (build.xml, pom.xml, or Manifest.mf files) [Clang (LLVM based)] -> resolved module names for 3 issues [Clang (LLVM based)] Resolving package names (or namespaces) by parsing the affected files [Clang (LLVM based)] -> resolved package names of 3 affected files [Clang (LLVM based)] No filter has been set, publishing all 3 issues [Clang (LLVM based)] Creating fingerprints for all affected code blocks to track issues over different builds [Clang (LLVM based)] -> created fingerprints for 3 issues (skipped 0 issues) [Clang (LLVM based)] Copying affected files to Jenkins' build folder '/Users/Shared/Jenkins/Home/jobs/lldb-cmake-sanitized/builds/1877/files-with-issues' [Clang (LLVM based)] -> 3 copied, 0 not in workspace, 0 not-found, 0 with I/O error [Clang (LLVM based)] Repository miner is not configured, skipping repository mining [Pipeline] junit Recording test results [Checks API] No suitable checks publisher found. [Pipeline] } [Pipeline] // stage [Pipeline] } [Pipeline] // withEnv [Pipeline] } [Pipeline] // node [Pipeline] End of Pipeline ERROR: script returned exit code 1 Finished: FAILURE